AAL - Active assisted living

… giver tilskud til projekter, der fremmer sund aldring gennem digitale løsninger og økosystemer.

NB: På nuværende tidspunkt afventer vi de nye programmer, og derfor kan nogle af oplysningerne være forældede. Vi forsøger at opdatere programbladene løbende. Du er velkommen til at kontakte SDEO’s konsulenter, hvis du vil vide mere.

0

MAKS. tilskud per projekt

0

MAKS. tilskud til danske partnere per projekt



fundingprocenter

VIRKSOMHEDER: Op til 65-75%

UNIVERSITETER/UC: Op til 90% (+44% overhead)

ANDRE: Op til 90%

GTS'ER : Op til 60%

OFFENTLIGE HOSPITALER : Op til 90% (+3,1% overhead)

målgruppe

Universiteter, forskningsorganisationer, private virksomheder, slutbrugerorganisationer og andre.

 

krav til projekter

I AAL-programmet spiller slutbrugeren en vigtig rolle i flere dele af processen, herunder samskabelse, tests, evaluering og implementering af løsninger. Slutbrugere kan være de ældre selv, en omsorgsperson i direkte kontakt med de ældre – for eksempel pårørende og plejecentre – samt offentlige institutioner og organisationer, som bidrager til AAL-produkter eller services gennem organisering, betaling eller facilitering

 

store samarbejds-projekter

Denne type samarbejdsprojekter har fokus på mere modne løsninger og services, som skal videreudvikles frem mod en prototype og/eller kommercialisering. Projektet skal bestå af 3-10 partnere fra mindst tre forskellige, deltagende lande: Østrig, Belgien, Danmark, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Schweiz. Konsortiet skal indeholde en slutbrugerorganisation og en partner fra erhvervslivet. Det er kun muligt for SMV’er at deltage i ét projekt ad gangen.

Projektets varighed skal være på mellem 12-30 måneder.

 

Små samarbejds-projekter

Denne type samarbejdsprojekter har fokus på de indledende udviklingstrin eller for-projekter. Projektet skal bestå af mindst tre partnere fra tre forskellige, deltagende lande: Østrig, Belgien, Danmark, Holland, Norge, Rumænien og Italien (MoH og Friuli Venezia Giulia).

 

Projektets varighed skal være på mellem 6-9 måneder.

 

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_EDM2

Else Dyekjær 
Mejer

edm@southdenmark.be
+45 30 11 21 77

TeamSDEO_CirclesBW_ANO3

Allan Nordby Ottesen

ano@southdenmark.be
+45 22 14 53 59