hvad får DIN kommune ud af ET samarbejde med SDEO?

“Vores samarbejde med kontoret i Bruxelles er guld værd. Uvurderligt. Det har skabt masser af muligheder for os i Middelfart, og det samme kan helt sikkert gøre sig gældende i andre kommuner."

1

STRATEGISK KORTLÆGNING AF EU-MULIGHEDER

SDEO tilbyder et samarbejdsforløb, der kortlægger og bidrager til at realisere kommunernes potentiale for EU-støttede udviklingsprojekter inden for deres strategiske udviklingsområder.

2

nims - netværk for internationale medarbejder i syddanmark

SDEO leder i samarbejde med de syddanske kommuner NIMS – Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark – et tværgående netværk for kommunale medarbejdere med ansvar for internationale aktiviteter og udviklingsprocesser.

NIMS er ‘hands-on’ med konkret læring og værktøjer. Netværket bidrager til at kvalificere og motivere kommunernes medarbejdere ved at forberede dem til at udnytte internationale muligheder.

NIMS er samtidigt et forum hvor medarbejdere mødes med kolleger fra andre kommuner, udveksler viden om og erfaringer med EU- projekter og internationalt samarbejde – og udforsker mulighederne i kommunernes samarbejde med SDEO.
 
Der afholdes to årlige netværksmøder.

3

Det grønne NIMS - netværk for energi, teknik og miljø

Det Grønne NIMS er et nyt netværk for offentlige medarbejdere og ledere i Syddanmark med myndighedsansvar inden for energi-, teknik- og miljøområdet.

Netværket skal fremme koordinering og samarbejde mellem kommunerne og andre syddanske energiaktører, for derigennem at understøtte samarbejde i EU-projekter.

Det Grønne NIMS er tillige et forum for videndeling om nye tiltag og udviklingstendenser samt information om mulighederne for tilskud fra EU-programmerne Horizon 2020, Interreg NSR/BSR/Europe og LIFE.

Med netværket vil SDEO sikre:

• en bred og direkte kommunikation med de centrale offentlige medarbejdere og ledere på det grønne område.

• flere kvalificerede projektansøgninger fra syddanske aktører til EU’s tilskudsprogrammer.

 

4

Sparring, idéudvikling, vejledning og information

EU giver støtte til projekter, som fremmer EU’s politiske målsætninger. Det sker gennem en lang række forskellige støtteprogrammer med hver deres prioriteter og krav til ansøgningerne.

Når kommunerne skal udvikle EU-projekter og -ansøgninger tilbyder SDEO support til udviklingskonsulenter og fundraisere i de kommunale forvaltninger.
 
SDEOs medarbejdere kan i denne proces…
 

• Være proceskonsulenter, der hjælper med idéudvikling og rådgivning.

• Analysere og evaluere konkrete projektoplæg og udviklingsstrategier samt matche disse med EU-programmerne.

• Formidle strategisk information om relevant EU-policy og skabe kontakt til EU-systemet.
 
• Gennemlæse, kvalitetssikre og give input til ansøgningen.
 
• Rådgive om tekniske spørgsmål i forbindelse med ansøgningen.
 
• Identificere og skabe adgang til internationale samarbejdspartnere og netværk.

5

Kursus i EU- projekt
udvikling

For at styrke kommunernes egne kompetencer inden for EU-projektudvikling og ansøgninger tilbyder SDEO et kursus for fundraisere og udviklingskonsulenter.

Vores kurser giver analyseværktøjer til at udvikle og matche egne projektidéer med mulighederne i EU-programmerne.

Deltagerne bliver klædt på med kompetencer til at forstå specifikke indkaldelser, EU’s diverse krav til ansøgninger – for eksempel merværdi, innovationshøjde og internationale partnere – og de politiske tanker bag EU’s prioriteter og fokusområder.

6

kommunebesøg, WORKSHOPS, partnersøgningER OG studieture

SDEO kan altid kontaktes for at aftale et møde i Danmark eller Bruxelles, hvis I vil afprøve en projektidé, have hjælp til at arrangere studietur i Bruxelles, eller modtage projektmuligheder målrettet kommunerne.

7

netværk og interesse-varetagelse i bruxelles

Bruxelles er det europæiske magtcentrum.

Det er her, EU-politikken bliver til, hvor beslutningstagerne arbejder og bor, hvor policy debateres og inspireres til hundredevis af events, og hvor Europas lokale og regionale repræsentationer holder til. Også Syddanmarks.

SDEO udfører aktiv interessevaretagelse for de syddanske kommuner.

Vi repræsenterer kommunerne på konferencer samt til info-dage og partnermøder.

Vi får kommunerne på podiet i Bruxelles og profilerer dem gennem kandidatur til europæiske priser.

Vi repræsenterer kommuners styrkefelter og interesseområder i relevante Bruxelles-baserede netværk og sikrer kommunal deltagelse i netværksmøder, matchmaking-events og som ‘best practice’ eksempler.

 

8

indstationering af kommunale medarbejdere hos sdeo

SDEO er de syddanske kommuners kontor i Bruxelles. Vores faciliteter er til rådighed for kommunale medarbejdere, hvis vej går forbi Bruxelles – og kommuner kan også indstationere en medarbejder hos os i længere perioder.

Indstationering er særligt relevant for:

Udviklingsmedarbejdere og fundraisere, som ønsker efteruddannelse og kompetenceopbygning i forhold til EU-muligheder og -projekter.

Medarbejdere med ansvar for arbejdet med et konkret EU-projekt eller EU-ansøgning.

Indstationering kan f.eks. planlægges i forbindelse med faglige konferencer og events i Bruxelles. Vi stiller et skrivebord til rådighed i op til 3 uger og byder den kommunale medarbejder velkommen som en kollega.

CO2mmunity: Et europæisk andelssystem for klima-løsninger

CO2mmunity: Et europæisk andelssystem for klima-løsninger

... eller hvordan danske erfaringer kan inspirere internationale modeller.
Læs mere

hvad har din kommune brug for?

TAG EN SNAK MED vores konsulent for kommunerne

Design uden navn

Helle Bech Sørensen-Hylle

hbh@southdenmark.be
Tlf: +32 492 330 937