VORES TILBUD TIL SYDDANSKE VIDENINSTITUTIONER

Når syddanske universiteter, UC’er og andre viden- og forskningsinstitutioner retter blikket mod europæiske samarbejdsprojekter og EU-støtte, er SDEO med gennem hele forløbet.

Vi hjælper med at forberede EU-ansøgningen gennem vejledning og information om de forskellige EU-programmers partnerkonstruktioner og projekttyper. Vi laver partnersøgninger i vores brede internationale netværk.

Og vi træder ofte selv ind i projekterne som koordinerende kræfter bag stærke syddanske partnere og lead partners.

Syddanske videninstitutioner i eu-projekter

SPISEY

Med UC SYD i spidsen, SDEO som international koordinator samt 5 internationale partnere og 3,7 mio. kr. i funding fra Erasmus+ programmet skal projektet udvikle en fælleseuropæisk strategisk og pædagogisk ‘værktøjskasse’, der skal hjælpe skoleledere og lærere med at implementere inkluderende skoler.DISH

Projektet DISH arbejder med at løfte digitale kompetencer og sikre relevant digital adfærd blandt sundhedsfaglige medarbejdere.

Sygehus Sønderjylland, UC Lillebælt (UCL), Welfare Tech og SDEO er de danske partnere i projektet.HEPCOM

HEPCOM er en platform, der skal samle viden og redskaber om sundhed for børn og unge.
 
Den skal ligeledes gøre det lettere for skoler og lokalsamfund at finde inspiration og strategisk vejledning til at starte deres egne sundhedsfremmende tiltag.
 
Danske partnere i projektet er UC SYD, Steno Diabetes Center, Aarhus Universitet og Det Syddanske EU-Kontor.


FUTE

Projektet FUTE (Future Teaching) værktøjer, som kan hjælpe lærere og elever med at samskabe mere stimulerende og problemorienteret undervisning, der styrker engagementet og lysten til læring blandt eleverne, og således mindske for tidlig frafald af elever i europæiske skoler.

Designskolen Kolding, UC SYD og SDEO er partnere i projektet.EDEN

EU-projektet Embracing DEmeNtia (EDEN) skal fremme livskvaliteten for demensramte og deres pårørende.

Projektet skal udvikle og afprøve en ny, interaktiv læringsplatform, der kan hjælpe social- og sundhedshjælpere, pårørende og civilsamfundsorganisationer med at højne kvaliteten af behandling, pleje og støtte til demente borgere.

University College Lillebælt (UCL) er koordinator på projektet, og SDEO deltager som partner.Co-CREATING WELFARE

Co-creating Welfare er et EU-projekt, der udvikler nye modeller og værktøjer til innovativ samskabelse i velfærdssektoren.

Projektet har bl.a. skabt et uddannelses- og træningsforløb, der hjælper kommuner og andre offentlige og private velfærdsaktører med at starte og gennemføre samskabelsesprojekter med borgere og andre slutbrugere.

UC Lillebælt (UCL) og SDEO er ledere på projektet.

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_HHA3

Henriette Hansen

hha@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 90

TeamSDEO_CirclesBW_ANO3

Allan Nordby Ottesen

ano@southdenmark.be
+45 22 14 53 59

TeamSDEO_CirclesBW_JBC3

Jens Bøgetoft Christensen

jbc@southdenmark.be
+45 30 61 61 37
+32 499 83 23 67

TeamSDEO_CirclesBW_THJ1

Thomas Jensen

thj@southdenmark.be
+32 (0) 2 234 68 52

TeamSDEO_CirclesBW_PDA2

Pernille Dagø

pda@southdenmark.be
+32 (0) 2 280 32 54