CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)

… et paraplyprogram, der understøtter grænseoverskridende og bæredygtige, transeuropæiske netværk inden for sektorerne transport, energi og digitale tjenester

Programmet

CEF-programmet er et vigtigt værktøj i opfyldelsen af målsætningerne i The European Green Deal og EU’s mål for dekarbonisering i 2030 og 2050.

CEF understøtter udviklingen af bæredygtige og effektivt sammenkoblede transeuropæiske netværk inden for tre sektorer: transport, energi og digitale tjenester. CEF kommer borgere i hele EU til gode, da det har til formål at gøre det at rejse nemmere og mere bæredygtigt. Samtidig har programmet fokus på at øge Europas energisikkerhed og muliggøre en bredere brug af vedvarende energi.

Hvilke aktiviteter støttes?

1. cef transport

… støtter opførelsen af en ny, bæredygtig transportinfrastruktur i Europa eller opgradering og modernisering af eksisterende infrastruktur. Programmet koncentrerer sig om projekter, der går på tværs af landegrænser og projekter, der støtter udviklingen af effektivt, sammenkoblede transeuropæiske netværk. 

2. CEF ENERGI

… skal hjælpe overgangen til ren energi og gøre EU’s energisystemer mere sammenkoblede, digitaliserede og smartere – nøgleelementerne i at opfylde kravene i The European Green Deal. Programmet fokuserer desuden på projekter, der støtter grænseoverskridende, vedvarende energiprojekter – f.eks. mellem medlemsstater, der ønsker at sænke omkostningerne ved vedvarende energi.

3. CEF DIGITAL

… Støtter udviklingen og implementeringen af innovative, sikre og bæredygtige (grænseoverskridende) digitale infrastrukturer. Programmet har også fokus på at finansiere projekter, der giver 5G-dækning langs transportveje (veje, jernbaner osv.)

målgruppe

Både offentlige og private aktører kan søge fonden om støtte til transport- og infrastrukturprojekter. Der er intet krav om udenlandske partnere.

Vi gør opmærksom på, at TEN-T-forordningen forhandles for tiden, og forventes færdigforhandlet i første halvdel af 2023, og vedtaget i anden halvdel af 2023.  Det betyder, at der kan være lokationer, som til den tid ikke kan modtage CEF-finansiering.

Funding

Typisk støttesats:

• Studies: 50% 

• Works: 30%

• Desuden tilskud per enhed til f.eks. opsætning af ladestandere

løbende calls og deadlines

kontakt vores konsulenter

Pernille 2

Pernille Dagø

pda@southdenmark.be
+32 493 562 854

Design uden navn

Helle Bech Sørensen-Hylle

hbh@southdenmark.be
+32 492 330 937