Creative europe

… er EU’s støtteprogram for kultur og kreativitet i perioden 2021-2027.

Programmet retter sig imod de kulturelle, kreative og kunstneriske sektorer og støtter projekter, der fremmer den kreative udvikling og synlighed. I programperioden for 2021-2027 er der særligt fokus på at styrke sektorernes bestræbelser på at blive mere digitale, grønne, modstandsdygtige og inklusive. 

målgruppe

Kommuner, organisationer, foreninger, museer, biblioteker, kunstnere og virksomheder aktive i den kulturelle eller kreative sektor.

formål

Creative Europe har til formål at at beskytte, udvikle og fremme europæisk kulturel og sproglig mangfoldighed og kulturarv samt at øge de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne og økonomiske potentiale, navnlig i den audiovisuelle sektor. 

I programperioden for 2021-2027 er der stort fokus på at genoprette de kulturelle og kreative sektorer efter nedlukningen i lyset af corona-pandemien. Samtidig vil programmet, qua Europa-Kommissionens vækststrategi Green Deal, søge at styrke sektorernes bestræbelser på at blive mere digitale, grønne, modstandsdygtige og inklusive. 

Et vigtigt punkt i Creative Europe-programmet er desuden forpligtelsen til at fremme ligestilling mellem kønnene. Dette består i støtte til udvikling af kvindeligt talent og opbakning til kvinders kunstneriske og professionelle karriere.

Hvilke aktiviteter?

Støttemidler skal anvendes til at fremme innovation og kreativitet på det kulturelle og audiovisuelle område, fx ved at teste nye forretningsmodeller og fremme innovative afsmittende virkninger på andre sektorer. Programmet søger heri også at styrke konkurrenceevnen for de europæiske kulturelle og kreative sektorer.

Herunder at medvirke til publikumsudvikling ved at teste nye og innovative måder at møde publikum på og forbedre adgangen til kulturelle og kreative værker i og uden for Unionen, navnlig for børn, unge, handicappede og underrepræsenterede grupper.

Creative Europe har tre delprogrammer:
Kultur, medie
og en tværsektoriel del.

Kultur

mindre samarbejdsprojekter

mellem samarbejdsprojekter

Større samarbejdsprojekter

litteratur og oversættelse

europæiske platforme

litteratur og oversættelse

europæiske netværk

litteratur og oversættelse

* Nogle ikke-EU-lande kan også deltage – se liste og vilkår her.

medie

Medie-underprogrammet er målrettet film- og tv-branchen.

Programmet skal hjælpe SMV’ere og organisationer med at få adgang til den kulturelle og kreative sektor i Europa. Programmet sigter efter at støtte den audiovisuelle sektor og multimediesektoren.
 
Programmet støtter blandt andet:

tværsektorielt

Det tværsektorielle underprogram har til formål at øge innovationen, støtte tværgående projekter, udvekslingen af bedste praksisser og adressere fælles udfordringer. 

Programmet skal blandt andet: 

I programperioden for 2021-2027 kan der også opnåes støtte til nyhedsmediesektoren for at fremme mediekendskab, kvalitetsjournalistik, mediefrihed og pluralisme. 

deadlines: løbende calls hele året