Creative Europe

… er EU’s støtteprogram for kultur og kreativitet i perioden 2021-2027.

Programmet retter sig imod de kulturelle, kreative og kunstneriske sektorer og støtter projekter, der fremmer den kreative udvikling og synlighed. I programperioden for 2021-2027 er der særligt fokus på at styrke sektorernes bestræbelser på at blive mere digitale, grønne, modstandsdygtige og inklusive. 

Målgruppe

Kommuner, organisationer, foreninger, museer, biblioteker, kunstnere og virksomheder aktive i den kulturelle eller kreative sektor.

Formål

Creative Europe har til formål at at beskytte, udvikle og fremme europæisk kulturel og sproglig mangfoldighed og kulturarv samt at øge de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne og økonomiske potentiale, navnlig i den audiovisuelle sektor. 

I programperioden for 2021-2027 er der stort fokus på at genoprette de kulturelle og kreative sektorer efter nedlukningen i lyset af corona-pandemien. Samtidig vil programmet, qua Europa-Kommissionens vækststrategi Green Deal, søge at styrke sektorernes bestræbelser på at blive mere digitale, grønne, modstandsdygtige og inklusive. 

Et vigtigt punkt i Creative Europe-programmet er desuden forpligtelsen til at fremme ligestilling mellem kønnene. Dette består i støtte til udvikling af kvindeligt talent og opbakning til kvinders kunstneriske og professionelle karriere.

Hvilke aktiviteter

Støttemidler skal anvendes til at fremme innovation og kreativitet på det kulturelle og audiovisuelle område, fx ved at teste nye forretningsmodeller og fremme innovative afsmittende virkninger på andre sektorer. Programmet søger heri også at styrke konkurrenceevnen for de europæiske kulturelle og kreative sektorer.

Herunder at medvirke til publikumsudvikling ved at teste nye og innovative måder at møde publikum på og forbedre adgangen til kulturelle og kreative værker i og uden for Unionen, navnlig for børn, unge, handicappede og underrepræsenterede grupper.

Creative Europe har tre delprogrammer:
Kultur, medie
og en tværsektoriel del.

Deadlines

Løbende calls hele året

Kultur

Mindre samarbejdsprojekter

Kommuner, organisationer, foreninger, museer, biblioteker, kunstnere og virksomheder aktive i den kulturelle eller kreative sektor.

– Minimum 3 europæiske projektpartnere fra 3 forskellige lande*
– EU-støtte op til €200,000
– Tilskudsprocent max. 80%
– Projekterne varer op til 4 år

Mellem samarbejdsprojekter

– Minimum 5 europæiske projektpartnere fra 5 forskellige lande*
– EU-støtte op til €1 mio
– Tilskudsprocent max. 70%
– Projekterne varer op til 4 år

Større samarbejdsprojekter

– Minimum 10 europæiske projektpartnere fra 10 forskellige lande*
– EU-støtte op til €2 millioner​
– Tilskudsprocent max. 60%​
– Projekterne varer op til 4 år​

Litteratur og oversættelse

– Støtte til litterære oversættelsesprojekter
– Oversættelse af op til 10 værker
– EU-støtte op til €100.000
– Tilskudsprocent max. 30%

Europæiske platforme

– Støtte til oprettelse af nye platforme for fremvisning af europæiske kulturelle og kunstneriske aktiviteter
– Minimum 11 organisationer fra 10 forskellige EU-lande*
– EU-støtte op til €500,000 pr. år i max. 4 år
– Tilskudsprocent max. 80%

Litteratur og oversættelse

– Støtte til litterære oversættelsesprojekter​
– Oversættelse af op til 20 værker​
– EU-støtte op til €200.000​
– Tilskudsprocent max. 40%​

Europæiske netværk

– Puljen støtter europæiske netværk, der har til mål at opbygge de kreative og kulturelle sektorers kapacitet og har fokus på at understøtte talent, innovation, jobskabelse og vækst. 
– Minimum 15 medlemsorganisationer, hvoraf 10 har hovedsæde i EU-lande*
– EU-støtte op til €825.000 over en 3-årig periode
– Tilskudsprocent max. 80%​

Litteratur og oversættelse

– Støtte til litterære oversættelsesprojekter
– Oversættelse af op til 21 værker
– EU-støtte op til €300.000​
– Tilskudsprocent max. 30%​

* Nogle ikke-EU-lande kan også deltage – se liste og vilkår her.

Medie

Medie-underprogrammet er målrettet film- og tv-branchen.

Programmet skal hjælpe SMV’ere og organisationer med at få adgang til den kulturelle og kreative sektor i Europa. Programmet sigter efter at støtte den audiovisuelle sektor og multimediesektoren.
 
Programmet støtter blandt andet:

– Produktion af tv-programmer og videospil
– Aktiviteter, der øger interessen i og adgangen til audiovisuelle værker
– Aktiviteter, der promoverer interessen i film, herunder biografer og filmfestivaler
– Aktiviteter, der uddanner og dygtiggør professionelle inden for den audiovisuelle sektor

Tværsektorielt

Det tværsektorielle underprogram har til formål at øge innovationen, støtte tværgående projekter, udvekslingen af bedste praksisser og adressere fælles udfordringer. 

Programmet skal blandt andet: 

– Tilskynde innovative tilgange til indholdsskabelse, adgang, distribution og promovering på tværs af kulturelle og kreative sektorer.
– Øge tværsektorielle aktiviteter, der har fokus på at tilpasse sig de teknologiske og strukturelle forandringer mediesektoren står overfor, herunder fremme et frit, diverst og alsidigt medielandskab.

I programperioden for 2021-2027 kan der også opnåes støtte til nyhedsmediesektoren for at fremme mediekendskab, kvalitetsjournalistik, mediefrihed og pluralisme. 

Kontakt: 

Anna

Anna Jørgensen

ajo@southdenmark.eu
+32 496 283 766

 
 
SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor