Digital Europe

… Er det europæiske program for digitalisering, digitale løsninger og digital transformation. Med et budget på 7,5 milliarder euro i programperioden 2021- 2027 skal Digital Europe sætte skub den digitale transition på tværs af Europa.

Formål

målgruppe

Digital Europe har til formål at opbygge EU’s strategiske digitale kapacitet og opbygge, udbrede og styrke udviklingen og anvendelsen af digitale teknologier. Programmet vil også søge at styrke Europas konkurrenceevne på digitale løsninger og sikre teknologisk suverænitet.
Målet er at blive global frontløber på det digitale område. 

Programmet rummer en meget bred vifte af muligheder for både SMV’er, industri, offentlige myndigheder og institutioner (fx sundhedsvæsenet), organisationer, vidensinstitutioner og erhvervsfremmeaktører.

hvilke aktiviteter støttes?

Hovedområder

Programmet giver tilskud til projekter, der vil besvare digitale udfordringer, støtte den digitale omstilling, eller benytte digitale teknologier til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for bl.a. sundhed, klima og miljø.

Det betyder, at programmet bl.a. dækker:

  • udrulningen af et europæisk netværk af digitale innovationshubs der skal rådgive og understøtte virksomheders digitale forretningsmodeller,

  • testfaciliteter for kunstig intelligens, hvor virksomheder og myndigheder vil skulle kunne teste og eksperimenterer med kunstig intelligens-løsninger før de præsenteres på markedet, og

  • Data Spaces inden for smarte byer, landbrug og avanceret produktion, som skal understøtte sikre miljøer for datadeling til gavn for alle deltagere i miljøet

Digital Europe vil yde finansiel støtte til projekter, der kan besvare digitale udfordringer. EU-programmet har fokus på fem forskellige hovedområder: Supercomputere, kunstig intelligens, cybersikkerhed, avancerede digitale færdigheder og bred brug af digitale teknologier på tværs af samfund og økonomier. Programmet dækker blandt andet:

  • udrulningen af et europæisk netværk af digitale innovationshubs, der skal rådgive og understøtte virksomheders digitale forretningsmodeller,
     
  • testfaciliteter for kunstig intelligens, hvor virksomheder og myndigheder vil skulle kunne teste og eksperimentere med kunstig intelligens-løsninger før de præsenteres på markedet og

  • Data Spaces inden for smarte byer, landbrug og avanceret produktion, som skal understøtte sikre miljøer for datadeling til gavn for alle deltagere i miljøet.
  •  

fundingprocent

Der kan opnås tilskud på op til 50%. Under særlige indkaldelser for SMV’er kan der opnås tilskud på op til 75%. 

Næste deadlines

Digital Europe har løbende calls og deadlines. Se dem allesammen her

kontakt vores konsulent

TeamSDEO_CirclesBW_ANO3

Allan Nordby Ottesen

Sundhed og Velfærd
ano@southdenmark.be
+45 22 14 53 59

flere ressourcer