EU4HEALTH

… giver tilskud til projekter, der fremmer samarbejdet mellem EU-landene samt understøtter og videreudvikler EU’s prioriterede områder inden for sundhed.

Formål

EU4Health er endnu større end de foregående sundhedsprogrammer og skal  bl.a. fremme og forbedre sundheden i EU generelt, finansiere mere modstandsdygtige sundhedssystemer,  styrke beredskabet mod sundhedskriser, genopretningen efter COVID-19 og EU’s kamp mod kræft.

målgruppe

Organisationer fra erhvervslivet, forskningsinstitutioner, SMV’er, NGO’er og slutbrugerorganisationer kan opnå støtte under programmet.

Hvilke aktiviteter støttes?

Programmet giver tilskud til projekter, der er med til at bekæmpe grænseoverskridende sundhedstrusler, forbedre sundheden i EU – herunder via sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, gøre medicin tilgængelig, både økonomisk og forsyningsmæssigt samt bidrage til digitalisering af sundhedssystemer.

Programmet har fire specifikke målsætninger:

1.  At forbedre og fremme sundheden i EU via sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme og ved at skabe internationalt samarbejde på sundhedsområdet

2. At beskytte EU borgere mod sundhedstrusler på tværs af grænser

3. At styrke sundhedssystemerne, deres robusthed og deres ressourceeffektivitet

4. At forbedre lægemidler, medicinsk udstyr og kriserelevante produkter

Støtteprocent

Normalt 60% tilskud, men under særlige omstændigheder er det muligt at få op til 80% i tilskud

Deadlines:

EU4Health har løbende indkaldelser og deadlines. Se de seneste her

kontakt vores konsulentER

TeamSDEO_CirclesBW_ANO3

Allan Nordby Ottesen

ano@southdenmark.be
+45 22 14 53 59

TeamSDEO_CirclesBW_HHA3

Henriette Hansen

hha@southdenmark.be
+32 477 777 615