Europa for borgerne

… har til formål at bidrage til europæiske borgeres forståelse af EU, dets historie og mangfoldighed samt at fremme borgernes demokratiske deltagelse på EU-plan.

NB: På nuværende tidspunkt afventer vi de nye programmer, og derfor kan nogle af oplysningerne være forældede. Vi forsøger at opdatere programbladene løbende. Du er velkommen til at kontakte SDEO’s konsulenter, hvis du vil vide mere.

BUDGET

EUROPÆISK ERINDRING: Op til €100,000 per projekt

VENSKABSBYER: Op til €25,000 per projekt

NETVÆRK AF VENSKABSBYER : Op til €150,000 per projekt

CIVILSAMFUNDSPROJEKTER : Op til €150,000 per projekt

FUNDINGPROCENT: Fra 60 til 100%

målgruppe

Europa for Borgerne er målrettet civilsamfundsorganisationer, interesseorganisationer, NGO’er, kommuner, regioner, tænketanke, universiteter og forskningsinstitutioner.

hvilke Aktiviteter?

Europa for Borgere har to underprogrammer, der fokuserer på forskellige projektaktiviteter:

1. Aktiv europæisk erindring skal bidrage til EU-borgeres forståelse af unionens mangfoldighed og historie, samt oplyse om EU’s fælles værdier, historie og målsætninger.

Underprogrammet medfinansierer projekter, der reflekterer over historiske årsager til europæisk totalitarisme og prioriterer projekter der fremmer tolerance, gensidig forståelse, interkulturel dialog og forsoning.

2. Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab skal fremme og forbedre vilkårene for demokratisk deltagelse i EU. Tre specifikke aktiviteter støttes i den forbindelse:

Venskabsbysamarbejde

Der gives midler til projekter, der bringer borgere fra venskabsbyer sammen for at fremme borgernes deltagelse i EU’s politiske beslutningsproces.

Netværk af venskabsbyer

Der gives midler til byer, kommuner og regionale/lokale myndigheder til udviklingen af bæredygtige netværk, der adresserer fælles europæiske udfordringer beskrevet i programmets målsætninger og de flerårige prioriteter. Netværket forventes at afholde 4 tematiske møder med deltagelse af borgere og udvalgte borgergrupper fra netværksbyerne. 

Civilsamfundsprojekter

Der gives midler til projekter der samler europæiske borgere til aktiviteter knyttet til EU’s politikker, som fremmer debat, solidaritet eller frivilligt arbejde.

Næste deadline:
1. september 2020

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

kontakt vores konsulent

Head_Cathrine

Cathrine Holm Frandsen

chf@southdenmark.be
+32 (0) 2 234 68 57