European Urban Initiative (EUI)

… yder støtte til byer med innovative tiltag, kapacitets- og videnopbygning, politikudvikling og kommunikation om bæredygtig byudvikling.

EUI har til formål at styrke den integrerede og deltagende tilgang til bæredygtig byudvikling og skabe en stærkere forbindelse til EU’s politikker og især samhørighedspolitikken.

fundingSATSER

Op til 5 mio. euro pr. projekt

Støttesats på 80% for alle typer deltagere

målgruppe

Projektet skal ledes af en by. Her kan der enten være tale om en enkelt by, en gruppe af byer organiseret i en formel organisation eller flere byer, som går sammen om et projekt (her anbefales det at være geografisk tætte). 

Prioriteter

Programmet har fokus på innovative projekter, som kan være med til at tackle nogle af de udfordringer byer står overfor. Der lægges vægt på fem kvaliteter: 

Innovationsgrad: Programmet støtter projekter, der aldrig er blevet testet andre steder i Europa. Denne type projekter er meget eksperimentelle og dermed risikable og vil derfor ofte ikke kunne opnå støtte gennem traditionelle finansieringskilder. 

Partnerskab: Partnerskabet skal være relevant for at løse de udfordringer, projektet adresserer. 

Målbarhed af resultater: Aktiviteterne i projektet skal være målbare, så der kan drages konklusioner omkring merværdien af projektet på det pågældende politikområde. 

Skalerbarhed: Projektets resultater skal kunne henvende sig til andre byer med tilsvarende udfordringer. 

Kvalitet: Projekterne skal være innovative og samtidig realistiske at udføre effektivt inden for projektets ramme.

krav til konsortier

Uanset hvad skal ansøgeren (alene eller tilsammen) opfylde følgende kriterier for størrelse:

  • Registreret som ’local administrative unit’ 
  • Indbyggertal over 50.000 (for grupper skal samlet tal være over 50.000)
  • Urbaniseringsgrad 1 eller 2 (for grupper mindst 51% af befolkningen skal leve i grad 1/2 områder)
  • Ud over byen skal der være lokale ’delivery partners’, som fx kan være NGO’er, virksomheder, universiteter.
  • Der skal kobles tre ’transfer cities’ på konsortiet, som skal være fra tre andre lande end ansøgerlandet. 2/4 lande involveret i projektet skal være fra mindre udviklede/transition regioner.
  • Hver by kan kun deltage i én ansøgning per call. 
Syddanske kommuner, der opfylder kriterierne for at ansøge alene er dermed: Odense, Svendborg, Haderslev, Sønderborg, Esbjerg og Fredericia.

hvilke Aktiviteter?

  • Projekter skal være relativt modne – med fokus på test og demonstration i projektet.
  • Stakeholder og borgerinddragelse vigtig. 
  • 6 måneders forberedelsesfase, maks. 3,5 års-projekt, kort afslutningsfase. 
 

kontakt vores konsulenter

Pernille

Pernille
Dagø

Helle

Helle Bech Sørensen-Hylle

hbh@southdenmark.be
+32 492 330 937