Den Europæiske Forsvarsfond

… skal udmønte støtte til forskning i og udvikling af nye forsvarsmateriel samt -teknologi.

Formål

Med et budget på 8 milliarder euro har Den Europæiske Forsvarsfond til formål at tilskynde og støtte det grænseoverskridende samarbejde mellem EU’s medlemslande og aktører i den europæiske forsvarsindustri. Programmet skal yde støtte til udviklingen af innovativt forsvarsmateriel og -teknologi. Forsvarsfonden skal herunder bidrage til at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri.

Med målet om et mere sikkert og konkurrencedygtigt Europa fokuseres der på følgende i fonden:

  • At sikre kvalificeret udstyr, der imødekommer medlemsstaternes forsvarsbehov ved at støtte innovative teknologier.
  • At sikre den bedste værdi for medlemslandenes investeringer i forsvarsteknologi ved at samle og defragmentere EU’s industrielle forsvarsmarked.
  • At sikre finansiering til udvikling af prototyper og test af teknologier.

målgruppe

 Målgruppen er virksomheder og vidensinstitutioner

krav til konsortieT

Tilskud tildeles konsortier, som inddrager grænseoverskridende deltagelse fra virksomheder, Forsvaret og/eller vidensinstitutioner.

For at komme i betragtning til Den Europæiske Forsvarsfond skal man som udgangspunkt have et konsortium bestående af minimum 3 virksomheder/ vidensinstitutioner fra mindst 3 forskellige lande. – Der kan være undtagelser afhængig af indkaldelsen.

INDKALDELSER

Den Europæiske Forsvarsfond implementeres gennem årlige arbejdsprogrammer.

FUNDING

Der kan ydes tilskud på 20-100 % afhængig af aktivitet og bonus

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_SRB1

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+ 32 477 778 533

Enterprise Europe Network (EEN)

Kasper1

Kasper Kjeldgaard Bloch-Jørgensen

kbj@southdenmark.be
+45 22 57 13 90