LIFE

… er EU’s støtteprogram for natur, miljø, klima og energi i perioden 2021-2027. Projekterne skal sigte mod at bidrage til implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik.

Vil du i dybden med LIFE-programmet, anbefaler vi, at du ser optagelserne fra vores store LIFE-ansøgningskursus her

LIFE: Miljø, klima og natur

målgruppe

Programmet henvender sig både til offentlige aktører, som kommuner og regioner, samt til private virksomheder.

krav til konsortie

Der er ingen krav om samarbejde med andre partnere, så man kan søge alene eller i et dansk konsortie.
Det er dog en fordel, hvis projektet har min. 1 partner med fra andet lande.

hvilke Aktiviteter STØTTES?

LIFE støtter en bred vifte af projekter, men hvad de har til fælles er, at de skal være innovative og have til formål at forbedre klima og miljø i lokalområdet. LIFE støtter projekter, der arbejder med natur og biodiversitetsforbedringer, cirkulær økonomi og klimatilpasning- og modvirkning (CO2-reduktion).

Prioriteringer i natur og biodiversitet
Under Natur og Biodiversitet giver LIFE støtte til to typer projekter med henblik på at beskytte og gendanne Europas natur og fauna.

 •  “Space for Nature” – genoprette eller forbedre naturlige eller semi-naturlige levesteder for arter – f.eks. oprettelse af yderligere beskyttede områder (eller forbedring af fokus på biodiversitet og bidrag fra eksisterende beskyttede områder), økologiske korridorer eller anden grøn infrastruktur
 • “Safeguarding our species” – projekter, der sigter mod at forbedre en eller flere arters tilstand
 • Prioritet gives til Natura2000-områder, men andre områder kan også ansøge.

Prioriteringer i cirkulær økonomi og livskvalitet

 • Implementering af innovative løsninger til bedre at genanvende og genbruge materialer f.eks. at sortere, adskille og genanvende tekstiler, elektronik, madrester, byggeaffald eller plastik.
 • Sikker og effektiv brug af vandressourcer.
 • Rent grundvand.
 • Beskyttelse af hav og kyster.
 • Præventivt arbejde for beskyttelse mod klimatrusler som oversvømmelse, jordskred og tørke.
 • Beskyttelse og forbedring af jordkvalitet.
 • Reduktion af miljømæssige aftryk ved nybyggeri.

Prioriteringer i modvirkning af og tilpasning til klimaændringer

 • Handlinger, der støtter skiftet til transport med nulemission.
 • Bytilpasning og planlægning af modstandsdygtig infrastruktur for klimaændringer.
 • Beredskab til ekstreme vejrhændelser, især i kystområder.

Programmet støtter demonstrationsprojekter og best practise-projekter. Ovenstående projektprioriteringer er ikke udtømmende. Der er generelt vide rammer i LIFE.

fundingprocenT

Op til 60% + 7%
(og højere, hvis man arbejder med truede arter/habitater)

Næste deadline

Vi afventer nye deadlines i efteråret 2023​

LIFE: energi

målgruppe

Programmet henvender sig både til offentlige aktører, som kommuner og regioner, samt til private virksomheder.

krav til konsortie

Krav til konsortie afhænger af den enkelte indkaldelse. I nogle indkaldelser vil der være krav om tre partnerlande, mens der i andre vil være mulighed for et rent dansk setup. 

hvilke Aktiviteter STØTTES?

LIFE’s energiprogram støtter udviklingen af innovative løsninger, der hjælper med omstillingen til ren energi. 

Prioriteringer i omstilling til ren energi

Programmet støtter ‘best practice’ projekter, demonstrationsprojekter, pilotprojekter og formidlingsprojekter.  LIFE energi er en top-down-indkaldelse dvs. EU bestiller et afgrænset projekt og formål, som skal passe på jeres idé. Tal med vores EU-konsulenter om, hvilke aktuelle opslag, der findes.

fundingprocenT

Op til 95 % + 7 %

Næste deadline

Vi afventer nye deadlines i efteråret 2023​

kontakt vores konsulenter:

TeamSDEO_CirclesBW_THJ1

Thomas Jensen

thj@southdenmark.be
+32 (0) 2 234 68 52

Design uden navn

Helle Bech Sørensen-Hylle

hbh@southdenmark.be
+32 (0) 492 330 937

Pernille 2

Pernille Dagø

pda@southdenmark.be
+32 493 5628 54