Det Europæiske Solidaritetskorps

… giver unge mulighed for at udføre frivilligt arbejde eller lave deres egne solidaritetsprojekter til gavn for lokalsamfund i hele Europa.

Formål

Formålet med programmet er at støtte projekter, som tackler samfundsmæssige udfordringer og styrker europæisk solidaritet og samhørighed. Det kan eksempelvis være projekter, som fremmer demokratisk deltagelse, inklusion, sundhed, digital transformation, kultur eller bæredygtighed. Samtidig bidrager programmet til at give unge deltagere nye erfaringer og kompetencer. 

 

Målgruppe

Det Europæiske Solidaritetskorps giver tilskud til individuelle unge samt offentlige og private organisationer. Individuelle unge i alderen 18-30 år kan deltage ved at tilmelde sig solidaritetskorpset online og derigennem komme i kontakt med interessante projekter. Organisationer deltager ved at ansøge om en akkreditering i form af et ’Quality Label’, hvorefter det er muligt at søge om tilskud til at sende eller modtage frivillige til projekter. 

Hvilke aktiviteter støttes?

Det Europæiske Solidaritetskorps giver tilskud til unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter og humanitære indsatser inden for tre kategorier af aktiviteter:

Solidaritetsprojekter: 

Solidaritetsprojekter er mindre projekter udviklet og implementeret af unge. Et solidaritetsprojekt skal inkludere en gruppe på minimum fem unge, skal gennemføres i Danmark og kan vare 2-12 måneder. Programmet giver et tilskud på 500 euro pr. måned til projektomkostninger samt eventuelle ekstratilskud. Tilskuddet kan søges af en gruppe unge eller af en organisation på vegne af en gruppe unge. 

Projekter for frivillige:

Projekter for frivillige gør det muligt for unge at deltage i frivilligaktiviteter hos en organisation. Unge kan deltage i projekter i deres hjemland eller i andre lande, som programmet dækker. Programmet støtter både ophold for individuelle unge og for grupper af unge, og opholdene kan vare mellem 2 uger og 12 måneder. Der gives tilskud til driftsomkostninger, rejse, indkvartering, mad, forsikring og lommepenge. Programmet har hvert år et særligt fokus på én politisk prioritet, og frivilligprojekter som adresserer denne prioritet tillægges særlig vægt. Prioriteten for 2021 er COVID-19-relateret påvirkning og genopretning. 

Frivilligprojekter for humanitær bistand:

Programmet giver tilskud til, at unge mellem 18 og 35 år kan deltage i EU’s humanitære bistandsaktiviteter i sikre tredjelande. Frivilligprojekterne giver således deltagerne mulighed for at tackle humanitære udfordringer ved at yde nødhjælp og beskyttelse. De frivillige bliver  trænet og forberedt forud for deltagelsen for at sikre de nødvendige færdigheder og kompetencer.

 

Kontakt: 

Anna

Anna Jørgensen

ajo@southdenmark.eu
+32 496 283 766

 
 
SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor