EIC - European Innovation Council

… støtter tilblivelsen af nye banebrydende innovationer.

EIC Accelerator

…  støtter virksomheder med banebrydende nye løsninger og stort internationalt markedspotentiale.

 European Innovation Council (EIC) Accelerator støtter små og mellemstore virksomheders innovationsprojekter. Programmet har fokus på nye innovative teknologier, som kan skabe nye markeder eller skabe disruption på eksisterende markeder i både Europa og resten af verden – og samtidig understøtte udviklingen af europæiske “unicorns”

Målgruppe

EIC Accelerator kan kun søges af SMV’er, spin-outs og start-ups i EU-lande. Kun enkeltvirksomheder kan søge – ikke konsortier.

Projekter

EIC Accelerator er primært baseret på åbne indkaldelser uden krav til emne. Sideløbende vil der være
indkaldelser med temaspecifikke “challenges”.
 
EIC støtter projekter med stor risiko, men også stort potentiale, hvis det lykkes. Ofte vil projekterne være meget teknologitunge (”deep tech”). 

Funding

Man kan søge tilskud på op til €2,5 mio. til markedsmodningen af nye produkter typisk med fokus på demonstration og validering. 

EIC tilbyder også venturekapital på op til €15 mio. til markedslancering og opskalering.

EIC Accelerator er kendetegnet ved stor konkurrence, hvor kun få innovative virksomheder opnår støtte.

Deadline

Første skridt er en kort ansøgning – her er der løbende frist. Bliver man inviteret til andet skridt (en fuld ansøgning) er der frist ca. hvert kvartal. 

Tilskud per projekt

Der kan opnås støtte på til 2,5 mio. euro. per projekt.

Fundingprocent

70%

Venturekapital

Op til 15 mio. euro per virksomhed

EIC Pathfinder

… støtter banebrydende forskningsprojekter med fokus på fremtidens teknologi

EIC Pathfinder har fokus på at styrke og mobilisere den europæiske forskerskare, som gennem interdisciplinære projekter skal skabe nye teknologiske paradigmer.

Målgruppe

Målgruppen er tværfaglige, internationale konsortier med deltagelse af aktører med kompetencer inden for forskning/tidlig udvikling f.eks. universiteter i EU- eller associerede lande.

Projekter

EIC Pathfinder vil primært bestå af åbne indkaldelser uden krav til emne. Sideløbende vil der være indkaldelser med temaspecifikke “challenges”.

EIC støtter projekter med stor risiko, men også stort potentiale, hvis det lykkes.

Projekterne skal have en overbevisende, langsigtet vision med konkrete og plausible mål.

Funding

Programmet yder støtte til de tidlige udviklingsstadier (dvs. forskningsorienterede projekter) og har fokus på ambitiøse løsninger med radikalt nye teknologier, som har potentiale til at skabe nye markeder og/eller tackle globale udfordringer.

Tilskud per projekt

Der kan opnås støtte på til 4 mio. euro per projekt.

Deadlines

EIC Pathfinder har frist én gang om året. Typisk i oktober. 

Kontakt: 

Siri

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.eu
+ 32 477 778 533

Kasper

Kasper Kjeldgaard Bloch-Jørgensen

kbj@southdenmark.eu
+45 22 57 13 90

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor