EUopSTART

… giver danske vidensinstitutioner, virksomheder og offentlige organisationer tilskud til at skrive en ansøgning til udvalgte EU-programmer.

EUopSTART har til formål at øge danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Programmet giver tilskud til aktiviteter i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgninger til programmerne under Horizon Europe – herunder eksempelvis EIC og Eurostars.

Fundingsatser

Maks. 50% af udgifterne

Partner: Op til 50.000 kr.

Koordinator : Op til 75.000 kr.

Tilskud til ekstern bistand. F.eks. konsulentbistand : Op til 70% af det samlede tilskud

Målgruppe

Offentlige organisationer, forskningsinstitutioner, private virksomheder og andre, som er berettigede til at søge tilskud under de udvalgte EU-programmer.

For virksomheder gælder der særlige krav herunder at virksomheden skal have eksisteret i min. 1 år på ansøgningstidspunkt og have en omsætning på min. 1 mio. kr. eller tiltrukket ekstern kapital på min. 500.000 kr. eller haft 2 fuldtidsansatte i det seneste år.

Krav til konsortier

Der er ingen krav om samarbejde med andre partnere.

Hvilke aktiviteter støttes?

Programmet giver tilskud til dækning af udgifter, som direkte vedrører forberedelsen af ansøgninger. Det kan eksempelvis omfatte lønudgifter, udgifter til afholdelse af møder, seminarer, rejser o.l. eller ekstern konsulentbistand.

Kontakt: 

Siri

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.eu
+ 32 477 778 533

Kasper

Kasper Kjeldgaard Bloch-Jørgensen

kbj@southdenmark.eu
+45 22 57 13 90

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor