Eurostars

… giver tilskud til udviklingsprojekter med stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale.

Eurostars er et samarbejdsprogram mellem Europa-kommissionen og de 37 Eurostars-medlemslandene i EUREKA-netværket. Projekter i Eurostars-regi finansieres både af Europa-Kommissionen og de enkelte medlemslande.

Målgruppe

Krav til konsortier

Hvilke aktiviteter støttes?

Deadlines:

Maksimalt tilskud til danske partnere:

Eurostars er målrettet innovative SMV’er, men også universiteter, GTS’er og store virksomheder kan opnå tilskud inden for alle fagområder.

Projekterne skal ledes af innovative SMV’er. Der er krav om samarbejde mellem aktører fra mindst to forskellige Eurostars lande. SMV’erne kan f.eks. samarbejde med andre SMV’er, universiteter, GTS’er, store virksomheder eller offentlige aktører – afhængigt af reglerne i partnerlandet.

Der gives tilskud til aktiviteter relateret til udvikling, innovation og demonstration af nye løsninger.

Eurostars har frister to gange om året. Typisk i marts og september.

500.000 euro

Fundingprocenter

Virksomheder: Op til 75%

Iniversiteter/UC: Op til 90% (+44% overhead)

Andre: Op til 90%

GTS'er: Op til 60%

Offentlige hospitaler: Op til 90% (+3,1% overhead)

Kontakt: 

Siri

Siri Raahede Bentxen

srb@southdenmark.eu
+ 32 477 778 533

Kasper

Kasper Kjeldgaard Bloch-Jørgensen

kbj@southdenmark.eu
+45 22 57 13 90

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor