Interreg Europe

… støtter regional udvikling gennem projekter, der kan bidrage til at gøre Europa smartere, grønnere, dygtigere eller tættere forbundet.

Formål

Målgruppe

Interreg Europes overordnede fokus er at mindske uligheden i vækst, udvikling og livskvalitet i og på tværs af de europæiske regioner

Offentlige myndigheder, forsyninger og forskningsinstitutioner.

Krav til konsortier

Hvert projekt skal involvere partnere fra tre lande, hvoraf mindst to skal være fra EU-medlemslande. Partnerne skal have geografisk spredning fra de fire EU-områder Nord, Øst, Syd og Vest. 

Der er desuden et krav om, at partnere inddrager et “policy instrument”, de er myndighed for. Det kan være en politik, strategi eller lov udviklet af en offentlig myndighed og anvendt i lokalområdet.

Hvilke aktiviteter støttes?

Programmet støtter en bred vifte af projekter inden for følgende områder: 

Et smartere Europa: Projekter med fokus på innovation og research, digitalisering, SME-konkurrencedygtighed, industri, entreprenørskab og digitalisering.

Et grønnere Europa: Projekter med fokus på energieffektivitet, bæredygtig energi, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, vandforvaltning, cirkulær økonomi, natur og biodiversitet samt urban nulemissions mobilitet. 

Et tættere forbundet Europa: Projekter med fokus på bæredygtig udvikling af europæisk, transnationalt transportnetværk og bæredygtig mobilitet. 

Et mere socialt Europa: Projekter med fokus på uddannelse, social inklusion, integration af tredjelandsstatsborgere, sundhed samt kultur og bæredygtig turisme. 

Et Europa tættere på dets borgere: Projekter med fokus på udvikling af integrerede urbane og ikke-urbane områder. 

Projektperiode

3 år (+ 1 års evaluering)

Funding

80% støtte til offentlige aktører

70% støtte til private aktører

Kontakt: 

18

Thomas Jensen

thj@southdenmark.eu
+32 477 779 103

Helle

Helle Bech Sørensen-Hylle

hbh@southdenmark.eu
+32 492 330 937

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor