CASE

EU-projekt på EU-projekt

Sådan bygger Sønderborg grøn omstilling med europæiske støtteprogrammer

Interreg
Nsr

SØnderborg

partner

ProjectZero

Udfordringen

Bygninger er store klimasyndere. Mellem opvarmning og nedkøling, fra TV’et på standby til lyset, du har glemt at slukke, tegner de sig for ca. 45 procent af byers energiforbrug – og dermed også et enormt CO2-aftryk.

projektERNE

Projektet StrongHouse samler ProjectZero og Sønderborgs erfaringer fra en lang stribe EU-projekter med grønne boliger for at skabe en stor “kunderejse”, der skal hjælpe flere boligejere til at investere i energieffektivitet.

I Sønderborg kender ProjectZero, byens offentlig-private partnerskab for den grønne omstilling, bygningsproblematikken rigtigt godt. 

På vej mod målet om 100% CO2-neutralitet i 2029 har de i mange år lavet EU-projekter og nationale projekter med energirenoveringer i leje- og privatboliger, offentlige bygninger og boligforeninger.

Fra 2020 til 2023 samles de mange års vundne viden og erfaringer i projektet StrongHouse, der med 1,8 mio. kr i EU-støtte skal søsætte en stor “kunderejse”.

Den skal få flere boligejere til at investere i energieffektivitet ved hjælp af lokale fællestilbud, samarbejder med små og mellemstore virksomheder og håndværkere i byggeindustrien, engagement med kommuner og pengeinstitutter – og de gode “user stories”, der skal fortælle, hvordan borgerne kan få planlægning, finansiering og udførelse af renoveringer til at gå op.

“Det er én ting, at lave alle de her planer og få dem regnet igennem. Nu handler det om, at få ført dem ud i livet – og det er så StrongHouse,” siger Peter Rathje, leder af ProjectZero, som er partner i projektet. “Projektet taler ind imod den robusthed, der skal til. For der er ikke én part, der alene kan løse det her.”

En grøn strategi med europæiske byggeblokke

Sønderborg og Project Zero har siden 2007 brugt EU-projekter og nationale puljer til at fremme den grønne vision – og hentet mere end 20 mio. kr. hjem i EU-midler.

Kunderejsen i StrongHouse er baseret på en model, som Project Zero var med til at udvikle i EU-projektet REFURB, der fra 2015-2018 arbejdede med at inspirere boligejere til at energirenovere samt at skabe kontakt mellem ejerne og byggebranchen om uimodståelige tilbud.

Sønderborgs Roadmap 2020-2025, som skal sikre 75% CO2-reduktion inden 2025, bygger på tænkning og metoder udviklet i projektet SmartEnCity. Her var Sønderborg frontløber og et såkaldt “fyrtårn”, som nu har delt sin koordinerede energiplan og erfaringer med 52 byer på tværs af Europa.

Flere EU-projekter fremmer helt direkte grønnere bygninger. REFURB havde fokus på private ejerboligere, mens SmartEnCity arbejder med boligfællesskaber. I projektet HAPPI har ProjectZero, seks syddanske boligforeninger, EUC Syd og virksomheden Danish Energy Management & Esbensen A/S fået 7,5 mio. kr til at energiforbedre og finde innovative modeller for indkøb, finansiering og projektudvikling af energirenovationer.

I et andet igangværende project, ActNow, arbejder ProjectZero som ekspertpartner med 7 kommuner og videninstitioner i bl.a. de baltiske lande om at opkvalificere offentligt ansatte til at deltage i energirenoveringsprojekter for både offentlige og private bygninger.

“Vi er i Sønderborg i øjeblikket de eneste, der arbejder med ejerboligerne. I rigtig mange østeuropæiske byer, er udfordringen i første omgang at klare renovering af den offentlige bygningsmasse. StrongHouse ligner mest det, vi har haft fokus på i REFURB og ActNow, men projektet bygger på erfaringerne fra alle vores andre EU-projekter og de øvrige ting, vi har gjort,” siger Peter Rathje.


Nye platforme skal opskalere den grønne effekt i Danmark

StrongHouse-projektet skal også sende de mange grønne erfaringer videre ud i Danmark.

I forlængelse af projektet arbejder ProjectZero og Region Syddanmark på at skabe en syddansk klimaplatform, som sætter bindestreg mellem CO2-reduktion og klimatilpasning. Sønderborg arbejder allerede, som led i SmartEnCity, på sit eget digitale økosystem og en åben dataplatform, hvor borgerne kan dele data om deres energibesparelser. “Vi skal ikke blot have udviklet nogle tiddsvarende strategier, men også lynhurtigt komme op i gear og kunne måle effekten,” siger Peter Rathje.

Sønderborg er tillige med i DK2020, et samarbejde mellem 20 danske kommuner om at udvikle handlingsorienterede klimaplaner, der kan bidrage til at opfylde Parisaftalen om mindre CO2-udledninger. Den platform bygger på en model fra C40 – den internationale sammenslutning af klimabyer – som også inddrager sociale og økonomiske beregninger, et stærkt engagement fra byer og kommuner.

DK2020 tæller endvidere Assens, Fredericia, Middelfart og Vejle. Region Syddanmark bakker op om deres energiplanlægning med ambition om, at alle 22 syddanske kommuner skal komme med på platformen. “Alle kommuner får et voldsomt behov for at løse klimaudfordringer og at finde viden og partnerskaber, men her behøver de ikke kun skele til, hvad andre har erfaret. De kan også selv være med til at skabe erfaringer,” siger Peter Rathje.

“StrongHouse er et projekt, hvor vi lever livet videre med de gode partnere, vi har mødt undervejs i andre projekter - og laver nye fællesskaber.”

ProjectZero: Grønne EU-projekter siden 2007
StrongHouse
Stronghouse støttes med ca. €2,95 mio. (22,1 mio. kr.) gennem EU-programmet Interreg Nordsø. Heraf modtager ProjectZero ca. 1,87 mio. kr. Projektet tæller 19 partnere fra Danmark, Belgien, Holland, Storbritannian, Sverige og Tyskland. De danske partnere er ProjectZero, Albertslund Kommune, Fredensborg Kommune , forsyningen Fors A/S og forskningsvirksomheden iNudgeyou ApS. Projektet løber fra 2020 til 2023.
Previous slide
Next slide

"Der er en stærk grøn tråd i det, vi gør. Det håber jeg, at vi kan få udtrykt - med en opfordring til, at endnu flere træder ind i EU-projekter."

Værdierne af europæisk samarbejde

ProjectZeros mange EU-projekter har i høj grad været “give-and-take” og pengene er kun én del af det, siger Peter Rathje:

“Det er vigtigt for os at hele tiden forny vores rejse med nye projekter, at kigge på EU-projektmuligheder og Sønderborgs køreplan og få det til at gå op i en højere enhed. Det er da en fordel, at man får nogle penge, så man kan gøre nogle ting, som man ikke kunne have gjort . Men der er en anden og vigtigere del, som er den viden, de erfaringer og det netværk, du får igennem EU-projekter. Hvert projekt har haft nogle afledte effekter, som alle bidrager til, at Sønderborgs rejse mod målet bliver endnu mere robust og stærkere forankret.”

På Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles har EU-konsulent Thomas Jensen samarbejdet med ProjectZero om flere af projekterne. “Det er blevet et mønstereksempel på, hvordan EU-projekter avler netværk, som igen avler projekter. Sønderborg og ProjectZero bliver nu inviteret med i mange spændende samarbejder. De har formået elegant at finde og udnytte EU-midler til at løse det store klima-puslespil,” siger Thomas Jensen.

HAPPI: Grøn omstilling i sønderborgs boligselskaber

HAPPI: Grøn omstilling i sønderborgs boligselskaber

... eller bredt samarbejde og mobilisering der styrker et Horizon 2020-projekt.
Læs mere

Nej til plastik, ja til mineral-postevand

Nej til plastik, ja til mineral-postevand

... eller hvordan business coaching gennem et EU-projekt kan hjælpe med at sætte den rette kurs.
Læs mere

Helt i hus med bæredygtige mursten

Helt i hus med bæredygtige mursten

... eller hvordan SMV-Instrumentet kan bruges til en 1-2 proces med markedsundersøgelse og demonstrationsprojekt.
Læs mere

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_THJ1

Thomas Jensen

thj@southdenmark.be
+32 (0) 2 234 68 52
+32 (0) 477 779 103

Pernille 2

Pernille Dagø

pda@southdenmark.be
+32 493 5628 54

NYT OMFATTENDE SUNDHEDSPROJEKT SKABER SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF EUROPA

Nyt omfattende sundhedsprojekt skaber samarbejde på tværs af Europa

... eller hvordan et EU-projekt udfordringen med manglende arbejdskraft i sundhedssektoren til livs.
Læs mere

Nej til plastik, ja til mineral-postevand

Nej til plastik, ja til mineral-postevand

... eller hvordan business coaching gennem et EU-projekt kan hjælpe med at sætte den rette kurs.
Læs mere

Helt i hus med bæredygtige mursten

Helt i hus med bæredygtige mursten

... eller hvordan SMV-Instrumentet kan bruges til en 1-2 proces med markedsundersøgelse og demonstrationsprojekt.
Læs mere