Nyheder

Kom med til Roadshow: EU-boost til forsvarsteknologi giver nye innovations- og forretningsMULIGHEDER

Europas sikkerhed er tilbage som højpolitisk prioritet i EU – og fælles forsvars- og sikkerhedsteknologi er i centrum.

Den Europæiske Forsvarsfond lanceres for at støtte op om forsknings- og innovationsprojekter på tværs af Europa. Det giver nye muligheder for, at virksomheder og forskere i hele Danmark kan fremme deres arbejde, produkter og forretning i samarbejde med Forsvaret og internationale partnere. Den Europæiske Forsvarsfond får et budget på ca. 8 milliarder euro med første deadline den 9. december 2021. 

I anledning af at EU’s nye forsvarsfond går i luften efter en periode med pilotprogrammet EDIDP 2019-2020, afholder Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, de danske regionale EU-kontorer (Dacob) og en række andre aktører et roadshow med fem events i hele landet, hvor EU-projektmulighederne præsenteres og udforskes. 

Alle events finder sted i uge 38 og tager udgangspunkt i Den Europæiske Forsvarsfond, men vil hver især fokusere på forskellige temaer og bestå af forskellige oplæg. Dette for at komme rundt om flere af de forskellige temaer i fonden.

“EU-programmerne åbner rigtig gode muligheder for at sætte danske kompetencer i spil, f.eks. inden for robotter og droner eller med Arktis og på det maritime område. Projektsamarbejder kan være rigtig gode til at hjælpe virksomheder med at sætte ekstra kraft bag deres teknologi, produktudvikling og innovation – og nu som noget nyt også inden for forsvarsområdet,” siger Else Dyekjær Mejer, konsulent på Det Syddanske EU-kontor.

En række danske virksomheder og universiteter har allerede gjort sig godt i den europæiske konkurrence og opnået tilsagn fra pilotprogrammet til forsvarsfonden. Til roadshowene vil der være oplæg, hvor deltagerne kan høre mere om, hvilke erfaringer virksomhederne har gjort sig i deres arbejde med fonden og samarbejde med Forsvaret. Der vil samtidig være rig lejlighed til at gå i dialog og høre om potentielle samarbejdsmuligheder med en lang række, spændende aktører. 

Se programmerne for roadshowet nedenfor.

Nordjylland
d. 20. september

Midtjylland
d. 21. september

Sydjylland og Fyn
d. 22. og d. 23. september

Hovedstaden/Sjælland
d. 24. september