Nyheder:

2, 2 mio. kr. til syddansk skruerobot, der kan lette arbejdet i produktionen

Thomas Sølund og Teit Silberling. Foto: Spin Robotics

Odenseanske Spin Robotics har fået en bevilling på ca. 2,2 mio. kr. til at udvikle en skruerobot, der kan overtage det opslidende skruearbejde, som foregår manuelt i mange virksomheder. Målet er at gøre skruearbejde mere effektivt og mindre belastende i danske og internationale produktioner.

Hver eneste dag monteres millioner af skruer af produktionsfolk med håndholdte skruetrækkere i alt fra vinduer til biler og elektroniske produkter. Ensformigt og belastende arbejde, som robotvirksomheden Spin Robotics nu vil gøre op med, så de menneskelige ressourcer kan bruges der, hvor de er bedst. Med 2,2 mio. kr. fra EU-programmet Eurostars, skal de sammen med Teknologisk Institut og en polsk partner, SMV’en cthings.co, udvikle en skruerobot, der kan optimere skrueprocessen og gøre arbejdet lettere i produktionshaller verden over.

”Projektet handler om at lave en ny form for skrueværktøj til det, man kalder collaborative robotter. Det vil sige robotter, der ikke skal hegnes ind og som ikke er farlige”, fortæller CTO og co-founder i Spin Robotics Thomas Sølund og fortsætter:

”I mange danske virksomheder står produktionsfolk og monterer skruer manuelt. Så det er samtidig en måde at aflaste dem på. Det er set mange gange at medarbejdere, der udfører den slags arbejde i lang tid, får ondt i håndleddet, albuen og skulderen, fordi det kan give et lille ryk, når en skrue bliver strammet.”

Optimering af arbejdsprocesser

Foruden at aflaste medarbejderne i produktionen kan robotten også være med til at optimere arbejdsprocesserne. Robotter er selvsagt gode til at foretage den samme handling om og om igen i det uendelige – uden at kvaliteten af arbejdet falder.

”Robotten kan arbejde 24/7, så medarbejderne kan komme til at lave nogle mere værdiskabende ting. Et menneske kan bruges bedre og mere kreativt og løser problemer på en helt anden måde end en robot. Derfor er det meget bedre at sætte robotten til at lave de ensidige bevægelser, som det for eksempel er at skrue en skrue i,” uddyber Thomas Sølund.

Og projektet har i den grad sin berettigelse, forklarer Thomas Sølund og CEO og co-founder i Spin Robotics Teit Silberling. I kraft af presset på timelønninger og konkurrencedygtighed er der stor fordel i at trække medarbejderne væk fra det ensidige arbejde og om bag robotten. Automatiseringen af processer som disse viser sig samtidig at have stor betydning for eksempelvis mindre virksomheder, der nu kan producere endnu mere.

”Når virksomhederne kan producere mindre partier, får de også flere ordrer, fordi de nu har udstyret og derfor kan presse lidt mere ind. Nu er de for eksempel ikke afhængige af, at en person kan arbejde så og så meget. Det betyder, at man kan øge kapaciteten, så man kan producere mere. Dermed øges indtjeningen, så virksomheden bliver større, og til syvende og sidst genererer det også flere arbejdspladser,” forklarer Teit Silberling.

Holdet bag Spin Robotics. Foto: Spin Robotics

EU-støtte giver nye jobs

Med 2,2 mio. kr. i ryggen fra Eurostars-programmet har Spin Robotics ikke alene fået mulighed for at udvikle skruerobotten – de kan samtidig byde endnu flere kollegaer ombord.

”At vi får støtte fra EU gør, at der er 2-3 personer i Danmark, der får et nyt job. De får et arbejde, mens vi kan få skubbet virksomheden fremad,” forklarer Thomas Sølund.

Teit Silberling bakker op:

”Det betyder voldsomt meget for vores økonomi at få støtte fra programmet. Samtidig får vi også mulighed for at samarbejde med andre virksomheder og Teknologisk Institut. Det er enormt vigtigt.”

Arbejdet med at udvikle skrueværktøjet til robotter kræver tid og investeringer, og derfor har Spin Robotics henvendt sig til Erhvervshus Fyn for at få løbende sparring om finansieringsmuligheder for start-ups. Virksomheden har efterfølgende fået råd og vejledning til at udarbejde ansøgningen fra Det Syddanske EU-Kontor og konsulentvirksomheden Grøn/Bruun.

”Spin Robotics er en rigtig spændende virksomhed at arbejde med. De er gode til at se potentialet i tilskudsmuligheder samt hvorledes de kan fremme udvikling og en hurtigere markedsintroduktion,” tilføjer EU-Konsulent på Det Syddanske EU-Kontor Else Dyekjær Mejer, der ser frem til det fremadrettede samarbejde vedrørende nye projekter og de kommende EU-programmer.

Det EU-finansierede Eurostars-program støtter udviklingsprojekter med stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale. Programmet henvender sig til små og mellemstore virksomheders forskning, udvikling og demonstration af nye løsninger samt adgang til nye markeder.

Vejen til kapital

• Det samlede støttebeløb for alle partnere i Eurostars-projektet lyder på ca. 5,8 mio. kr.

• Spin Robotics har tidligere opnået støtte gennem bl.a.:
– Innovationsfonden, Innofounder Experienced-programmet
– Innovationsfonden, Innobooster-programmet
– Startlån fra Vækstfonden
– Erhvervshus Fyn, Digital Omstilling – Innovationssamarbejder