Nyheder:

Flyvende droner og mobile robotter får Eurostars-tilskud til at tjekke de øverste hylder

Her er de store prioriteter i Horizon 2020’s ICT-arbejdsprogram

Robotter kan finde anvendelse i en række af sektorer: i sundhedssektoren og i landbruget, til vedligehold af infrastrukturer samt i industrien, hvor de kan styrke konkurrenceevnen og lette arbejdsgange.

Kunstig Intelligens (AI) skal styrkes med tættere forskersamarbejder og videndeling samt dybere integration med industrien og i samarbejder med mennesker. AI kan ikke stå alene og det skal ikke være en kopi af amerikanerne eller kineserne, Europa skal finde sin egen vej i overensstemmelse med god anvendelighed og etik.

Det er blot to af prioriteterne i det nye ICT-arbejdsprogram under Horizon 2020, EU’s flagskib for forskning og innovation, der skal sikre Europas digitale fremtid, evne til at løse de sociale udfordringer i den voksende digitalisering og fremme konkurrencedygtigheden på den internationale scene.

Arbejdsprogrammet stiller skarpt på de teknologier og projekttyper, som EU specifikt afsætter midler til i 2020, hvorefter de nye programmer Horizon Europe og Digital Europe tager over.

Udover robotter og AI åbner der også muligheder indenfor 5G og fremtidens internet, Big Data og data-infrastrukturer samt fotonik til 3D, mixed-reality og scanning.

Flere af ICT-indkaldelserne åbner d. 9. juli 2019, mens andre kommer til november.

Prioriteterne flugter fornemt med de syddanske styrkepositioner, hvor der er god succes med at opnå tilskud til at fremme den danske robotklynge i en europæisk kontekst:

Teknologisk Institut og Odense Kommune er blandt partnerne i accelerator-programmet RobotUnion, hvor Smooth Robotics og Tendo er blandt de danske virksomheder, som har fået plads i programmet der med inspiration fra startup-verdenen “accelererer” entreprenører med innovative produkter.

Smooth Robotics laver en let programmerbar svejsearm til industrien, mens Tendo udvikler en intelligent handskeagtig sene-konstruktion, der kan hjælpe folk med begrænset bevægelighed i hænderne.

Ansøgere kan få op til knap 1,7 mio kr samt adgang til privat finansiering og mentorskab.

I CovR koordinerer Teknologisk Institut fordelingen af ca. 78 mio. kr. fra Horizon 2020 til forskellige aktører, der arbejder med kollaborative robotters sikkerhed – og specielt udviklingen af protokoller, der skal harmonisere forskellige standarder og certificeringer på området.

Hvert projekt kan få op til 1,125,000 kr og danske Enabled Robotics, Cobot Lift og Life Science Robotics var blandt modtagerne af støtte i første støtterunde.

Anden runde er netop startet. Frist for ansøgning er d. 31. oktober 2019.

Projektet RIMA skal sætte skub i robotteknologi, der kan klare den enormt arbejdskrævende inspektion af infrastrukturer for transport og forsyning.

Horizon 2020 paraplyprojektet skal skabe et netværk og økosystem af “Digital Innovation Hubs” på tværs af Europa, som kan støtte virksomheder, der arbejder med løsninger på området, med videndeling og rådgivning.

Teknologisk Institut er dansk partner i projektet, der har to ansøgningsrunder og løber fra 2019 til 2022.


Horizon 2020-projektet DIH-HERO –har fokus på sundhedsområdet, hvor 17 partnere skal samle regionale og nationale hubs på en ny platform.

Dette skal skabe et netværk, hvor virksomheder og andre aktive indenfor sundheds- og velfærdsområde kan samarbejde på europæisk plan om produktudvikling, skalering og hurtigere markedsmodning, standardisering og andre udfordringer.

DIH-HERO planlægger 5 indkaldelser til ansøgninger mellem 2019 og 2021.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy