Nyheder:

Baltic Sea Business Day samler østersølande til konference om klimabeskyttelse og bæredygtig innovation

Der var fokus på samarbejde og partnerskaber mellem Østersølandene, da konferencen Baltic Sea Business Day slog dørene op i Rostock. Enterprise Europe Network, som Det Syddanske EU-kontor er partner i, var medarrangør på konferencen, som også havde CEO i odenseanske REInvest Robotics, Esben Østergaard, på podiet. 

Baltic Sea Business Day løb af stablen d. 22. september, og der var klimabeskyttelse og bæredygtig innovation på dagsordenen. Konferencen var arrangeret af delstatsregeringen i Mecklenburg-Vorpommern og havde til formål at samle iværksættere fra de otte Østersølande til en dag med fokus på at fremme samhandel og partnerskaber i regionen omkring Østersøen. 

Det er første gang, konferencen afholdes, men fremover skal den finde sted hvert andet år. I år var temaet for konferencen “climate protection and sustainability as an opportunity for the economy in the Baltic Sea region”. Gennem workshops, oplæg og paneldebatter blev der sat fokus på, hvordan klimabeskyttelse og bæredygtige løsninger kan skabe muligheder for økonomien i Østersø-regionen. Emnet blev blandt andet belyst med udgangspunkt i alt fra logistik og transport, vedvarende energi, brint, kunstig intelligens, robotteknologi, undervandsteknologi og life science/medicinsk teknologi.

Odenseansk robot-pioner på podiet

Enterprise Europe Network Danmark har i samarbejde med kollegaer fra Rostock været medarrangør på konferencen og stået for en workshop med fokus på robotter og AI. Det er desuden gennem Enterprise Europe Network, at kontakten til Esben Østergaard, CEO i REInvest Robotics, blev etableret. Med sin baggrund inden for robotverdenen i Danmark var han inviteret til at deltage i en paneldebat om forretningsudvikling med udgangspunkt i bæredygtighed og klimaproblemstillinger. 

Esben Østergaard kom blandt andet ind på salget af Universal Robots, som han var med til at starte – og ikke mindst beslutningen om efterfølgende at stifte investeringsselskabet REInvest Robotics, hvor konceptet er at investere i start-up-virksomheder, der arbejder med produkter og services, som flugter med FN’s Verdensmål. Han fortæller om dagen: 

”Det var spændende at deltage i Baltic Sea Business Day og ikke mindst i paneldebatten om, hvordan der kan skabes samarbejde mellem Østersølandene. Betydningen af samarbejdet mellem demokratiske partnere blev understreget af mine medpanelister, som var ambassadører og ministre for forskellige Østersølande. Demokratiske lande, der grænser op til Østersøen, går nu sammen om klimaneutralitet og en CO2-neutral Østersø – og det er meget tiltrængt.”

Bjarne Andersen, konsulent i verdens største erhvervssupportnetværk Enterprise Europe Network, har samarbejdet med kollegaer i Rostock (IHK zu Rostock) om konferencen. Han har særligt haft fokus på at sikre opmærksomhed omkring danske robotvirksomheder. 

”I vores løbende internationale samarbejde med andre lande er det tydeligt, at Danmark anerkendes for at kunne noget særligt inden for robotter – det gælder ikke mindst robotmiljøet og robotvirksomhederne i Region Syddanmark. Derfor var der også stor interesse fra arrangørernes side i at få danske robotvirksomheder repræsenteret ved konferencen i Rostock,” fortæller han og forsætter:

”Helt i tråd med konferencens hovedtema blev der fra dansk side præsenteret både visioner og konkrete eksempler på, hvordan robotter kan understøtte en bæredygtig omstilling, og hvordan succesfulde løsninger fremover nås ved at robotter og mennesker samarbejder – og ikke ses som konkurrenter.”

Med på konferencen var også Blue Atlas Robotics fra Odense, der har udviklet en avanceret undervandsrobot til scanning og inspektion under vand af for eksempel skibe, havvindmøller og havnefundamenter. Virksomheden tappede på den måde direkte ind i konferencens maritime fokus, da Østersø-landene og Rostocks erhvervsmæssige fundament først og fremmest er et stort antal virksomheder inden for det maritime område.

Om Enterprise Europe Network og Det Syddanske EU-kontor

SDEO er dansk partner i Enterprise Europe Network, hvorigennem vi primært understøtter private virksomheder med international vækst og udvikling. Kontoret har to ansatte i Enterprise Europe Network Danmark, som hjælper med at finde samarbejdspartnere i netværkets lande og yder support til at styrke og forbedre virksomheders arbejde med innovation samt support til eksekvering og opstart af EU-støttede innovationsprojekter.