En robot, to joysticks og så let at bruge som en smartphone

“SMV-finansieringen giver os mulighed for at fortsætte projektet i kraft af funding, men også fordi der bliver stillet andre ressourcer til rådighed,”

“Vi får mulighed for at modtage sparring omkring go-to-market planer, forreningsmodeller og business strategier. Det betyder, at vi bliver rigtigt godt klædt på til at varetage vores del af markedet.”

Smooth Robotics udvikler et innovativt styresystem, der skal spare industrier for milliarder i robotprogrammering

En højteknologisk robot står og arbejder på en produktionslinje.

“Det er en svejserobot, og den er rigtig god til dét, den gør. Men oprindeligt kunne den jo ingenting,” siger Erik Mønster, CEO i den syddanske startup Smooth Robotics. “Den er jo dum som en dør. Medmindre den bliver instrueret i noget, så gør den det ikke.”

Omstillingstid kan derfor være et ømt punkt blandt produktionsrobotter. Det kræver en specialist at omprogrammere dem til en ny opgave. I små- og mellemstore virksomheder skal specialisten oftest hentes udefra, hvilket både koster penge og produktionstid.

Men hvad hvis de ansatte selv kan instruere robotterne og helt enkelt bruge dem som et redskab i værktøjskassen? Den løsning udvikler Smooth Robotics med støtte fra SMV-Instrumentets Fase 1. “Vi vil gerne gøre det ligeså nemt at arbejde med robotter, som det er at arbejde med en smartphone,” forklarer Erik Mønster.

Starter med svejserobotter

Ambitionerne er høje, og Smooth Robotics begynder med svejserobotter, “fordi her er præcision og nøjagtighed helt afgørende,” siger Erik Mønster.

Med virksomhedens løsning, SmoothTool, sættes en sensor fast for enden af robottens arm, og med to joysticks og en tabletskærm kan en medarbejder let instruere, hvor robotten skal svejse.

Den bagvedliggende software husker manøvren og lærer af den, og robotten får derved nye færdigheder. Dette gøres uden, at medarbejderen skal kunne programmere eller behøver at læse tykke manualer.

Svejsning tilbyder både et godt markedspotentiale og en indgang til robotindustrien i det hele taget.

Smooth Robotics vurderer, at europæiske små- og mellemstore virksomheder bruger ca. 1,8 mia. kr. om året på at justere mellem produktionsserier, og går i forløbet glip at 600 mio. kr i indtægter. SmoothTool forudses at kunne forkorte omstillingstiden med op til 80%.

“Vi skal på markedet, og den hurtigste og lettest tilgængelige måde er at lave et produkt til kollaborative robotter,” siger Erik Mønster.

SMV-effekten er mere end penge værd

Smooth Robotics nærmest samler på støtte-succeser. Virksomheden fik først tilsagn fra Innovationsfondens InnoBooster, herefter SMV-Instrumentet og siden kom en eftertraget plads i det europæiske startup-program Robot Union.

“SMV-finansieringen giver os mulighed for at fortsætte projektet i kraft af funding, men også fordi der bliver stillet andre ressourcer til rådighed,” siger Erik Mønster.

“Vi får mulighed for at modtage sparring omkring go-to-market planer, forreningsmodeller og business strategier. Det betyder, at vi bliver rigtigt godt klædt på til at varetage vores del af markedet.”

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor