Nyheder:

Designskolen i Kolding deltager i stort EU-kulturprojekt - skal din kulturinstitution det samme?

I Craft Hub-projektet er der fokus på at formidle og dele erfaringer og traditioner omkrung håndværk på tværs af Europa.

Creative Europe-programmets største pulje under kulturdelprogrammet  forventes at åbne d. 1. februar med et utal af muligheder for kulturorganiationer. Designskolen i Kolding er en af de aktører, der allerede har erfaring med programmet. Læs om deres arbejde med projektet ”Craft Hub” her. 

I august 2020 fik projektet Craft Hub tilsagn om 5,6 mio. kr. fra Creative Europe-programmet. Craft Hub samler ni forskellige partnere, herunder Designskolen i Kolding, som sammen skal formidle og dele erfaringer og traditioner omkring håndværk på tværs af Europa. 

Louise Ravnløkke, Ph.d., adjunkt og tekstildesigner på Designskolen i Kolding, deltager i projektet sammen med kollegaen Karen Marie Hasling, Ph.d. og lektor. Hun fortæller: 

”Projektet har til formål at promovere håndværk i Europa og vise, hvad det er for en type håndværk, vi kan lave. Det handler rigtig meget om at dele viden – selvfølgelig blandt de samarbejdspartnere, som er en del af projektet, men forhåbentlig kan det også skabe ringe i vandet, når vi begynder at tale om håndværk på kryds og tværs af hinanden.”

I 2023 skal Craft Hub have skabt en online platform, som kan vise de håndværksaktiviteter, der foregår i projektet gennem et omfattende materiale-bibliotek. Med tiden er det målet, at eksterne private og professionelle håndværksudøvere skal inviteres til at oprette en profil, så de også kan bidrage med materiale til platformen. 

I løbet af projektet afholdes omkring 16 såkaldte residencies, hvor de forskellige partnere udbyder kortere udvekslingsforløb for hinanden inklusiv kunstnere i partnernes netværk. På disse forløb udveksles viden om håndvæk, gennem fælles arbejde i værkstederne, der giver mulighed for diskussioner om traditioner og fremtidige perspektiver på håndværk. Designskolen i Kolding skal stå for tre workshop-forløb og har allerede afholdt deres første. Selvom workshoppen foregik online, var erfaringerne positive, fortæller Louise Ravnløkke: 

”Det giver en følelse af, at man er en del af et fællesskab, når man kan mødes med nogen, der udøver håndværk i for eksempel Lissabon, Tyskland eller Norge og finde ud af, at man faktisk har et fælles sprog omkring kreativitet og inspiration – også selvom der er tale om forskellige typer håndværk. Der er nogle generiske ting i forhold til dét at arbejde med et håndværk, som går på kryds af disciplin.” Arbejder 

EU-projekt giver sparring og nye input 

På Designskolen i Kolding ser man også Craft Hub-projektet som en mulighed for at uddanne skolens medarbejdere yderligere, da det kan være med til at bidrage til undervisningen i uddannelsen. Den viden skolen, som forskningsbaseret institution, udbyder til sine studerende opnås blandt andet gennem kunstnerisk udviklingsarbejde – og målet er at knytte noget af det igangværende arbejde til projektet. Det skete allerede på den første residency-workshop afholdt af Designskolen i Kolding. Her blev noget af skolens udviklingsarbejde brugt i forbindelse med workshoppen, og det gav mulighed for at sparre og modtage input fra deltagerne. 

For Louise Ravnløkke er det et af projektets store, positive gevinster sammen med samarbejdet med projektpartnerne. 

”Det er jo imponerende, hvordan man kan arbejde sammen omkring sådan et projekt og have en fælles agenda med nogen, man kun har mødt gennem en ansøgningsformular. Vi kan både inspirere hinanden og vidensudvikle sammen. Det synes jeg er enormt fascinerende,” fortæller hun. 

Ved projektets afslutning i 2023 skal platformen være klar, så den kan inspirere alle mulige typer af håndværksudøvende til at indgå fællesskaber og optage nye håndværk. Men for Designskolen i Kolding er det også vigtigt, at de studerende får et kendskab til andre europæiske institutioner, de kan spejle sig i.  

”Målet er også, at vores studerende på skolen ser, at der er det her fællesskab med andre institutioner og ligesindede rundt om i Europa. Det er rigtig vigtigt, at man kan se og spejle sig i andre, som også er udøvende, så man ikke kommer til at give køb på den inspiration og vidensudvikling, der kan ligge derude,” afslutter Louise Ravnløkke. 

Læs mere om Craft Hub på projektets hjemmeside.

Vil du også udvikle kulturprojekter?

EU’s Creative Europe-program støtter kunst, kreativitet og kultur i Europa. Programmet henvender sig til alt fra kommuner, organisationer, foreninger, museer, biblioteker, kunstnere og virksomheder, som er aktive i den kulturelle eller kreative sektor. 

D. 1. februar forventes den største pulje under Creative Europes kulturdelprogram at åbne med deadline d. 31. marts 2022. Et samarbejdsprojekt er et kulturprojekt, drives af en partnerkreds bestående af mindst tre partnere fra hver sit Creative Europe-land. 

Det er en særdeles bred pulje, som kan søges til mange forskellige slags kulturprojekter inden for forskellige kulturelle sektorer.

Læs mere om programmet her.

Eller kontakt EU-konsulent på kulturområdet, Cathrine Holm Frandsen, på chf@southdenmark.be for mere information.