Nyheder:

Det Syddanske EU-kontor søger en konsulent til området for erhverv og innovation med base i Syddanmark

Stillingen

Du bliver en del af vores team for erhverv og innovation. Du skal være udadvendt og god til at opbygge og vedligeholde netværk i såvel Danmark som EU. I jobbet skal du være med til at sikre, at syddanske virksomheder deltager i EU-projekter og får adgang til EU-finansiering ved at:

 • Matche syddanske, innovative virksomheder og erhvervsfremme-aktører med projektmuligheder og partnere i EU

 • Skabe og vedligeholde netværk med syddanske virksomheder og er-hvervsfremmeaktører

 • Udvikle projekter og initiativer i samarbejde med centrale, syddanske samarbejdspartnere for at understøtte innovationskraften og SDEOs rolle som en integreret del af det syddanske erhvervsfremmesystem

 • Hjælpe og rådgive i alle faser af udviklingen af virksomheders innovationsprojekter

 • Skabe og udbygge netværk med samarbejdspartnere i EU.

Din profil

Vi søger en ny kollega, der kan sætte kryds ud for flest mulige af følgende erfaringer, kompetencer og kundskaber:

 • Erfaring med direkte dialog med og rådgivning af virksomheder

 • Erfaring med projektudvikling på erhvervs- og innovationsområdet

 • Kendskab til og indsigt i innovationsprocesser og teknologisk udvikling i virksomheder, f.eks. i forhold til digitalisering og grøn omstilling

 • Kendskab til Syddanmarks erhvervsliv og erhvervsfremmesystemet

 • Kendskab til EU og europæisk samarbejde, herunder relevante EU-tilskudsprogrammer

 • Evnen til at tage initiativer, se muligheder i det europæiske sam-arbejde og begejstre

 • Evnen til at arbejde selvstændigt med kunderelaterede opgaver, men også til at indgå i et team, der arbejder på tværs af organisationen.

Din nye arbejdsplads

Det Syddanske EU-kontor ejes af Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner. Vi hjælper syddanske virksomheder, offentlige myndigheder og andre institutioner med internationalt samarbejde og udviklingsprojekter.

Kontoret er primært placeret i Bruxelles, men ligesom tre andre kolleger får du base i Syddanmark.  Her skal du arbejde sammen med en lang række centrale samarbejdspartnere og erhvervsfremmeaktører – herunder regionens to erhvervshuse, hvor du også vil have din faste base,

I jobbet kommer du ud og besøger og rådgiver spændende virksomheder i hele regionen. Der kan desuden forventes en vis rejseaktivitet til Bruxelles.

Vi tilbyder et inspirerende arbejdsmiljø og mulighed for indflydelse på stillingens opbygning. Lønnen forhandles  individuelt i forhold til dine kvalifikationer, baggrund og erfaring.

Søg stillingen

Send din ansøgning samt cv og eventuelle andre relevante bilag senest torsdag d. 17. februar 2022 kl. 12 til: ansoegning@southdenmark.be

Samtaler afholdes i Danmark torsdag d. 24. februar.

Stillingen forventes besat hurtigst muligt.

Mere information

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt direktør Rasmus Anker-Møller på +32 477 780 382 eller ram@southdenmark.be.