Nyheder:

Erasmus+: 9 nye ansøgninger, ingen corona-pause

Krisen er ingen hindring for innovation og ideudvikling hos syddanske aktører – eller SDEO

Syddanske skoler og videninstitutioner har igennem flere år været førende med Erasmus+ – og det er tilsyneladende ikke noget, som coronakrisen bremser i 2020.

Det Syddanske EU-Kontor har hjulpet 9 nye ansøgninger om KA2/strategiske partnerskaber på vej – et stort antal, som igen viser syddanske institutioners stærke anvendelse af ERASMUS+ til et bredt spektrum af spændende tiltag.

Blandt de nye ansøgninger er innovationsprojekter med fokus på opkvalificering til brug af digitale løsninger til borgere og sundhedspersonale i felten, tidlig adgang til arbejdsmarkedet for udsatte unge samt virtual reality-træning i konflikthåndtering.

“Vi har fået udviklet mange projekter fra ret forskellige områder og det skyldes, at flere uddannelsesinstitutioner ser, at ERASMUS programmet egner sig godt til at understøtte deres strategiske udvikling og internationalisering af uddannelserne,” siger vores EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen.

“Der er noget fascinerende ved selve ERASMUS-processen,” siger Simon Schulin fra Forskningsafdelingen på University College Syddanmark, som har forberedt et projekt til den seneste ansøgningsrunde: “Man har en idé, får formuleret en skitse, finde interessante partnere fra andre EU-lande – og derfra foregår den konkrete kollaboration om at udvikle det færdige projekt. Der er en meget lærerig proces.”

“Da det er første gang, vores institution deltager i et Erasmus projekt, har rådgivningen og vejledningen fra SDEO været altafgørende for processen.

Både i forhold til at turde ‘kaste sig ud i det’, men også i forhold til at skabe overblik og kvalitet i selve ansøgningen.

Vi er meget glade for den hjælp, vi har fået undervejs.”
Kamilla Frank
Region Syddanmark

Bedre skoleliv for døve og hørehæmmede børn og unge

Region Syddanmarks Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CVK) er gået sammen med tre partnere fra Slovenien, Tyskland og Finland for at skabe et innovations –og kompetenceudviklingsprojekt, der vil skabe det bedst mulige skoleliv med undervisning og rådgivning af døve og hørehæmmede børn og unge.

“Et transnationalt projekt vil betyde, at vi får mulighed for at få ny viden, nye materialer og ny inspiration i vores arbejde med døve og hørehæmmede børn samt i vores rådgivning til inklusionsskoler landet over. Dette er meget vigtigt, da vi som højt specialiseret tilbud har svært ved at bibeholde og videreudvikle os indenfor egne landegrænser. I et større perspektiv vil projektet give os et nyt fagligt netværk og nye samarbejdspartnere til fremtidige projekter,” siger Kamilla Frank, Innovationskonsulent på CKV.

Fritidsjob skal hjælpe udsatte unge

Esbjerg Kommune har startet et samarbejde med fire europæiske partnere om en ERASMUS-ansøgning til et projekt om fritidsjob. 

“Dansk forskning viser, at unge med et job efter skoletid klarer sig bedre ved folkeskolens afgangseksamen, har lavere kriminalitet og oftere kommer i gang med en ungdomsuddannelse end andre unge. Socialt udsatte unge har vanskeligt ved at få et fritidsjob. Derfor har vi søgt penge til at udvikle en fælles europæisk model for, hvordan man kan arbejde med fritidsjob som en målrettet indsats for udsatte unge,” siger Elsebeth Nebeling, Specialkonsulent i Esbjerg Kommune.

“At skrive ERASMUS-ansøgningen har været langt mere udfordrende for os, en vi på nogen måde kunne have forestillet os.

Vi ville simpelthen ikke været nået i mål uden en professionel ’guide’ som Henriette.”
Elsebeth Nebeling
Esbjerg Kommune
“Uden den præcise og meget kompetente vejledning i ansøgningsprocessen fra SDEO var vi ikke kommet i mål”
Simon Schulin
University College Syddanmark (UC Syd)

Kikkerten væk fra det blinde øje

ERASMUS gentages hvert år og programmet defineres bottom-up af uddannelsesfolk. Dermed rammer det lige ned i de konkrete udfordringer og behov i uddannelsessektoren. “Programmet er tilmed ganske fremkommeligt, både når det gælder selve ansøgningen samt administrationen – og specielt når man lige har prøvet det enkelt gang,” siger Jens Bøgetoft Christensen.

“Den årlige indkaldelse af ERASMUS ansøgninger er en god måde, at få fokus på nationale og europæiske udviklingsfelter. Man fjerner kikkerten fra det blinde øje, og ser, at ens nationale forståelse har plads til udvikling. Det er også en god måde at møde andre stakeholders på, og få et europæisk netværk,” siger Simon Schulin.

Syddanske skoler er ofte førende på Erasmus+

I 2019 stod syddanske skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser for 50% af alle danske KA2/strategisk partnerskab projekter – og trak herigennem samlet ca. 5.8 mio. kr. hjem i EU-støtte. I alt kom ca. 14.5 mio. kr. i ERASMUS+ støtte hjem til skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser i Syddanmark sidste år gennem programmets KA1 og KA2 indkaldelser.

På SDEO følger vi ofte projekterne hele vejen fra idé til færdig ansøgning og siden 2017 har vi arbejdet med ERASMUS-mulighederne i forhold til alle skoler og vidensinstitutioner fra førskolen og op til Ph.d-niveau.

Vi har haft fokus på rådgivning om, og hjælp i skriveprocessen til ERASMUS+ projekter i efterhånden mange år. ERASMUS + programmet er et super godt program til at skabe samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner eller region, hvor der kan fokuseres på de fremtidige kompetencer som de offentligt ansatte skal besidde, for at levere bedst mulig service til borgerne. Det er fantastisk, at vi nu ser frugten af dette samarbejde med så høj en succesrate for syddanske projekter.  Det ser ud til, at vi er gode til samarbejde på dette område, og her på SDEO gør vi alt for, at det kan fortsætte,” siger vores EU-konsulent Henriette Hansen.

Nyt ERASMUS i 2021

EU får fra 2021-2027 ny budgetramme – og her forstætter ERASMUS stærkt. Europa-Kommissionen har foreslået at fordoble programmets budget til 30 milliarder euro – og der er også stadig projektmuligheder i 2020, hvor der er kommende deadlines d. 1. oktober.

“Mulighederne bliver bestemt ikke mindre – og selv om det allerede har været et virkelig godt forår for syddanske ansøgninger, så forventer vi, at der i det kommende år kan hentes lige så mange projekter hjem til Syddanmark,” siger Jens Bøgetoft Christensen.

Læs mere om ERASMUS+ her!

Kontakt os for hjælp til dit eget EU-projekt!