Nyheder:

EU-initiativ støtter kvinder i tech-branchen

Kvinder er stærkt underrepræsenterede i tech-branchen. Særligt på lederposter er der mangel på kønsdiversitet. Det har fået EU-Kommissionen til at søsætte Women TechEU-programmet, som yder økonomisk støtte til startups ledet af kvinder. Støtteprogrammet er nu tilbage med nye frister. 

Manglen på kønsbalance i tech-verdenen er et velkendt problem over hele Europa. Set i lyset af den hastige udvikling i teknologi og digitalisering, sætter EU-Kommissionen nu ind mod manglen på kvinder i særligt deep tech-virksomheder.

Deep technology dækker over teknologi med et stort potentiale, men som kræver langvarig og omkostningstung udvikling ofte i dialog med forskningsverdenen. Europæiske deep tech-virksomheder udgør mere end en fjerdedel af Europas startup-økosystem, og alligevel er kvinder underrepræsenterede i branchen. 

Programmet Women TechEU blev lanceret sidste år som en måde at komme problemet til livs på. Women TechEU støtter kvindeligt ledede deep tech-startups på de tidlige, mest risikable stadier for på den måde at øge antallet af kvinder, der vælger at starte egen virksomhed. Med den tidlige støtte er det håbet, at virksomhederne vil have bedre muligheder for at overleve de første år, som ofte er skelsættende for deres videre udvikling. 

Udover økonomisk støtte på 75.000 euro tilbyder programmet også coaching, mentorordninger og netværksmuligheder i hele EU. EU-konsulent Siri Bentzen fra Det Syddanske EU-kontor fortæller: 

”Women TechEU er en god mulighed for startups med kvindelige iværksættere for at få et økonomisk rygstød og måske lidt hjælp på vejen mod deltagelse i andre EU-programmer. Vi vil rigtig gerne i kontakt med syddanske virksomheder inden for målgruppen for at hjælpe med at vurdere potentialet og give sparring i en eventuel ansøgningsproces.”

Flere midler i 2022

I 2021 kørte programmet i en pilotversion og støttede 50 virksomheder med kvinder på ledelsesposter. Virksomhederne, der blev godkendt til finansiering, spænder bredt og beskæftiger sig med alt fra tidlig kræftdiagnosticering til klimaændringer og reducering af madspild. 

I 2022 bliver budgettet opjusteret, så Women TechEU nu råder over 10 mio. euro. Næste indkaldelse har deadline d. 4. oktober 2022, og her vil 130 virksomheder få mulighed for at modtage støtte. 

Hvem kan søge?

Women TechEU retter sig mod startups inden for deep tech. Virksomheden skal være grundlagt eller medstiftet af kvinder, som besidder en toplederstilling (CEO, CTO eller tilsvarende) på tidspunktet for indsendelse. Virksomheden skal være registreret og etableret i en EU-medlemsstat.

Vil du vide mere om Women TechEU og dine muligheder for støtte, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Siri Bentzen på srb@southdenmark.be

Du kan finde mere information om Women TechEU på den officielle hjemmeside her