Nyheder:

EU øger indsatsen for startup-drevet innovation i landdistrikter

Forskning og innovation spiller en nøglerolle i forhold til at tackle udfordringer og skabe velfærd og vækst i landdistrikter. Med et nyt initiativ sætter Europa-Kommissionen nu ekstra fokus på mindre bysamfund, som arbejder målrettet for at understøtte innovation i startups. 

Under fanen ”startup villages” retter Europa-Kommissionen nu et skærpet blik mod mindre byer, der omfavner innovation og ambitiøst iværksætteri. Initiativet er del af EU’s strategi for udvikling i landområder og er koblet til  Europa-Kommissionens Startup Village Forum, som stiler mod at identificere mindre byer med et godt startup-miljø for bl.a. at kunne fremme, tiltrække og fastholde iværksættere og skabe netværksaktiviteter på tværs. 

I februar 2023 søsatte Kommissionen et ”mapping-tool” og opfordrer nu byer, der passer på beskrivelsen, til at henvende sig, så de kan blive en del af et omfattende kort over europæiske startup villages.

I følge Siri Bentzen fra Det Syddanske EU-kontor kan det være en god idé for syddanske landområder med startup-ambitioner at blive en del af overblikket. 

 ”Med initiativet viser EU, at de ikke kun har fokus på innovation i de større byer. Så selvom der som sådan ikke er den store gulerod ved at komme på startup village kortet lige nu, så kommer man på radaren hos både Europa-Kommissionen og de øvrige startup villages og kan være med til at bidrage til og udnytte læring på tværs.” 
 

Repræsenterer du en lokal myndighed – og kan din by kalde sig for en startup village? Så læs mere og registrer dig her.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor