Nyheder:

EU-projekt mod digital eksklusion i landdistriktsområder

Foto: Nordfyns Kommune

I 2020 oplevede Nordfyns Kommune, at de havde en udfordring, når det kom til brugen af digitale sundhedsløsninger i landdistriktsområderne. Nedlukningerne i forbindelse med coronapandemien viste tydeligt, at mange borgere havde store problemer med digitale værktøjer. Det var netop denne udfordring, der dannede fundamentet for EU-projektet REACT, som netop har modtaget 3 mio kr. i støtte fra EU’s uddannelsesprogram Erasmus+.

På et møde i Otterup på Fyn i sommeren 2020 opstod ideen til REACT-projektet. Her deltog Flemming Lassen, chefkonsulent i Nordfyns Kommune, sammen med sin kollega landdistriktskoordinator Hanne Bille og EU-konsulent Henriette Hansen fra Det Syddanske EU-kontor. 

”Under første periode med nedlukning oplevede vi, at når vi ikke kunne besøge borgerne, så kunne de heller ikke lave deres genoptræning eller vedligeholdende træning. Det betød, at de ofte følte sig mere ensomme. Derfor prøvede vi at undersøge muligheden for virtuel kontakt, men fandt hurtigt ud af, at mange ældre og sårbare var utrolig dårligt stillede. Dels havde de ikke brugbart it-udstyr, og dels havde de ikke de nødvendige digitale kompetencer. Derfor blev de meget hurtigt afskåret fra resten af samfundet,” fortæller Flemming Lassen og understreger, at udfordringen stadig eksisterer i dag og kun bliver mere aktuel i takt med den øgede digitalisering. 

Forebyggelse af digital eksklusion 

Med ombord i projektet kom Barbara Fersch, som er lektor og sociolog hos Syddansk Universitet i Esbjerg. Hun deltager sammen med universitetets Center for Landdistriktsforskning. For Barbara Fersch var det især muligheden for at arbejde med, hvordan digitale teknologier har indflydelse på omsorgsrelationer, som gjorde projektet interessant. 

”Målet er at finde en måde, hvorpå man kan modvirke digital eksklusion, som især er udpræget i landdistrikterne. For der er allerede mange digitale sundhedstilbud i kommunerne, men det er ikke alle, som er klar til at bruge dem,” fortæller hun og tilføjer:

”At idéen kom fra en kommune, viser jo, at der faktisk er et behov fra praksisaktøren.”

Frivillige som e-sundhedsfacilitatorer

Gennem de næste tre år skal Barbara Fersch i samarbejde med projektets øvrige partnere fra Portugal, Frankrig og Holland undersøge, hvordan man kan afhjælpe digital eksklusion – og i REACT-projektet er der særligt fokus på, hvordan frivillige kan blive en del af løsningen. 

Foto: Nordfyns Kommune

”Ideen går ud på, at det er frivillige, som skal uddannes til såkaldte e-sundhedsfacilitatorer eller velfærdsambassadører. Det er dem, der skal tage ud til de borgere, som har behov for det og vise, hvordan man bruger de digitale løsninger og samtidig motivere dem til at gøre det.”

Derfor skal projektet blandt andet udvikle et koncept og dertilhørende træningsmateriale, som kan bruges til at undervise de frivillige i, hvordan de hjælper deres medborgere bedst muligt. Håbet er, at materialet kan blive ved med at være relevant også efter projektets levetid. Og her spiller de internationale partnere en rolle i forhold til at øge projektets rækkevidde og relevans.  

”Når der kommer flere forskellige kontekster ind, gør det også projektet mere robust og samtidig mere skalerbart i andre lande,” forklarer Barbara Fersch.

Brobygning mellem sundhedsudbydere og civilsamfund

Med REACT-projektet håber partnerne at kunne bygge bro mellem de regionale og lokale sundhedsudbydere og de udsatte og ældre borgere i landdistrikterne. Nordfyns Kommune deltager fortsat i REACT som pilotkommune sammen med Haderslev Kommune og kommer dermed til at følge projektet tæt samt at teste resultaterne derfra.

For Nordfyns Kommune har idéen bag projektet potentialet til at kompetenceudvikle på flere forskellige niveauer. 

”Mange sociale foreninger har besøgsvenner og lignende, og dermed var det nærliggende at arbejde med at løfte de professionelle og de frivilliges kompetencer i forhold til brobygning og samtidig øge de digitale kompetencer blandt ældre og sårbare i landdistriktsområder,” fortæller Flemming Lassen

Når projektet er slut om tre år, håber Nordfyns kommune, at de har bidraget til at skabe et koncept, der kan gøre ældre og sårbare bedre rustet til at benytte sig af digitale sundhedsløsninger i fremtiden. 

”Vi håber at kunne samarbejde med civilsamfundet og forskerne om andre og nye måder at hjælpe de ældre og sårbare på, så vi kan højne deres muligheder for at tage vare på dem selv i sidste ende.”

Skal din kommune også være pilotkommune?

Der er stadig en ledig plads som pilotkommune i REACT-projektet. Kontakt EU-konsulent Henriette Hansen på hha@southdenmark.be, hvis I vil vide mere.