Nyheder:

EU's Forsvarsfond er gået i luften: Flere syddanske virksomheder har allerede modtaget støtte

Den Europæiske Forsvarsfond uddeler i perioden 2021-2027 tilskud til forskning og udvikling af nye forsvarsprodukter og -teknologier. Med et budget på ca. 8 milliarder euro vil fonden fremme det forsvarspolitiske samarbejde på tværs af EU og bidrager til at styrke konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri. Flere syddanske virksomheder har allerede fået en forsmag på fondens muligheder.

Med formålet om at øge det grænseoverskridende samarbejde på tværs af medlemslandene og aktørerne i den europæiske forsvarsindustri har EU-Kommissionen etableret Den Europæiske Forsvarsfond. 

De to spor i Den Europæiske Forsvarsfond
Målet om et mere sikkert Europa og en konkurrencedygtig forsvarsindustri kanaliseres gennem to spor: et forskningsspor, der støtter fælles forskningsprojekter på forsvarsområdet og et udviklingsspor, der støtter udvikling af forsvarsmateriel. Forsvarsfonden målrettes derfor bl.a. mod:

  • At sikre kvalificeret udstyr, der imødekommer medlemsstaternes forsvarsbehov ved at støtte innovative teknologier.
  • At sikre den bedste værdi for medlemslandenes investeringer i forsvarsteknologi ved i højere grad at fremme samarbejde og fælles udvikling.
  • At sikre finansiering til udvikling af prototyper og test af teknologier.
Arbejdsprogrammet for Den Europæiske Forsvarsfond for 2021 består af 23 indkaldelser, hvoraf 11 indkaldelser er målrettet forskningsaktioner, og 12 indkaldelser er målrettet udviklingsaktioner.
 
”Det globale forsvarsmarked er præget af branchespecifikke adgangsbarrierer, som særligt udfordrer små- og mellemstore virksomheder. Dansk deltagelse i konsortier under Forsvarsfonden bidrager til at nedbryde nationale markedsbarrierer, øge internationaliseringen, skabe adgang til nye forsyningskæder på tværs af EU samt styrke udviklingen af kapaciteter og teknologier i dansk forsvarsindustri til gavn for Danmarks sikkerhed,” forklarer Kaptajn Aske Nerup fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og fortsætter:
 
”Forsvarsfonden præsenterer ikke alene muligheder for traditionelle forsvarsindustrielle aktører. Det seneste arbejdsprogram for 2021 inkluderer muligheder inden for disruptive teknologier, særligt via spin-in-teknologier inden for bl.a. energioptimering og lagring, kunstig intelligens og cloud-baserede løsninger. Dansk industri og forskning er kommet godt fra start og har eksempelvis opnået adgang til projekter til et samlet budget på over 600 millioner kroner.”
 

Stærke danske muligheder
Selvom Danmark er et lille land, står vi stærkt på højteknologisk viden, delløsninger inden for industri og forskning og er samtidig en loyal samarbejdspartner. At få støtte fra fonden kræver ved de fleste af indkaldelserne et konsortium bestående af minimum tre aktører fra tre forskellige medlemslande, og det styrker de danske muligheder. 

Fonden vil være med til at fremme et mere åbent marked, hvorfor det også vægtes at store og små lande samt store og små virksomheder samarbejder. Med de danske virksomheders højtspecialiserede kompetencer er der gode forudsætninger for at indgå i udviklingssamarbejder under fonden og derved styrke sin position i vigtige leverandørkæder i den europæiske forsvarsindustri.

Syddansk interesse
Flere syddanske virksomheder har allerede haft held med at få støtte fra fonden i dens pilotversion EDIDP 2019-2020. De danske virksomheder har samarbejdet med europæiske partnere om projekter inden for bl.a. kunstig intelligens, undervandsteknologi og radarløsninger. Forsvarsfonden giver stærke muligheder for at indgå i længerevarende samarbejder, der skaffer ny viden og nye eksportmuligheder. 

Else Dyekjær Mejer, EU-konsulent, uddyber: ”I piloten til Forsvarsfonden har der været stor interesse fra de syddanske aktører. Flere fynske virksomheder og SDU er, ved god hjælp fra Forsvarsministeriet, kommet med i spændende projekter, der giver dem mulighed for at udvikle i samarbejde med Forsvaret og få nye løsninger på markedet.”

Nysgerrig på mere? 
EU-Kommissionen inviterer til virtuelle informationsdage om Den Europæiske Forsvarsfond d. 15. september – 17. september. Læs mere her.

Du kan også komme med, når Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, de danske EU-kontorer i Bruxelles (Dacob) og en række andre aktører afholder et roadshow med fem events i hele landet, hvor EU-projektmulighederne præsenteres og udforskes. Alle events finder sted i uge 38 og tager udgangspunkt i Den Europæiske Forsvarsfond, og hvordan man kan samarbejde med Forsvaret. Se mere her. 

Hvis du ønsker nærmere information om Forsvarsfonden eller de øvrige EU-forsknings- og udviklingsprogrammer, er du velkommen til at kontakte Det Syddanske EU-Kontor.