Nyheder:

Fanø skole er forsøgskanin i EU-projekt om børn og unges trivsel

Anette Schulz under kursusdagen på Fanø Skole.

EU-projektet SHE4AHA sætter fokus på børn og unges sundhed og trivsel i skolen. Projektet modtog i foråret 2022 2,9 mio. kr. fra Erasmus+programmet og er nu i fuld gang med at træne 15 pilotskoler, som skal hjælpe med at kvalificere arbejdet via konkrete pilotprojekter. Fra dansk side deltager Fanø Skole og Bohrskolen i Esbjerg som pilotskoler i projektet. 

I projektet SHE4AHA (School Health in Europe for Active and Healthy Ageing) sætter partnere fra Danmark, Frankrig, Island, Portugal og Slovenien fokus på sundhedsfremme i skoleregi. Med udgangspunkt i at børn og unge lærer bedst, når de trives fysisk, psykisk og mentalt, fokuserer projektet på, hvordan man kan arbejde mere strategisk med indsatsen for bedre trivsel i skolen. 

Det er den internationale NGO Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE) og SDEO, der deltager i projektet fra dansk side. SHE har hovedkontor i Syddanmark og koordinatorer i 39 medlemslande, som alle har dedikeret sig til arbejdet med sundhedsfremme i skoleregi. 

Gennem tre år skal 15 skoler fra partnernes respektive lande teste de materialer og værktøjer, der udvikles i løbet af projektet. I Danmark er det Bohrskolen i Esbjerg og Fanø Skole, som deltager. Jeppe Valbjørn, international koordinator på Fanø Skole, fortæller. 

”Vi bliver sparringspartnere og forsøgskaniner. Det er os, der skal prøve tingene af. Vi får træning undervejs, og så skal vi jo sådan set bare køre vores hverdag videre, men med deres teorier og sparring fra træningen i baghånden,” fortæller han. 

Folkeskoler som forsøgskaniner

Første kursusdag for de to pilotskoler er allerede blevet afholdt som en fælles dag på Fanø Skole, og her blev der netop sat fokus på nogle af de tematikker, som skolen er udfordret af i hverdagen, såsom gruppedynamikker i forbindelse med klassesammenlægninger.

”Diskussionerne var så spændende, inspirerende og spot-on på vores hverdag. De kom omkring nogle problematikker, som fylder meget for os. Det drejer sig for eksempel om inklusion af børn med forskellige baggrunde. Det var et af de kurser, hvor man gik derfra og var fuldstændig fyldt op og motiveret bagefter,” lyder det fra Jeppe Valbjørn.

Foruden kursusdagene har pilotskolerne også mulighed for individuel sparring med projektpartnerne, ligesom de skal mødes undervejs for at samle op på, hvordan tiltagene har fungeret i praksis. Og Jeppe Valbjørn er ikke i tvivl om, hvad han og Fanø Skole håber, de kan få ud af projektet på den anden side.

”Først og fremmest håber vi, at vi som lærere og ledelse bliver klædt bedre på til at favne forskellige typer elever med forskellige baggrunde. Så vi bliver klogere på for eksempel social arv og lærer at blive bedre til at arbejde med det.”

Implementeringserfaring er afgørende 

SHE4AHA er ét blandt mange projekter, som SHE deltager i. For nylig er NGO’en kommet med i to   nye Erasmus+projekter, og det glæder Anette Schulz, som er manager i SHE. Ifølge hende er det alfa og omega, at SHE er med i EU-projekter, som giver dem mulighed for at inddrage skoler i udviklingsarbejdet. 

”Vi er nødt til at have praksis med. Vi kan ikke bare sidde bag vores skriveborde og udvikle materiale til skolerne med en forventning om, at de kan bruge det til noget bare fordi, VI synes, det giver god mening,” fortæller hun. 

Derfor er netop SHE4AHA et skoleeksempel på, hvordan man gør et projekt så praksisnært som muligt. 

”En ting er, hvad vi har udarbejdet til skolerne, noget andet er, hvordan de så rent faktisk anvender det. Hvis det, vi laver, skal virke, så skal vi arbejde meget mere på praksisniveau, end vi har gjort før,” afslutter Anette Schulz.