Nyheder:

Flere venskabsbyer og EU-projekter: Faaborg-Midtfyn Kommune opruster sit arbejde med internationalisering

Unavngivet (1024 × 1042px)

Borgmester Hans Stavnsager i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at styrke kommunens arbejde med internationalisering. Det skal ske gennem flere EU-projekter og nye samarbejdsaftaler med andre kommuner i Europa. Det internationale arbejde skal sikre kommunen midler til lokal udvikling samt ny viden og inspiration.

Faaborg-Midtfyn Kommune har et ambitiøst mål om at styrke arbejdet med internationalisering. Det er særligt borgmester Hans Stavnsager, som ønsker, at kommunen får et større internationalt udsyn.

”I vores kommune har vi ikke arbejdet så meget med internationalisering. For at være helt ærlig kommer vi fra et lavt niveau, men nu opruster vi på den front,” fortæller borgmesteren.

Hans Stavnsager forklarer, at kommunens styrkede internationale indsats sker ad to spor, som tilsammen skal understøtte den lokale udvikling i kommunen.

Flere EU-projekter og nye venskabsbyer i udlandet

Det første spor handler om, at kommunen skal indgå som partner i mange flere EU-projekter. EU-projekter giver nemlig mulighed for at få støttemidler samt inspiration og nye kompetencer, der gavner den lokale udvikling. Her vil kommunen arbejde tæt med SDEO, hvor borgmester Hans Stavnsager i øvrigt sidder i bestyrelsen.

Det andet spor går ud på, at kommunen skal finde nye venskabsbyer i Europa. I øjeblikket har kommunen kun en enkelt venskabsby i Japan. Det er dog ikke venskabsbyer i klassisk forstand, som Faaborg-Midtfyn Kommune leder efter, fortæller Hans Stavnsager. Kommunens venskabsbyer skal være strategiske og bl.a. give anledning til at udveksle viden og erfaringer.

”Når vi f.eks. taler om fjernvarmeanlæg i små landsbyer, kan der så være landområder i Tyskland, Norge eller Sverige, som måske har de samme udfordringer med at udbrede fjernvarme til små landsbyer? Det skal hjælpe med at nå nogle lokale mål her i Faaborg-Midtfyn,” forklarer borgmesteren.

Hans Stavnsager understreger, at Faaborg-Midtfyn Kommune særligt går efter at samarbejde med andre landkommuner i Europa, der møder mange af de samme udfordringer, f.eks. inden for klimatilpasning. Der skal dog også være et kulturelt element i det.

”Venskabsbyer sikrer også en kulturel udveksling. Vi ser gerne, at skolebørn og unge i vores kommune møder andre børn og unge fra andre lande. Der er også et mellemfolkeligt formål med venskabsbyerne,” fortæller han.

Arbejdet med EU-projekter skal forankres i forvaltningerne

Som sagt ønsker kommunen også at indgå i flere EU-projekter. Derfor har den ansat udviklingskonsulent Lena Lykke Jønch-Clausen, der arbejder for at gøre kommunen mere proaktiv i forhold til at deltage i EU-projekter.

”I EU-projekter lærer man rigtig meget fra andre og får ny inspiration. Det øger udsynet, at man løser nogle udfordringer sammen med andre. Det giver noget mere, end hvis man holder sig inden for de danske grænser,” fortæller Lena Lykke Jønch-Clausen.

Hun prøver bl.a. at udbrede kendskabet til de mange fordele ved EU-projekter blandt medarbejderne i kommunens forvaltninger.

”Medarbejderne skal ikke kende EU’s programmer i detaljer, men de skal vide, hvilke muligheder der findes i EU. Og når det giver mening, skal de kunne tænke det internationale aspekt ind i deres arbejde. Det handler om at forankre det ude i forvaltningerne,” fortæller Lena Lykke Jønch-Clausen.

På sigt er det målet, at Faaborg-Midtfyn Kommune selv kan starte EU-projekter op og ikke kun indgå som partner i andres projekter.

”Men indtil videre handler det om, at medarbejderne i forvaltningerne får noget erfaring med at være med i EU-projekter. De erfaringer kan vi så bygge ovenpå senere hen. Det samarbejder vi også med SDEO omkring,” fortæller Lena Lykke Jønch-Clausen.

Hos SDEO hjælper vi f.eks. med at finde relevante EU-projekter for kommunen, ligesom vi hjælper med at kvalificere projektansøgninger til EU. 

Få hjælp og rådgivning af SDEO

SDEO har målrettede tilbud til kommuner, der ønsker at øge deres internationalisering, f.eks. kan vi organisere dagsbesøg med en række EU-konsulenter, der kan sparre med kommunen på tværs af forvaltningerne. 

Læs mere i vores kommunekatalog eller kontakt Helle Bech Sørensen-Hylle for at høre mere om jeres muligheder.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor