Nyheder:

Fuld fart på Erasmus+ i Syddanmark: 15 nye projekter og stort skolemøde i Varde

Syddanmarks skoler sætter nu et stort nyt skub i deres internationale ambitioner.

Femten nye projekter med støtte fra EUs Erasmus+ program starter på skoler i Esbjerg og Varde alene.

Esbjerg Kommune har netop lanceret sit store projekt Smart Kids Smart City, som sender skolefolk på 117 efteruddannelsesforløb fra 2019 til 2021.

Lærere skal på efteruddannelse og jobshadowing i udlandet og hente inspiration og idéer, der kan løfte kvaliteten af undervisningen derhjemme og gøre en forskel for børnene. Elever skal på udvekslingsforløb på europæiske skoler, hvor de skal arbejde med bl.a. FNs verdensmål, støjforurening og bæredygtig energi.

“Vi er lige startet, og vi vil rigtig gerne det internationale samarbejde,” siger Birthe Pam Jensen, viceskoleleder på Brorsonskolen i Varde.

 

57 skoleledere, lærere og skoleforvaltningsfolk til stor infodag 

Nye idéer blev udforsket og stærke erfaringer delt, da 57 syddanske skoleledere, lærere, pædagoger og skoleforvaltningsmedarbejdere d. 4. september samledes på Brorsonskolen til et stort infomøde om støttemulighederne i Erasmus+ og Nordplus programmerne.

Vardes kommunaldirektør Mogens Pedersen indledte dagen med en opfordring til at bruge EU-projekter til at sikre stærk europæisk kompetenceudvikling og et bredt internationalt udsyn:

“Det kan være nemt at snakke om europæisk samarbejde, men svært at realisere det. Det håber jeg, at i får nogle værktøjer og inspiration til i dag. For opgaven er rigtigt vigtig, og elever bliver en succes som borgere, hvis de også har et blik for læring i et større internationalt perspektiv.”

Kommunernes strategiske internationalisering gør en stor forskel

Flere af de nye tiltag er affødt af Varde Kommunes store EU-projekt “Professional learning communities – understøtter chancelighed (PUC)”, der i 2017 fik ca. 1.1 mio. kr. i støtte fra Erasmus+. Projektet gav flere end 80 lærere, skoleledere og pædagogiske konsulenter et stort kompetenceløft gennem ophold i udlandet.

I Esbjergs projekt Smart Kids Smart City er temaerne innovation og bæredygtighed. Skoleledere er begyndt at byde ind med navne på de lærere, som skal ud med programmet – og de første er på vej på kursus i oktober, siger projektets tovholder Lisbeth Kodal.

Middelfart er også blandt de syddanske kommuner, der har skabt en stærk internationaliseringsstrategi på skoleområdet. 

“Det er en rigtig god idé, at man som kommune strategisk tænker: hvordan kan vi bruge de her midler til at løfte en efteruddannelsesindsats på tværs af vores skoler,” siger Niels Martiny, områdeleder i Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU), som administrerer Erasmus+ programmet i Danmark. “Der er ikke så mange kommuner, der gør det, og vi så gerne flere konsortieansøgninger som dem i Esbjerg, Varde og Middelfart. De er bare en kæmpe styrke, som også gør det lettere for skolerne at være med.”

Syddanske skoler stod for flere end halvdelen af danske Erasmus+ projekter med europæisk efteruddannelse og mobilitet for lærere, der fik godkendt støtte i 2018 – og for 42 procent af landets skoleudvekslingspartnerskaber. Det ifølge en beregning foretaget af Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles.

På 10iCampus i Varde er internationale kompetencer “vores mantra,” siger skolens internationale koordinator Lene Dall Berthelsen. 

I et nyt projekt skal 12 lærere på tværs af skolens sprog-, matematik- og naturfagsklasser arbejde med professionelle læringsfællesskaber og datadrevne metoder til at se, hvordan man bedst kan evaluere elevernes læring – og hvordan skolens fag kan udvikles. Som led i projektet skal lærerne på kurser og jobshadowing i udlandet.

“Det overordnede spørgsmål er: Hvordan er vi egentlig sikre på, at vores elever lærer det, som vi gerne vil lære dem?” forklarer Lene Dall Berthelsen. “Vores internationale dimension er i højsædet, og vi ser på det enkelte barn.”

10iCampus forbereder desuden et udvekslingsprojekt, hvor eleverne fra Varde skal besøge – og have besøg af – børn fra skoler i Belgien, Estland, Spanien og Tyskland. “Vi glæder os meget til at mødes med partnerne i oktober og lægge de første planlægningsmoduler,” siger Lene Dall Berthelsen.

Erasmus+ oplevelserne giver skolen internationale kompetencer, men også “en daglig glæde, energi og ideer til tværfaglige projekter,” fortæller Lene Dall Berthelsen. “Det giver en vis lethed i forhold til at tænke på nye ting. Vi er blevet meget modige.”

Lykkesgårdskolen i Varde har fået sit første Erasmus+ projekt.

Skolen skal sammen med partnerskoler Norge, Polen og Spanien udvikle og undervise på læringsforløb med temaer som støjforurening i skole- og beboelsesområder samt bæredygtig energi. 

Elevgrupper skal på udveksling én gang om året, og i mellemtiden holder projektpartnerne fat i uddannelsesforløbet via eTwinning. “Lærerne er gået i gang med planlægningen, men vi skal stadig have trukket den lange tråd,” siger skoleleder Ole Holm Johansen.

Internationalisering er en ambition på Lykkesgårdskolen. “Det er der helt klart noget, jeg skal opdyrke,” siger Ole Holm Johansen, der selv var på udlandsophold som led i Vardes store projekt:

“Jeg synes jo også selv, at det er fantastisk. Jeg selv har rejst med elever, vi boede fire dage på en skole oppe i Bergen, og det var fantastisk.

Man kan læse nok så meget, men når man er der, så giver det bare noget helt andet. Det er det interkulturelle, men vi pakker også noget fagligt på, og det giver en helt anden forståelse.”

Brorsonskolen deltog i Vardes store efteruddannelsesprojekt og fortsætter nu sin egen internationalisering.

Skolen har haft gode erfaringer med kurser og jobshadowing i Europa, som har givet ny faglighed og netværk – og dertil en rigtig god oplevelse med at have haft tre spanske lærere på besøg i maj.

“Det var en kæmpe succes,” fortæller Birthe Pam Jensen. “Det var nærmest et fælles projekt på skolen, at de var her. Og jeg fik klager fra nogle klasser, der ikke havde fået besøg af de spanske damer. Vores elevråd tog imod dem, viste dem rundt på skolen – og jeg er sikker på, at børnene aldrig har snakket så godt engelsk som den dag.”

Brorsonskolen får snart sit næste besøg. Her er det to engelsklærere fra Réunion, et lille fransk territorie i det Indiske Ocean, som skolens internationale koordinator mødte på e-Twinning, en sikker digital platform for skoler. 

“Det glæder vi os rigtig meget til. Vi vil rigtig gerne have besøg, for det er med til at inspirere vores lærere til også at komme ud,” siger Birthe Pam Jensen.

Bohrskolen i Esbjerg har hele fire sideløbende Erasmus+ projekter.

Skolens lærere er med i Esbjerg Kommunes ‘Smart Kids Smart City’ projekt. I de tre andre projekter skal eleverne på udveksling – og “det er noget nyt, vi bevæger os ud i,” fortæller skolens administrative leder og souschef Morten Heide. “Det forventer vi rigtigt meget af, og glæder vi os rigtigt meget til.”

Temaerne i de nye projekter er FNs verdensmål og bæredygtighed i samarbejde med skoler i Frankrig, Italien, Polen og Spanien; at styrke inklusion gennem inddragelsen af forældre i skole-hjem samarbejder, et projekt med partnere i Italien, Polen, Spanien og Tyskland; og at skabe nye strukturer, så eliteidrætselever kan sikre såvel deres sportslige udvikling som skolemæssige uddannelse. Sidstnævnte projekt inddrager skoler og idrætsklubber fra Belgien, Cypern og Sverige – samt Eliteidræt Esbjerg.

I alt har Bohrskolen gennem Erasmus+ projekter samarbejdet med 27 partnere i 12 lande.

“Det styrker vores nysgerrighed og vores opmærksomhed på, hvad vi gør,” siger Morten Heide om skolens europæiske aktiviteter. “Vi har en oplevelse af, at det kvalificerer vores indsats: hvad der virker eller ikke virker, og hvor og hvordan vi kan udvikle os. Vi etablerer en masse netværk på tværs af landene, og det åbner for nye samarbejder og projekter.

Helt generelt bidrager det til at øge kulturforståelse, åbenhed og udsyn i forhold til internationalt samarbejde. Og hvis man er med på rejser, giver det personlig vækst og virkelig oplevelser for livet.”

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy