Nyheder:

Glædelig jul fra Det Syddanske EU-kontor

Kalenderen viser d. 20. december, og julefreden har så småt indfundet sig. Så ved vi, at det er tid til at gøre arbejdsmæssig status for endnu et år i Syddanmark og Bruxelles. Læs julehilsenen fra SDEO’s direktør Rasmus Anker-Møller.

På Det Syddanske EU-kontor – på vores kontor i Bruxelles og blandt vore ansatte med arbejdsbase i Syddanmark – kan vi se tilbage på et 2021, der har stået i samarbejdets tegn. Ok, lad mig være ærlig; dét tegn har tidligere år selvfølgelig også stået i. Men når jeg alligevel vælger dette begreb som en overskrift for SDEO’s 2021, er det fordi, at jeg med en vis stolthed kan sige, at vi i det forgangne år i særlig grad har sat turbo på indgåelsen af nye samarbejdsrelationer og på at styrke dem, som vi allerede har etableret – både i Syddanmark og i Bruxelles. 

I Syddanmark driver og faciliterer SDEO nu ”EU-netværk” (med tilbagevendende netværksmøder og løbende information) på så godt som alle de strategiske indsatsområder, vi har defineret. Vi har nu netværk med bred deltagelse af syddanske samarbejdspartnere på følgende områder: kommunernes internationale medarbejdere; det ”grønne” område; sundhed; uddannelse (før- og grundskole); erhvervsområdet; samt kultur og design. Den store arbejdsindsats som vores ti EU-konsulenter lægger i at drive disse netværk og skabe relationer til de involverede organisationer er godt givet ud. Det er forudsætningen for, at vi kan engagere og understøtte de syddanske aktører i at indgå i europæiske samarbejdsprojekter i endnu større omfang.

Succesfuldt 2021

Det synes at have umiddelbar effekt: Alene i 2021 har vi hjulpet med at hente over 110 mio. kr. hjem til syddanske partnere i mere end 20 vindende EU-projekter. Det kan jo betragtes som et bevis på, at foreningens medlemmer, Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, får smæk for skillingen (dvs. deres medlemskab) – men det afspejler også en villighed og dygtighed til at række ud efter EU’s midler og engagere sig i samarbejde med europæiske partnere.

Udover disse dedikerede og fagspecifikke netværk har vi også fokuseret vores ressourcer og indsats endnu mere på vores bilaterale samarbejde med vigtige partnere i Syddanmark, som arbejder strategisk med internationalisering og internationalt samarbejde. Det gælder for eksempel regionens videns- og uddannelsesinstitutioner, herunder Syddansk Universitet; vores universitetshospital, OUH; vores to erhvervshuse og de nationale videns- og erhvervsklynger, som er aktive og har stærke interesser i Syddanmark. For slet ikke at nævne samarbejdet om EU-projekter med vores medlemmer, hvor der i 2021 virkelig er skruet op for blusset, når det kommer til at udvikle markante ”signaturprojekter” med deltagelse af flere medlemmer på tværs af regionen. Vi har konstant udviklet vores tilbud til medlemmerne og markant øget vores indsats for at række ud og være synlige over for eksempelvis de kommuner, hvor EU-samarbejde og internationalisering ikke nødvendigvis står øverst på dagsordenen i 2021

Et år i samarbejdets tegn

I 2021 har vi også udvidet samarbejdet i bredden og i dybden med de andre regionale EU-kontorer i Bruxelles; Central Denmark EU Office, NordDanmarks EU-kontor og Greater Copenhagen EU Office. I vores netværkssamarbejde, som vi kalder ”Dacob”, går vi blandt andet til de nationale klynger i samlet flok, så disse vigtige organisationer i det danske erhvervsfremmesystem kan opleve at have én indgang til EU og de regionale EU-kontorers ressourcer og ydelser. I tilgift har vi indgået en bilateral samarbejdsaftale med NordDanmarks EU-kontor, som vi de seneste par år har delt adresse med i Bruxelles. Dette udvidede samarbejde mellem Nordjyllands- og Syddanmarks EU-kontorer giver særlig mening, fordi, vi deler strategiske indsatsområder og visioner – og det er forventningen, at et styrket samarbejde og koordinering af vores aktiviteter vil kunne løfte kvaliteten og omfanget af de ydelser, vi tilbyder til aktørerne i vores respektive regioner til nye højder.

Der er altså udlagt en masse nye og solide samarbejdsspor, som Det Syddanske EU-kontor kan køre ud ad i forventning om, at vi fortsat kan levere på de høje nagler, når hverdagen begynder igen efter Jesus’ 2021-års fødselsdag og nytåret. Det er derfor med lige dele ro i maven og forventningens glæde, at vi kan gå på juleferie ganske snart.

Jeg ønsker venner, samarbejdspartnere – og alle andre – en glædelig højtid og et lykkebringende nytår.

– Rasmus Anker-Møller.