Nyheder:

EU's økonomi er ikke cirkulær - her er planen, der skal ændre på det

Hvis hele verden levede som vi gør i Danmark, ville vi have forbrugt det, der svarer til fire jordkloder om året. Samtidig forventes det, at det globale forbrug af materialer, såsom biomasse, fossile brændstoffer, metaller og mineraler vil fordobles de næste 40 år. Dette er bare nogle af de kendsgerninger, der ligger til grund for EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi.

En vigtig hjørnesten i EU’s ambitiøse vækststrategi, Green Deal, er handlingsplanen for cirkulær økonomi (CØ), som har til formål at føre EU ind i en emissionsfri tidsalder med grøn vækst og respekt for natur og fauna. Den første cirkulære handlingsplan fra 2015 indeholdte en række initiativer og lovgivning, som altsammen er blevet implementeret eller er i proces, og derfor er tiden moden for en ny strategi.

Holistisk indgangsvinkel

Mens den første handlingsplan fokuserede på at forbedre affaldshåndtering, herunder plastik og emballage, er den nye strategi mere holistisk og ambitiøs. Den har ganske enkelt til formål helt at eliminere affald inden det skabes. Kommissionen foreslår i den forbindelse en bæredygtig produktpolitik for at sikre at produkter, der markedsføres indenfor EU; er designet med fokus på lang holdbarhed, er lette at genbruge og reparere og består af så meget genbrugsmateriale som muligt. Engangsmateriale vil blive begrænset og erstattet med produkter, der kan genbruges.

EU-konsulent Pernille Juhl Dagø fortæller om handlingsplanen:

”CØ-strategien favner utroligt bredt – bredere end den tidligere fra 2015 og kommer derfor til at påvirke mange forskellige brancher. Derfor forventer jeg også at mange syddanske aktører, og her tænker jeg især på kommuner, vandværker, genbrugspladser og virksomheder, vil komme til at skulle arbejde med nogle af de konkrete tiltag fra strategien over de næste par år. Og så er det jo godt at være på forkant. Dertil giver strategien en god indikation om, hvilke indsatsområder EU ønsker udviklet og derfor vil støtte finansielt.”

Troværdighed, tilgængelighed og fokus på miljøsynderne

Udover at styrke forbrugernes ret til pålidelig information, sikre mindre affald og gøre bæredygtige produktioner til normen i EU, vil kommissionen iværksætte en række konkrete tiltag vedrørende elektronik, biler, batterier, emballage, plast, tekstiler, fødevarer samt anlæg og byggeri. CØ-handlingsplanen fokuserer på netop disse sektorer, fordi de anvender flest ressourcer, mens potentialet for cirkularitet er højt. Få et overblik over nogle af de vigtigste handlingspunkter her.

Kommissionen foreslår:

Elektronik og IKT-udstyr
… at elektronik og IKT-udstyr herunder mobiltelefoner, tablets og bærbare computere designes med fokus på energieffektivitet og holdbarhed samt at kunne repareres, opgraderes, vedligeholdes, genbruges og genanvendes.

Batterier og køretøjer
… nye regler for batterier. Reglerne omfatter genanvendt indhold og foranstaltninger for at forbedre indsamlingen og genanvendelsen af alle batterier samt sikre genindvinding af værdifulde materialer.

Emballage
… at reducere (over)emballering og emballageaffald – bl.a. ved at sætte mål for nedbringelsen af affaldsmængden.

Plast
… krav til genanvendt indhold og foranstaltninger i forhold til nedbringelsen af affaldsmængden for produkter såsom emballage, byggematerialer og køretøjer. Dertil vil man øge brugen af genbrugsplast og bidrage til en mere bæredygtig anvendelse af plast. Trods store fremskridt siden introduktionen af EU’s Strategi for Plastik (2018), forventer man, at plastforbruget fordobles over de næste 20 år, hvorfor der er behov for store ændringer på området.

Tekstiler
… en omfattende strategi for tekstiler, der skal skabe incitament og støtte “product-as-a-service”- modeller, cirkulære materialer og produktionsprocesser. Tekstiler udgør en stor udfordring i en bæredygtig sammenhæng. Det anslås at mindre end 1% af alle tekstiler på verdensplan genanvendes i nye tekstiler.

Anlæg og byggeri
… en ny strategi for bæredygtigt byggeri for at reducere klimapåvirkningen. ”Renoveringsbølge”-initiativet (Renovation Wave), der blev introduceret i Green Deal vil ligeledes blive gennemført i overensstemmelse med principperne for den cirkulære økonomi, og det skal føre til forbedrede livscykluspræstationer og længere forventet levetid for byggeaktiver.

Fødevare
… at gennemføre specifikke tiltag for at sikre en større grad af bæredygtighed i distributionen og forbruget af fødevarer samt indføre et mål om at reducere madspild. Dette skal også være et af tiltagene i den kommende “jord-til-bord-strategi”, der i vid udstrækning ser på værdikæden for fødevarer.

EU-Partnerskaber

EU lægger vægt på at projektet kræver en global omstilling og kan dermed kun lykkes, hvis unionens folk driver forandringen. Samarbejde ligger til grund for alle disse potentialer – og uden samarbejde hen over værdikæderne og over landegrænser, kan projektet ikke lykkes. Cirkulær økonomi skal med andre ord opnås i alle sektorer, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at nå målene i Green Deal.

Download hele CØ-handlingsplanen her