Nyheder:

Innovation med Forsvaret: Roadshow sætter spot på virksomheders muligheder i Danmark og EU

Et F16-fly var flot blikfang på startdagen, da Forsvarsministeriet, CenSec og Det Syddanske EU-Kontor holdt et fire-dages roadshow med fokus på virksomheders muligheder for at samarbejde med forsvaret om produktudvikling og innovation.

Kampflyenes brummen ved Vojens Lufthavn trak dog ikke opmærksomheden væk fra dagens spændende oplæg om bl.a. EU’s Forsvarsfond, F35 Industripartnerskabet samt Avionics Test Center Denmark.

De følgende tre dage rejste roadshowet til Aarhus, Aalborg og Nordfyn. Temaerne var brede, men budskabet klart: der er stærke innovationsmuligheder med Forsvaret og et økosystem af erhvervsfremmeaktører står klar til at hjælpe, i Danmark og Europa.

“Det var et formidabelt arrangement, der ramte ‘spot-on’ ned i hvad vi som en SMV, der ikke endnu har arbejdet ret meget med forsvar, leder efter. Vi fik en indgang til både Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelses (FMI) og forsvarsindustrien generelt samt den bredere udvikling med eksportfokus. De komplementerede hinanden rigtigt godt,” siger Mads Selvejer Plum, Business Development Manager i drone-virksomheden Quadsat.

“Forsvarsindustrien er en branche, som vi leverer indirekte til i dag – men som på mange områder stadig virker lidt uoverskuelig. Det kræver noget forventningsafstemning, for at se, hvor man kan gøre en forskel,” siger Lars Bundgaard, salgschef hos ABJ Metal: “Vi havde en god mavefornemmelse, da vi gik hjem. Vi ser efterspørgsel og muligheder som vi kan følge op på fremadrettet og i fællesskab opnå en win-win situation.”

Et aktivt økosystem for Forsvarsinnovation

Roadshowet blev til et omrejsende møde med et bredt repræsenteret økosystem, hvor Forsvaret, Erhvervsstyrelsen og de regionale erhvervshuse, industriklynger og EU-kontorerne i Bruxelles
samarbejder om at matche virksomheder, videninstitutioner og andre med danske og europæiske projekt- og konsortiemuligheder.

“Det er en måde at spille efter de nye erhvervsfremmestrategiske regler, at være landsdækkende med et internationalt sigte,” siger Klaus Bolving, CEO i CenSec, som medarrangerede roadshowet. “Vi havde de nationale myndigheder, det nationale netværk og regionale styrkepositioner koblet til den internationale adgang gennem Bruxelles.”

“Forsvaret er generelt en mega driver for teknologisk udvikling, og der ligger mange virksomheder i det sydjyske som med stor fordel kan kigge på et samarbejde,” siger Lone Thiel Høgholt, forretningsudvikler i Erhvervshus Sydjylland, som var partner på roadshowet i Skrydstrup. “Vi vil meget gerne arbejde med disse virksomheder samt være bindeled med andre aktører som f. eks. CenSec og FAD under Dansk Industri, hvor der også er nogle rigtig stærke kræfter, som kan hjælpe. Jo mere dialog, der er på tværs, jo mere vil det gavne virksomhederne.”

“Vi har et meget stort forsvarsrelateret netværk gennem klynger i EU – især i Frankrig, men også i Holland, Tyskland og Italien – som vi samarbejder med og udveksler informationer med om hinandens virksomheder og videninstitutioner, så der kan skabes partnerskaber omkring projektmuligheder og calls,” tilføjer Klaus Bolving.

“Det er en fornøjelse at være en del af et så velfungerende økosystem, hvor alle forsøger at spille hinanden stærke. Der er løbende henvisninger på tværs af systemet, lige som Forsvarsministeriet gør en kæmpe indsats for at repræsentere de danske interesser i deres arbejde rundt i Europa,” siger Else Mejer, konsulent ved Det Syddanske EU-Kontor.

Et aktivt økosystem for Forsvarsinnovation

Da roadshowet stoppede i Odense var UAS Denmark, klynge for den danske droneindustri,  vært for oplæg og diskussioner om kunstig intelligens (AI) samt bemandede og ubemandede platforme på land og til vands.

Droneteknologi er efterspurgt af bl.a. Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og politiet – og et dansk forsvarsprojekt kan hjælpe med at åbne døre til EU-projekter og internationalt samarbejde.

“Det hjælper at være blåstemplet hjemmefra, når man skal ud i Europa. Det gør det lettere at komme i tale,” siger Gert Taul Pedersen, Business Development Manager i UAS.

“Med EUs Forsvarsfond og piloten EDIDP forsøges der nu skabt nogle rammer, hvor virksomhederne i højere grad får mulighed for at indgå i samarbejde med Forsvaret. Allerede i den første ansøgningsrunde til EDIDP kan vi glæde os over, at der netop er givet tilskud til to fynske virksomheder,” siger Else Mejer.

Den lange bane og en smutvej til EU for startups

Både samarbejde med Forsvaret og deltagelse i EU-forsvarsprojekter er dog mere marathon end sprint.

“Meget få danske virksomheder har en historie med at arbejde sammen med Forsvaret, og det er meget lange horisonter man arbejder med inden for forsvarsteknologi. Det bliver nemt en 6-8 år lang proces.  Det kræver, at man har en anden omsætning ved siden af, men rigtig mange virksomheder i dronebranchen er unge startups uden så meget at stå imod med,” siger Gert Taul Pedersen.

“Det handler om, i fællesskab og støttet af EU-midler, at udvikle et produkt eller en service, som kan produceres, afsættes på kommercielle vilkår – og som i sidste ende skal føre til nye forsvarskapabiliteter i Europa,” siger Klaus Bolving. “Det er et joint venture, og det synes jeg ikk altid, at der er en entydig forståelse af. Man skal være i stand til at udvikle projektet og derefter vedligeholde sin produktion- og servicekapacitet i det konsortie, som man bliver en del af.”

Startups og SMVer kan dog med fordel komme på banen gennem deltagelse i internationale projektkonsortier. “Mange danske dronevirksomheder skal måske snarere kigge i den retning,” siger Gert Taul Pedersen. “De kan være medspillere og tage en del af opgaven.”