Nyheder:

Kultur i fokus: Åbning af det nye Creative Europe-program

Syddanske kulturaktører kan se frem til endnu bedre muligheder for EU-støtte i de kommende år. EU’s store støtteprogram inden for den kreative og kulturelle sektor (Creative Europe) er nu lanceret med et historisk højt budget på 18,3 mia. kr., som bl.a. skal være med til at genoprette kulturlivet i kølvandet på corona-nedlukningen.

Creative Europe-programmet 2021-2027 er nu åbnet, og det byder på en lang række muligheder for de syddanske kulturaktører. Creative Europe er et EU-finansieret støtteprogram, som har til formål at promovere og støtte internationalt samarbejde inden for de kulturelle, kreative og audiovisuelle sektorer. Budgettet for perioden 2021-2027 er næsten fordoblet sammenlignet med tidligere, og midlerne skal bl.a. gå til projekter, der kan være med til at genoprette kulturområdet efter corona-nedlukningen. Creative Europe understøtter samtidig sektorernes bestræbelser på at blive mere grønne, digitale, inklusive og modstandsdygtige. 

“Corona-nedlukningen har været hård for kulturlivet, og derfor er det også dejligt at se, at EU prioriterer så mange midler til at få området tilbage på ret køl. Af samme grund vil jeg opfordre alle syddanske kulturaktører til at kontakte Det Syddanske EU-kontor, hvis de har brug for råd til, hvordan man tager skridtet mod EU-støtte,” fortæller Cathrine Holm Frandsen, EU-konsulent ved Det Syddanske EU-Kontor. 

Særligt interessant for de syddanske kulturaktører er indkaldelsen til europæiske samarbejdsprojekter inden for kulturområdet. Under denne indkaldelse kan kulturaktører på tværs af Europa få tilskud til at samarbejde om projekter, som fremmer innovation og kreativitet.

 Ansøgningsfristen er den 7. september, og du kan finde mere information om indkaldelsen her.

Succesfuld programlancering 

Den 10. juni afholdt Det Syddanske EU-kontor en online lancering af det nye Creative Europe-program i samarbejde med Norddanmarks EU-kontor, Central Denmark EU Office og Creative Europe Desk Danmark. Lanceringen fokuserede på programmets kulturdel og bød på en introduktion til de mange nye projektstøtte- og samarbejdsmuligheder samt inspirationsoplæg fra tidligere projekter.

De mere end 70 engagerede deltagere fra bl.a. museer, teatre, musikinstitutioner, biblioteker og kommuner havde desuden mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål om programmet. Alt i alt en vellykket formiddag, som forhåbentlig inspirerede endnu flere kulturaktører i Syddanmark til at engagere sig i EU-projekter. 

Hvis du beskæftiger dig med kulturområdet og er interesseret i sparring om lige netop din projektidé, er du velkommen til at kontakte konsulent Cathrine Holm Frandsen: chf@southdenmark.be.

Yderligere information

Du kan læse mere om Creative Europe på programmets officielle hjemmeside her.

Eller på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her.