Nyheder

Mangler din kommune viden om EU’s støttemuligheder?

Hvad kan man som kommune søge støtte gennem EU? Hvilke muligheder byder den nye programperiode på for kommunerne? Og hvordan udvikler man en lokal udviklingsindsats til at være en EU-projektidé?

Mange af de nye EU-programmer er begyndt at åbne med et hav af muligheder for de syddanske kommuner. I forlængelse af den nye programperiode inviterede Det Syddanske EU-Kontor derfor til tre online kurser i løbet af april og maj, der havde til formål at give både forståelse for og konkrete værktøjer til EU-projektudvikling for kommunale udviklingsmedarbejdere.

Det første kursus gav en generel introduktion til udviklingsprojekter samt en indføring i EU-projektbegreber og -programmer, mens de to andre kurser dykkede ned i mulighederne for projektudvikling på det grønne område. Først med et kursus med fokus på natur, klima og miljø og dernæst et kursus med fokus på energi og mobilitet.

På alle kurser var der stort engagement fra deltagerne, der også fik mulighed for at sparre med SDEO’s EU-konsulenter samt pitche deres egne udviklingsideer til hinanden.

Vil I også have et EU-kursus i din kommune?

Efter tre vellykkede kurser vil vi hos SDEO fortsætte initiativet, og derfor tilbyder vi de syddanske kommuner at holde online EU-kurser med muligheden for at få introduktion og vejledning til EU-programmerne af vores EU-konsulenter samt udvikle egne projektideer.

Lyder et EU-kursus med fokus på udviklingsprojekter som noget for jeres kommune, kan I kontakte Cathrine Holm Frandsen på chf@southdenmark.be for at høre mere.