Nyheder:

Nye støttemuligheder i Interreg Europe: Skal din kommune være med?

Foto: www. interregeurope.eu

Brænder jeres kommune inde med et projekt, der kan bidrage til at gøre Europa smartere, grønnere, dygtigere eller tættere forbundet? Så er det nu muligt at søge om støtte gennem Interreg Europe-programmet, der med sit brede fokusområde favner alt fra projekter om digitalisering og uddannelse til klimatilpasning og bæredygtig mobilitet. 

Med en programperiode, der løber fra 2021-2027, et stort emnefelt og en støttepulje på 379 mio. euro, rummer Interreg Europe gode muligheder for støtte til kommunale projekter. Programmet støtter kommuners arbejde med lokale- eller regionale strategier eller handleplaner, og der kan opnås finansiering på om mod 80% af projektets samlede budget. Der er derfor et mindre krav til egenfinansiering, end det ses ved mange andre EU-finansierede programmer. 

Kort ansøgningsfrist

Selvom første ansøgningsfrist ligger d. 31. maj er der stadig gode muligheder for at blive partner i et eksisterende projekt, fortæller SDEO´s konsulent inden for klima, energi og cirkulær økonomi, Helle Bech Sørensen-Hylle: 

“Lige nu er vi i dialog med flere partnerskaber, der mangler repræsentation fra Danmark, så vi hører meget gerne fra de kommuner eller forsyninger, der står foran et større strategiarbejde i 2023, hvor man ønsker at inddrage erfaringer fra andre lande,” fortæller hun og tilføjer, at kontoret gerne hjælper interesserede kommuner med at finde ud af, om de kan matches med et igangværende projekt.

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Interreg Europes overordnede fokus er at mindske uligheden i vækst, udvikling og livskvalitet i og på tværs af de europæiske regioner. Det betyder, at programmet støtter en bred vifte af projekter inden for følgende områder: 

– Et smartere Europa: Projekter med fokus på innovation og research, digitalisering, SME-konkurrencedygtighed, industri, entreprenørskab og digitalisering.

– Et grønnere Europa: Projekter med fokus på energieffektivitet, bæredygtig energi, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, vandforvaltning, cirkulær økonomi, natur og biodiversitet samt urban nulemissions mobilitet.  

– Et tættere forbundet Europa: Projekter med fokus på bæredygtig udvikling af europæisk, transnationalt transportnetværk og bæredygtig mobilitet. 

– Et mere socialt Europa: Projekter med fokus på uddannelse, social inklusion, integration af tredjelandsstatsborgere, sundhed samt kultur og bæredygtig turisme. 

– Et Europa tættere på dets borgere: Projekter med fokus på udvikling af integrerede urbane og ikke-urbane områder.   

Projekter på tværs af Europa

Et af Interreg Europes vigtigste formål er at skabe projektsamarbejder på tværs af EU-lande. Derfor er det et krav, at projektet skal involvere partnere fra minimum tre lande, hvoraf to af disse skal være fra et andet EU-medlemsland. Hertil skal partnerne repræsentere forskellige geografiske områder i EU, hvilket betyder, at der både skal være repræsentanter fra den nordlige, østlige, sydlige og vestlige del af EU. 

Det er muligt at læse mere om de specifikke krav samt om, hvilke områder de forskellige EU-lande hører under i vores programblad her

Læs også mere på Interreg Europes officielle hjemmeside her.

Kan vi hjælpe jer videre? 

Kontakt gerne EU-konsulent Helle Bech Sørensen-Hylle (hbh@southdenmark.be), hvis I har overvejelser om at søge støtte gennem Interreg Europe.