Nyheder:

Nyt liv til LIFE: Eu's støtteprogram for projekter med natur, miljø, klima og energi

Det længe ventede LIFE-program for 2021-2027 er er lige på trapperne. LIFE er EU’s støtteprogram til initiativer inden for natur, miljø, klima og energi. I den nye programperiode er de grønne ambitioner styrket, budgettet forhøjet, og som noget helt nyt finansierer LIFE nu også projekter inden for cirkulær økonomi og vedvarende energi.

At skabe en mere cirkulær økonomi, der i højere grad genbruger og genanvender ressourcer, er en af hovedprioriteterne i EU’s fremtidsplaner – og derfor har initiativer inden for cirkulær økonomi fået deres helt eget delprogram i LIFE. Dertil skal LIFE med et nyt delprogram også spille en central rolle i at støtte overgangen til ren energi og bidrage til ambitionen om et kulstofneutralt EU inden 2050.

Programmet biholder samtidig sit hovedfokus på at beskytte miljøet samt standse og vende tab af biodiversitet. LIFE blev lanceret i 1992, og er det eneste EU-finansierede støtteprogram med fuldt fokus på klima og miljø. Siden sin lancering har LIFE-programmet været med til at finansiere over 5.000 projekter – herunder også syddanske projekter, som for eksempel har haft fokus på at restaurere og beskytte sårbare økosystemer ved moser og damme på Fyn og Langeland samt bevare bestanden af løvfrøer og biodiversitet i Vejle Kommune.

Nye muligheder
Med over 5,45 mia. euro (ca. 40 mia. kr.) har det nye LIFE det hidtil største budget i programmets historie. Pengene er øremærket projekter, der hjælper EU i mål med vækststrategien Green Deal og de underliggende politikker .

Ligesom tidligere vil LIFE give virksomheder samt offentlige og private organisationer mulighed for at søge midler til deres grønne projekter. Det nye program vil dog, modsat tidligere, være bygget op omkring to områder med i alt fire delprogrammer.

Miljøområdet, som omfatter delprogrammerne:

Natur og biodiversitet, som har fokus på at støtte projekter, der kan bidrage til genoprettelsen af Europas natur og at vende tab af biodiversitet. 

Cirkulær økonomi og livskvalitet, som vil støtte overgangen til en bæredygtig, cirkulær, giftfri, energieffektiv og klimarobust økonomi.

Klimaområdet, som omfatter delprogrammerne: 

– Modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, som vil bidrage til skiftet mod en bæredygtig, energieffektiv, klimaneutral og modstandsdygtig økonomi.

 Omstilling til ren energi, som skal støtte aktiviteter, der fremmer energieffektivitet og overgangen til en klimaneutral og modstandsdygtig økonomi baseret på vedvarende energi.

Mere simpelt og fleksibelt

Det nye program er designet, så det er mere simpelt og fleksibelt at tilgå. Det overordnede mål er at støtte udviklingen og implementeringen af innovative måder at reagere på miljø- og klimaudfordringer. Samtidig vil LIFE også have fokus på at tackle nye klimaudfordringer, som de dukker op i løbet af programmets varighed.

”Det nye LIFE-program er mere ambitiøst end nogensinde før. Med stigningen i budgettet går EU målrettet efter at understøtte de store Green Deal-målsætninger. Det nye LIFE-program rummer derfor også masser af muligheder for syddanske virksomheder, der går med en klima/miljøvenlig ide. Traditionelt har vi i Danmark været gode til at hente midler til natur- og biodiversitetsprojekter. I denne programperiode vil vi gøre, hvad vi kan for også at få en del af tilskudsmidlerne til cirkulær økonomi, klimatilpasning og bæredygtig energi,” fortæller EU-konsulent Thomas Jensen.

De nye ansøgningsfrister for LIFE er endnu ikke offentliggjort, men vi forventer, at den første kommer til at ligge i efteråret 2021. Kontakt endelig Det Syddanske EU-Kontor for yderligere information om LIFE-programmet. 

Kontakt kontoret for yderligere information eller følg med i vores nyhedsbrev og sociale medier, hvor vi løbende opdaterer om de nye frister.