Nyheder:

Odenseanske Bionic System Solutions i stort EU-forsvarsprojekt

Når kalenderen viser d. 1. januar 2023, lyder startskuddet officielt på EU-projektet Augmented Capability for High End Soldiers (ACHILE), som har opnået støtte på intet mindre end 297 mio. kr. fra Den Europæiske Forsvarsfond. Med som projektpartner er blandt andet SMV’en Bionic System Solutions fra Odense. 

Da Den Europæiske Forsvarsfond i sommers kunne offentliggøre, hvilke projekter der var blevet udvalgt til at modtage støtte i 2022, stod der flere syddanske virksomheder på listen. Én af dem var odenseanske Bionic System Solutions (BSS), som specialiserer sig i overvågning ved hjælp af kunstig intelligens og maskinlæring. Sammen med en række førende forsvarsvirksomheder står de bag projektet ACHILE, som kom gennem nåleøjet og blev udvalgt blandt et skarpt felt af ansøgere.  

”Den intelligente soldat” 

I projektet skal partnerne samarbejde om at udvikle nye disruptive teknologier, som kan sikre fremtidens soldater bedre vilkår, når det kommer til mobilitet mv. Her kan BSS drage nytte af deres arbejde med intelligent læring, fortæller Gert Nielsen, administrerende direktør i BSS:  

”Projektet har blandt andet fokus på de redskaber, som soldaterne har. Vi prøver at give dem nogle flere hjælpemidler, der gør, at de bliver mere mobile og ”får flere sanser” så at sige”, fortæller han og uddyber: 

”Det gør vi ved at give dem nogle kunstige sanser, som kan hjælpe dem til at få et hurtigere og mere præcist reaktionsmønster.”  

Overvågning via lyd 

BSS arbejder til daglig med avanceret overvågning med fokus på to spor: lyd- og vibrationsdetektering. Vibrationsdetekteringen er rettet mod overvågning af industrielt maskineri og robotter og har til formål at give tidlige varsler om fejl (en løsning som BSS tidligere har fået EU-støtte til fra støtteprogrammet EUREKA AI. Læs mere her). Lyddetekteringen fokuserer derimod på lydkildelokalisering og kan bruges til 360-graders overvågning af luftrummet på op til 125 meter.  

I ACHILE-projektet er det lyddetekteringen, der skal arbejdes videre med, og det er et område, som BSS har fokuseret meget på gennem de seneste år.  

”Noget af det vi har øvet os meget i, er overvågning ved at lytte. Det betyder, at vi nu kan detektere droner og andre objekter, ved hjælp af avancerede konstellationer med mikrofoner.”  

For BSS er forhåbningen ikke alene, at forsvarsprojektet kan styrke virksomhedens udvikling, men også åbne nye døre i fremtiden.

”Vi har en dyb viden på en række tekniske områder, og gør vi det godt, så bliver vi jo også genbrugt i andre sammenhænge på det her felt.

Stærke samarbejdspartnere 

ACHILE løber over de næste tre år, og det er et stærkt hold af velrenommerede samarbejdspartnere inden for forsvarsindustrien, der skal drive projektet fremad. For BSS udgør projektet derfor også en spændende mulighed for at indgå i nye samarbejder og blive mere synlige på nye områder. 

”Specielt i forhold til SMV-segmentet, som vi er den del af, giver det her nogle muligheder for at komme ud og øge vores aktivitet på områder, som vi ellers ikke ville være kommet ind på uden Den Europæiske Forsvarsfonds hjælp,” fortæller Gert Nielsen og fortsætter: 

”At vi nu kommer som den danske repræsentant i et projekt, hvor der er så store spillere fra specielt Frankrig, Italien og Tyskland, tror jeg bliver afgørende for os. Det vil give en masse i forhold til vores udvikling, men det vil sandelig også give en masse i forhold til vores markedsmæssige muligheder.” 

Om Den Europæiske Forsvarsfond

For at øge samarbejdet på tværs af medlemslande og aktører i den europæiske forsvarsindustri har EU-Kommissionen etableret Den Europæiske Forsvarsfond. Med et budget på ca. 8 milliarder euro uddeler fonden i perioden 2021-2027 tilskud til forskning og udvikling af nye forsvarsprodukter og -teknologier. Formålet er at fremme det forsvarspolitiske samarbejde på tværs af EU og bidrage til at styrke konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri. 

Læs også artiklen om projektet CUIIS, som fik støtte af Forsvarsfonden i 2021.  

Vil du vide mere om Den Europæiske Forsvarsfond og dine muligheder for støtte? Kontakt vores erhvervsteam på kbj@southdenmark.be eller srb@southdenmark.be 

Om ACHILE 

ACHILE-projektet er planlagt til at løbe over 48 måneder med start primo 2023. Projektet har deltagelse af partnere fra ni lande med BSS som dansk repræsentant. Blandt de øvrige projektpartnere er eksempelvis den tyske forsvarsvirksomhed Rheinmetall AG og franske Safran E&D. 

Læs mere om projektet her.