Nyheder:

Regionerne tager initiativ i den europæiske kamp mod cancer

Hvert år bliver ca. 3,5 mio. mennesker diagnosticeret med cancer i EU, og 40 pct. af alle i EU er i risiko for at blive ramt af sygdommen i løbet af livet. Af samme årsag er cancer et vigtigt fokuspunkt i EU’s storstilede Horizon Europe-program. Et nyt statement til EU-Kommissionen lægger nu vægt på regionernes rolle i kampen mod sygdommen. 

I det nye Horizon Europe program er der indtænkt fem missioner, der skal finde løsninger på store samfundsmæssige problemer. Disse missioner er et udtryk for europæiske forsknings- og innovationsmål, der skal søge at levere løsninger til nogle af de største udfordringer, verden står over for. Cancer er en af missionerne, da indsatsen for at bekæmpe sygdommen i alle dens afskygninger er en central prioritet i EU. Missionen skal forbedre redskaberne til at diagnosticere canceren tidligt, den forebyggende indsats skal styrkes, nye og effektive behandlingsformer skal udvikles og rammerne for dataindsamling og forskning skal opgraderes. 

Regionerne skal indtænkes i EU’s cancer mission og roadmap

Hos Det Syddanske EU-Kontor er sundhedskonsulent Henriette Hansen co-lead i det europæiske regionale netværk for forskning og Innovation, ERRIN. Henriette Hansen er i regi af ERRIN gået sammen med netværket EUREGHA, et europæisk regionalt og lokalt sundhedsnetværk, om et statement til Europa-Kommissionen.

Tilsammen repræsenterer de to netværk 130 regioner på tværs af EU’s medlemslande, og budskabet i statementet er klart: regionale og lokale aktører er essentielle i indsatsen mod cancer. Sundhed er medlemslandenes område, og her er de regionale og lokale aktører vitale i deres rolle – både i henhold til sundhed som velfærdsydelse, men også inden for forskning og innovation. Af statementet gøres det klart, at de regionale og lokale parter er vigtige i forebyggelsen og behandlingen af cancer, og skal derfor spille en central rolle i designet og implementeringen af cancermissionen. 

Europa-Kommissionen har taget positivt imod det indsendte statement, forklarer Henriette Hansen, EU-Konsulent på Det Syddanske EU-kontor, som allerede har haft et opfølgende møde med de policy officers, der arbejder med området i Kommissionen. Mange af de input som ERRIN og EUREGHA i samarbejde har fremsat i statementet, vil blive indarbejdet i det Cancer Roadmap, som Kommissionen arbejder på og som vil være implementeringsplanen for det europæiske arbejde på området de næste seks år.

”Det har været en super spændende proces at være med i. Vi har både været i kontakt med vores cancer-forskere og behandlere på henholdsvis SDU og de regionale sygehuse samt Kommissionens policy-udviklere med det formål at skabe opmærksomhed omkring de regionale interesser og behov i forhold til cancer-forskning og behandling. Denne proces viser, hvor vigtigt det er at være tilstede i Bruxelles – tæt ved Kommissionen – samt vigtigheden i at deltage aktivt i relevante og toneangivende europæiske netværk”, fortæller EU-konsulent Henriette Hansen.