Nyheder:

Roundbaltic: Nyt EU-projekt med Region Syddanmark skal skabe grønt samarbejde

Region Syddanmark skal hjælpe nyt EU-projekt med at samle lokale aktører om energibesparelser

Energibesparelser i bygninger kan give enorm bonus på CO2-reduktion. Det kræver dog et bredt samarbejde mellem borger, virksomheder og myndigheder – og ikke mindst, investering. 

Nu søsættes et nyt EU-projekt ved navn RoundBaltic, som skal matche matche den finansielle sektor bedre med energisparesektoren, så myndigheder og offentlige organisationer, private aktører og investorer sammen kan projektudvikle og finansiere løsninger på området.

Region Syddanmark indtager en support-funktion i projektet, og skal med €20,000 (ca. 150,000 kr) i EU-støtte arrangere en serie rundbords-diskussioner, hvor syddanske nøgleaktører snakke ideer og investeringsmodeller.

“RoundBaltic skal vise vejen til, hvordan man skaffer finansiering til grønne investeringer. Det er et af de midler, som vi ved er væsentlige, når vi skal arbejde med grøn omstilling og i sidste ende reducere CO2-udslip i Syddanmark,” siger Anders Bræstrup, udviklingskonsulent  i Regional Udvikling, Klima og Ressourcer.

En one-stop-shop for borgeren

Projektet sigter på områder som den almene boligsektor, privatboliger og små- og mellemstore virksomheder. Et af resultaterne kan blive at finansiering og energirenoveringsarbejde bliver bragt samen i en “one-stop-shop” for borgeren. 

“De skal ikke til banken, til håndværkeren og andre, men kan få et enkelt tilbud,” siger Nils Daugaard fra EC Network, der er koordinator på RoundBaltic. “Den finansielle sektor har ofte vurderet sådanne projekter til at være mere risikofyldte end de faktisk er og kunder er derfor blevet dårligere stillet. Men vi ser nu, at den finansielle sektor selv begynder at gå i en ny retning. Finans Danmark er blandt dem, der godt vil spille sammen med projektet – og det er jo ønskescenariet, at der er vilje på alle sider.”

Et skud på Region Syddanmarks klimastrategi

I Region Syddanmark udspringer RoundBaltic af den nye klimastrategi, som sigter mod at reducere CO2-udledninger med 70 % i 2030 i forhold til 1990 og at gøre Syddanmark klimaneutralt senest i 2050. 

“Der er en ambition om at arbejde internationalt i vores klimastrategi, at arbejde grænseoverskridende – og det kommer vi til at gøre her. Vores arbejde mod at opnå CO2-reduktioner gør vi jo allerede rigtig meget i partnerskaber. Vi kommer nu til at facilitere flere partnerskaber samt at opsamle viden og lave analyser – sådan en klassisk regional rolle,” siger Anders Bræstrup.

Grøn med kommunerne

Invitationerne til rundbords-diskussionerne kommer først efter sommeren, men syddanske kommuner kan være oplagte deltagere. 

Regionen har sammen med Realdania igangsat initiativet DK2020, hvor fem klimaambitiøse kommuner – Fredericia, Vejle, Middelfart, Sønderborg og Assens kommune – nu får teknisk hjælp og sparring til klimaplanlægning. På sigt er alle Syddanmarks 22 kommuner inviteret til at deltage i samarbejde om klimaprojekter med blandt andet bæredygtig energi, cirkulær økonomi og mobilitet. 

Et nyt “Netværk for offentligt bæredygtig byggeri” er også netop lanceret i partnerskab med den regionale klynge BYG FYN, der er en del af Erhvervshus Fyn. Her har 11 syddanske kommuner indtil videre meldt sig ind.

“Der vil nok være et organisations- og personsammenfald med de andre ting vi laver i vores regionale samarbejde med kommunerne. Projektets dagsorden passer jo fint ind i vores kommunesamarbejde,” siger Anders Bræstrup.

Dansk input og europæisk dimension på et globalt problem

RoundBaltic tæller også partnere fra Polen og Letland. Projektet bygger på en bredere EU-dagsorden med grøn investerning og CO2-besparelser, blandt andet gennem initiativerne ‘Smart Finance for Smart Buildings’ og ‘Sustainable Energy Investment Forums’, der linker op til den europæiske Green Deal.