Nyheder:

SDEOs ejerkreds på studietur til Bruxelles

Fra d. 17.-18. november havde vi fornøjelsen af at byde godt 30 politikere og embedsmænd fra vores ejerkreds, Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner indenfor i vores nye lokaler i Bruxelles. Programmet bød på møder med en lang række fremtrædende danskere i og omkring EU-systemet, snakke om EU-projekter og -samarbejde og en åbningsreception med deltagere fra hele Bruxelles. 

Der var lagt op til to indholdsrige dage, da kontoret inviterede den syddanske ejerkreds på studietur i Bruxelles. Formålet var at give et større indblik i SDEOs arbejde, det EU-politiske maskinrum og ikke mindst at indvie de nye lokaler i det fine byhus i Bruxelles, som kontoret flyttede ind i tilbage i april.

Et kig ind i EU-maskineriet 

SDEOs formand Karsten Uno Petersen indledte studieturen med et oplæg, der kom omkring kontorets grundlæggelse, som trækker tråde helt tilbage til 1998. Dengang og nu bygger kontoret på tanken om, at internationalisering er et fælles, regionalt anliggende, og derfor er samarbejde et nøgleord for kontorets virke, fortæller Karsten Uno Petersen.

”Netop nu står vi overfor flere store udfordringer i Europa, og her kan EU-projekter og -samarbejde bruges til at skabe innovation på tværs af kommuner og lande. Det er vigtigt, at Syddanmark bruger kontoret i den forbindelse, for der er masser af muligheder for at hente støtte og viden hjem til vores region.”

Efter oplægget kunne vi byde velkommen til KL og Danske Regioner, som gav gæsterne en indflyvning i deres rolle i Bruxelles, hvorefter Margrethe Vestagers kabinetchef, Stina Soewarta, holdt et spændende oplæg om arbejdet i Europa-Kommissionen og de vigtigste EU-dagsordener lige nu.

Sidste punkt på programmet var en paneldebat med to danske medlemmer af Europa-Parlamentet, Nikolaj Villumsen (Ø) og Asger Christensen (V), samt Karsten Uno Petersen, som deltog i debatten i kraft af sit medlemskab i Det Europæiske Regionsudvalg. Debatten var modereret af Altingets EU-redaktør, Rikke Albrechtsen, og kom bl.a. omkring den nuværende energikrise, klimakrise og samarbejdet i EU i lyset af corona-pandemien. 

Do you know how to “hygge”?

Om aftenen åbnede vi dørene for SDEOs Bruxelles-baserede netværk til en reception med ”hygge” som tema. Honningkager fra Christiansfeld, chokoladeovertrukne lakridskugler og et lotteri med gevinster fra den danske designbutik CPHAGEN var bare noget af det, der bragte hyggen ind i vores nye domicil i Bruxelles.

Fra talerstolen bød ambassadøren for Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske Union, Per Fabricius Andersen, først velkommen i SDEOs nye lokaler, hvorefter regionsrådsformand i Syddanmark Stephanie Lose satte fokus på EU-kontorets indsats for Syddanmark – senest med udnævnelsen til firestjernet referencested inden for sund og aktiv aldrig.

Gennem den seneste tid har Esbjerg i særdeleshed markeret sig internationalt, og Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune, var derfor også på podiet for at fortælle om Esbjergs vigtige rolle for den grønne omstilling i Europa.  

Workshop og tak for nu

På andendagen, fredag d. 18. november, havde vi stadig glæde af vores syddanske gæster om formiddagen, hvor der var der fokus på, hvordan EU helt konkret kan være med til at skabe innovation og vækst i Region Syddanmark. Formiddagen gik med en workshop, hvor formålet var at identificere muligheder for samarbejde på tværs af kommunegrænser og med Region Syddanmark. Workshoppen gav anledning til mange gode snakke om f.eks. manglen på arbejdskraft i sundhedssektoren, kystsikring samt klimaplanlægning og mental sundhed blandt unge.

Ifølge SDEOs bestyrelsesformand Karsten Uno Petersen, skabte studieturen en særlig god ramme for udveksling af erfaringer på kryds og tværs. 

”Besøget har været meget indholdsrigt og givende – både i forhold til at få udbredt kendskabet til kontorets arbejde, men også den politiske dagsorden i EU. Det giver samtidig noget ekstra at have ejerkredsen samlet på ét sted. Der opstår idéer, debatter og en særlig dynamik, som kan være starten på nye projekter og samarbejde.” 

SDEOs næstformand, byrådsmedlem i Kerteminde Kommune Henrik Madsen, tog også ny inspiration med sig hjem i bagagen. 

”Studieturen gav et godt indblik i, hvordan kontoret arbejder, og hvor meget vi som kommune kan få ud af at deltage i EU-projekter. Det gav samtidig anledning til at drøfte nogle af de udfordringer, vi deler i kommunerne, og hvordan EU-projekter og -partnerskaber kan være med til at løfte dem.”

Der skal fra vores side på kontoret i Bruxelles lyde en stor tak til vores ejerkreds for to gode dage med vigtige snakke, idéer og perspektiver. Vi glæder os meget til at fortsætte samarbejdet.

Så flere billeder fra dagen herunder. 

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor