Nyheder:

Syddansk Universitet i Bruxelles: Inspiration, EU-projektidéer og internationalt netværk

“Det var en lærerig, motiverende og inspirerende tur. Rigtigt godt værtskab og selskab! Tusind tak, SDEO!”

”Det har været så inspirerende, og vi kan se så mange muligheder i det her."

Tværfaglighed i fremtidens uddannelser, de nye muligheder i Horizon Europe programmet – og Bruxelles’ famøse fritter.

Der var masser at udforske, tænke over og smage på for ledelsesgruppen fra Syddansk Universitets Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER), da gruppen tog på SDEO-organiseret tredags tur til Bruxelles.

“Målet var at blive klogere på netværksaktiviteter, fundingmuligheder i EU-regi inden for vores forskningsfelter – og SDEO havde lavet et intensivt program for os med mange spændende og relevante besøg,” siger Lone Toftild, daglig leder af instituttets udviklingsenhed.

Inspirationen kom hurtigt. Allerede under morgenvelkomsten med lune smørbagte croissanter og friskbrygget kaffe opstod de første idéer om EU-projekter og mulige samarbejder mellem SDU og SDEOs konsulenter.

Førstedagen var dog helliget en rundtur i det EU’ske for delegationen, der udover Lone Toftild talte institutleder Ann Clarke, forskningsgruppeledere Steffen Korsgaard og Per Freytag, forskerstøtte Susanne Feldt, og viceinstitutleder for uddannelse Jesper Piihl.

I Europa-Parlamentet gav MEP Marianne Vind (S) et indblik i store aktuelle tematikker i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender – og det affødte en spændende diskussion om iværksætteri, livslang læring og digitalisering, der også er store temaer på SDU IER.

Hvordan sikrer vi en kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, og hvordan indretter vi vores uddannelser efter det?

“Det er afgørende for det fremtidige arbejdsmarked at få nogle ind, som har en forståelse for det digitale på tværs af faggrupper,” sagde Marianne Vind.
 
Tværfaglighed var et gennemgående tema på turen til Bruxelles.
 
En kort spadseretur bragte SDU-delegationen over til Europa-Kommissionen, hvor Krzysztof Kania er policy officer i DG Research & Innovation, og her spiller en væsentlig rolle i Kommissionens arbejde med integration af samfundsvidenskab og humaniora i det nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe. De to felter kan bruges bredt, herunder i indkaldelser til projekter på transport- og klimaområder, forklarede han.
 
På andendagen havde SDEO stillet sit eget South Denmark House til rådighed. Jakob Just Madsen fra UFMs Danish EU Research Liaison Office (DANRO) kom forbi for at give en status på Horizon Europe og budget-forhandlingerne og senere på den Danske EU-Repræsentation opdaterede kultur- og uddannelsesattaché Martin Holmlund Lauesen gruppen på Erasmus+ programmet.
 

Det gav anledning til flere interessante tematikker, for eksempel i forhold til samspillet mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet, synliggørelsen af allerede eksisterende tværfaglige kompetencer, og sågar en projektidé eller to.

Workshop hos SDEO: SDU kommer tættere på EU-projekter

Universiteter, UCer og vidensinstitutioner er kernespillere i store EU-samarbejder – og der kom mange projektidéer på banen, da SDUs IER-gruppe og SDEOs konsulenter holdt workshop under Bruxelles-besøget.

“Det var en kreativ projektudviklingsproces, hvor vi fik udviklet og prioriteret tiltag og aktiviteter, der kan bringe os tættere på spændende EU-projekter,” siger Lone Toftild.

SDU-gruppen præsenterede en oversigt over deres faglige interesser og prioriteter, herunder at fremme iværksætterkompetencer og socialt entreprenørskab, gøre uddannelse mere cirkulær, give studerende en mere aktiv rolle i forskning samt udvikle og fremtidssikre kompetencer og livslang læring.

SDEO’s konsulenter kunne derefter matche disse med muligheder og prioriteter i EU-programmer, f.eks. i Erasmus+ og Horizon 2020.

“De udfordringer, som man har på danske universiteter – og herunder også på SDU og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse – flugter fuldstændig med Erasmus+-programmet. Den ligger lige til højrebenet, år efter år. Erasmus+ programmet er en tilbagevendende begivenhed, som man kan arbejde strategisk med og dele sine udfordringer op i konkrete tiltag, som kan folde sig ud over en længere årrække,”
siger SDEOs EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen.

“Vi rejste hjem med en masse viden i bagagen, konkrete projektideer og en tro på, at EU-programmerne rummer mange muligheder for vores forskere,” siger Lone Toftild.

Se billeder fra workshoppen her.

“Det er begyndelsen på et spændende samarbejde med SDU IER i mange forskellige sammenhænge, hvor vi løbende kan informere om mulighederne og hjælpe med at sætte gang i projektidéerne.”

Zero Emission Ports: Grønne havne til grønne skibe

Ærøs el-færge Ellen og andre nul-emissions fartøjer sejler bæredygtigt fra havn til havn. Nu skal havnene også gerne være grønnere.

I EU-projektet Zero Emission Ports North Sea arbejder Syddansk Universitet (SDU) og Ærø Kommune sammen med 6 europæiske partnere om at udvikle fremtidens samspil mellem havneinfrastrukturer og de nye skibe. Lagring og forsyning af vedvarende energi – grøn elektricitet og hydrogen – er specielt i fokus, og heri samspillet mellem havnene og det lokale energinet.

Projektet løber fra september 2019 til marts 2023 og modtager halvdelen af sit budget på i alt 32 mio. kr. fra EU-programmet INTERREG Nordsø.

Det Syddanske EU-Kontor har i begge projekter hjulpet SDU og andre syddanske partnere på vej til EU-støtte.

Empower 2.0: Aktive energi-borgere for lokale løsninger

Fra energiforbruger til energiborger, der fremmer bæredygtig energi og mindsker CO2-udslippet.

Den udvikling skal EU-projektet EMPOWER 2.0 fremme med drivkraft fra Syddansk Universitet (SDU), Middelfart Kommune og 13 internationale partnere.

I Middelfart kigger EMPOWER 2.0 bl.a. på, hvordan borgerne selv kan lagre og producere vedvarende energi, og danne fællesskaber om dette.

SDU’s afdeling for Mekatronic på Mads Clausen Instituttet i Sønderborg skal bygge køreklare algoritmer til tiltag med varme i projektet og udvikle brugbare tekniske løsninger for borgerne ved hjælp af et “living lab” med mindst 2000 borgere.

Projektet løber fra 2019 til 2021 og har i alt modtaget 17,9 millioner kroner fra Interreg Nordsø programmet.

Eksponentielt partner-potentiale: Værdien af netværk i Bruxelles

Et stærkt netværk i Bruxelles er en kickstarter til nye EU-projekter, en aktiv matchmaking-plads for partnerskaber – og en fantastisk mulighed for at søge inspiration og information fra de mange forskellige dele af den europæiske uddannelse- og forskningsverden.

“En stor synlighed og aktiv rolle i Bruxelles-netværk kan bringe videninstitutioner i position til at søge og svare på indkaldelser til projekter samt finde gode partnere. Barren er ikke så høj, hvis man allerede har diskurser kørende, som kan afføde projekter,” siger EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen.

På SDEO har vores EU-konsulenter de syddanske videninstitutioner med i tankerne, når vi plejer vores netværk i EU. “Vi kender institutionernes forskningsinteresser og udfordringer. Vi hjælper dem ind i de rigtigt netværk, prikker dem på skulderen og peger på mulige ruter ind i EU-samarbejder. Vi reflekterer dem ind i det, vi hører fra andre og spiller syddanske projektidéer ind til de aktører, som vi ved vil være gode at arbejde med,” siger Jens Bøgetoft Christensen.

“Bruxelles – og EU i det hele taget – har et væld af gode netværk inden for forskning og innovation, der byder på et stort antal forskellige tema- og arbejdsområder. Det gælder alt fra miljø og klima til sundhed, design, nye teknologier og meget andet. Det giver danske videninstitutioner både brede og dybe muligheder for at spille sig ind i projekt- og partnerskabsmuligheder om lige præcis deres egne prioriteter,” siger SDEO’s EU-konsulent Allan Nordby Ottesen.

Kontakt SDEO’s EU-konsulenter for at høre mere om netværksmulighederne!

ERRIN er et netværk af 125 regionale og lokale stakeholder fra 22 europæiske lande, som samarbejder og deler viden om forskning og innovation.

Netværket  mange forskellige arbejdsgrupper, herunder med klima og energi, smart cities, “blue growth” for kystområder,sundhedsinnovation og “open science.”

EARLALL er et netværk af regionale aktører, som faciliterer projekter, partnerskaber og videndeling om livslang læring.

UnILiON er universiteternes netværk, hvori flere end 40 Bruxelles-baserede repræsentanter varetager interesser og samarbejder for flere end 140 universiteter i Europa, Japan og Rusland.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy