Nyheder:

Syddansk sundhedsnetværk sætter fokus på kvalificeret arbejdskraft i sektoren

I foråret 2022 fik Sygehus Sønderjylland og en række europæiske partnere støtte fra EU til det omfattende EUVECA-projekt, der stiller skarpt på kompetenceudvikling i sundhedssektoren. Nu tager projektet for alvor fart med opstarten af et nyt sundhedsnetværk, som skal hjælpe EUVECA i den rigtige retning. 

Der ligger en stor opgave i vente for fremtidens sundhedsvæsen. For hvordan sikrer man bæredygtigheden i en sundhedssektor, som i forvejen er presset? 

Det er grundessensen i den problematik, som EUVECA-projektet adresserer. I EUVECA er der fokus på behovet for mere koordinering, dialog og samarbejde mellem de forskellige sundhedsserviceudbydere, praktiksteder og uddannelser i regionen, der aftager og uddanner fremtidens medarbejdere til – og efteruddanner dem, der allerede arbejder i – sundhedssektoren. Formålet er at finde innovative løsninger, der kan gøre nuværende og fremtidige sundhedsprofessionelle klar til at arbejde i et stadig mere udfordret og digitaliseret sundhedsvæsen.

Skal man komme udfordringen til livs, kræver det ikke desto mindre inddragelse af dem, der oplever problemstillingen i hverdagen. Som led i projektet skal der derfor oprettes regionale sundhedsnetværk i seks af de deltagende lande. 

Styrkelse af sundhedsuddannelser

I Danmark blev første møde afholdt d. 18. januar. Mødet samlede 26 deltagere fra både region, kommuner, sygehuse og uddannelsesinstitutioner fra hele Region Syddanmark. Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) stod bl.a. for at facilitere mødets tre workshops, som gav deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer, drøfte ønsker til netværket og udvikle visioner for fremtidige, fælles projekter. 

”Et tema jeg oplevede gik igen var ønsket om at lave en bedre integration af sundhedsuddannelserne, så vi ikke uddanner en masse faggrupper med hvert deres sprog og tanker om sundhedsvæsenet. En bedre integration mellem sundhedsuddannelserne vil være med til at mindske det praksis-chok, som mange nyuddannede møder,” fortæller Lotte Haag Borg, specialkonsulent ved SDSI.

SDEO er partner i projektet sammen med Sygehus Sønderjylland, og EU-konsulent Henriette Hansen fortæller, at de tre workshops netop var med til at sætte gang i idégenereringen. 

”For at gennemføre vores workshops har vi samarbejdet tæt med SDSI, og det har været en rigtig god oplevelse. Sammen har vi sat gang i en interessant innovationsproces med deltagelse af mange regionale aktører.”

Idéer, erfaringsudveksling og aha-oplevelser

Mødet inviterede deltagerne til at give input til, hvordan netværket skal bruges, så det på mest hensigtsmæssig vis kan hjælpe medlemmerne med at udforske idéer til kommende initiativer og projekter under EUVECA. 

Ifølge regionsrådsmedlem Mark Vitterup Søgaard, som var med på dagen, gav mødet bl.a. et godt indblik i, hvilke problemstillinger og behov, netværket skal være med til at belyse og udvikle. 

”Deltagerne kom med mange ideer til projekter og også lidt kritiske input, som vi ikke havde overvejet. For mig er det et udtryk for, at de var engagerede, havde lyst til at byde ind, og at de rent faktisk rigtig gerne vil have netværket til at lykkes. Når vi analyserer på tværs af dagens drøftelser, tegner der sig en masse spændende temaer, der lover godt for fremtidigt samarbejde og projekter,” fortæller han, mens Lotte Haag Borg supplerer:

”Jeg gik fra opstartsmødet med mange aha-oplevelser i bagagen. Især tanken om at vi i fremtiden skal være bedre til at gå væk fra at tænke i siloer, når vi laver efteruddannelse og i stedet tænke mere bredt med mulighed for at kombinere forskellige moduler således, at efteruddannelse bliver tilpasset den enkelte,” afslutter hun.

Netværksmødet bliver fulgt op af et nyt d. 17. maj, hvor de regionale aktører skal arbejde videre med beskrivelsen af konkrete innovationsideer, muligheder for regionalt samarbejde og en diskussion af, hvor der evt. kan findes funding til disse projekter.

Om EUVECA-projektet

Det nye sundhedsnetværk skabes med udgangspunkt i et stort EU-projekt, som Sygehus Sønderjylland og SDEO er projektledere for, og som har titlen “European Platform for VET Excellence in Health Care” – også kaldet EUVECA. 

EUVECA er et Erasmus+projekt, der strækker sig over fire år og som implementeres i syv lande; Norge, Tyskland, Holland, Italien, Spanien og Slovenien. I hvert land skal der etableres et regionalt uddannelsesnetværk, ligesom der skal udvikle en europæisk webbaseret platform, hvor de deltagende regioner i fællesskab kan tilbyde europæisk uddannelses- og træningsaktiviter som fremtidige og nuværende sundhedsprofessionelle kan deltage i. 

EUVECA-partnerskabet består af 19 partnere fra både hospitaler, uddannelsesinstitutioner, udviklingsagenturer og pan-europæiske partnere, såsom European Special Nurse Organisation, European Health Management Association og European Connected Health Alliance. 

Læs mere om EUVECA her.

Hvis du vil vide mere om det regionale netværk, er du velkommen til at kontakte SDEOs konsulenter Anna og Henriette.

 
SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor