Nyheder:

Syddansk undervisningsprojekt skal gøre EU levende og håndgribeligt

Foto: Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO).

Syv partnere har netop afsluttet et projekt, hvor de har udviklet et nyt studieturskoncept om EU i Syddanmark med relevant undervisningsmateriale og et spændende besøgsnetværk. Konceptet er målrettet alle danske gymnasier, der kunne have interesse i at tage deres elever med på studietur rundt om i regionen og lære om EU i Syddanmark. Målet er at gøre det komplekse EU-stof håndgribeligt for de unge og åbne deres øjne for de mange spændende karrieremuligheder i regionen.

Hvilken betydning har EU for regionens virksomheder, organisationer og borgere? Hvordan skaber EU på godt og ondt rammerne for den grønne omstilling, regional udvikling, landbrug, innovation og digitalisering i Region Syddanmark?

Formålet med et nyt studieturskoncept er at inspirere gymnasieelever til at udforske disse spørgsmål og gøre dem bevidste om, at EU er langt tættere på, end man måske lige tror. 

”Vores mål er at vise de unge, at det europæiske også er regionalt og har stor betydning for mange aktører i deres egen region,” fortæller Amanda Hersbøll, projektleder i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO), som er en af de syv partnere bag studieturskonceptet. 

Det Syddanske EU-kontor er også blandt disse syv partnere. EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen fortæller, at studieturskonceptet fungerer godt sammen med Erasmus+programmet.

”Erasmus+ giver gymnasier mulighed for at sende elever på udveksling i udlandet eller samarbejde med andre skoler om undervisningen inden for grænseoverskridende temaer. Det kunne for eksempel være miljø, handel og sikkerhed. Her er en Erasmus+akkreditering en spændende mulighed for løbende at sende elever og lærere på udveksling, ligesom lærere og personale kan få efteruddannelse ude i Europa,” fortæller Jens Bøgetoft Christensen.

Regionalt samarbejde og karriereperspektiver

Studieturskonceptet består af frit tilgængeligt undervisningsmateriale om en række tematikker, der er særligt relevante for regionen, for eksempel nationale mindretal eller den grønne omstilling. Undervisningsmaterialet består af en blanding af læse- og videomateriale, case-baserede øvelser og rollespil og er særligt velegnet til faget samfundsfag.  

Foto: Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)

”EU-stoffet kan godt være lidt tørt at formidle i undervisningen, så vi har prøvet at blande forskellige didaktiske tilgange, så det hele ikke er læsning,” fortæller Amanda Hersbøll fra DEO.  

Derudover har man i samarbejde med Det Syddanske EU-kontor lavet et omfattende besøgsnetværk af spændende aktører i Syddanmark. Forhåbentlig vil studieturskonceptet kunne fastholde syddanske unge i regionen ved at vise dem, at der er gode internationale muligheder i Syddanmark. 

Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem DEO, Det Syddanske EU-kontor, Svendborg Gymnasium, Tønder Gymnasium, Varde Gymnasium, IBC Fredericia og Mulernes Legatskole. Her har de deltagende gymnasier testet studieturskonceptet af på fem forskellige regionale studierejser i efteråret 2022 og har desuden bidraget med input til besøgsnetværket og undervisningsmaterialet.

”Vi har oplevet positiv respons fra både lærere og elever, og vi er overbeviste om, at konceptet har et stort potentiale,” fortæller Amanda Hersbøll.

Ved årsskiftet blev studieturskonceptet klar til at blive brugt af alle interesserede gymnasier. Nu skal konceptet ud at virke.

”Alt materialet ligger klar, så nu handler det for os om at promovere det og udbrede kendskabet til det,” fortæller Amanda Hersbøll fra DEO.

Projektet har fået støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Skal I have hjælp til et EU-projekt eller til ERASMUS-akkreditering?

Det Syddanske EU-kontor har et omfattende netværk i både Region Syddanmark og i Bruxelles, og på kontoret har vi et godt kendskab til EU og EU’s støtteprogrammer. I er altid velkomne til at kontakte vores EU-konsulenter og høre nærmere om mulighederne i EU. 

Er jeres gymnasium interesseret i mulighederne i Erasmus+? Så kan I tage kontakt til EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen på jbc@southdenmark.be.  

Blandt andet kan en Erasmus+akkreditering gøre det nemmere for jer at sende elever på udveksling, og lærere og personale kan uddannes ude i Europa. Samtidig kan I få et værdifuldt europæisk netværk gennem Erasmus+.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor