Nyheder:

Syddansk Universitet og Enterprise Europe Network skaber samarbejde på tværs af grænser

Deltagerne ved satellit-eventet ved Fraunhofer i Rostock.

Der er fuldt fokus på vidensdeling og potentielle partnerskaber, når SDU inviterer robotindustrien indenfor og giver forskerne ordet med tilbagevendende events som ”Curious today – partner tomorrow”. Her hjælper Enterprise Europe Network, som SDEO er partner i, med at tiltrække deltagere udenfor Danmarks grænser. Senest lykkedes det at få den tyskbaserede forskningsorganisation Fraunhofer med ombord. 

Virtuelle møder og konferencer er blevet en del af den nye ”normal”, og der er stort fokus på, hvordan man faciliterer dem bedst. Det har SDU sammen med Enterprise Europe Network og en række andre partnere gjort sig erfaringer med gennem flere events med fokus på robotindustrien. Her inviteres relevante aktører, såsom virksomheder og forskere, indenfor på SDU til spændende oplæg, laboratorie-rundvisninger og networking. Arrangementerne bliver afholdt både fysisk og digitalt, ligesom der inviteres til såkaldte ”satellit-events”, hvor deltagere sammen kan følge eventet på storskærm. Bjarne Andersen, konsulent ved Enterprise Europe Network, forklarer:

”Det er ikke bare et spørgsmål om, at man sender passivt ud til et virtuelt arrangement, men at man får en lokal happening op at stå. Det giver værdi, når virksomheder, som alle interesserer sig for produktion, robotter og kunstig intelligens kan mødes. Når de samles i samme rum med en storskærm koblet til eventet i Odense, kan de både følge med og samtidig netværke med hinanden indbyrdes.”

For Bjarne Andersen og kollegerne i Enterprise Europe Network er målet ikke alene at gøre arrangementerne til en succes, men også at hjælpe deltagerne med at skabe nye relationer og et fundament for samarbejde med eksempelvis SDU. Når man kan mødes og deltage live i events, der foregår mange kilometer væk, øger det samtidig fleksibiliteten og muligheden for at netværke med lokale aktører, uddyber han. 

Morten Berenth Nielsen er chefkonsulent ved TEK Innovation på SDU. Han er med til at arrangere de tilbagevendende events og lægger vægt på, hvordan de kan blive starten på både nationale og internationale partnerskaber.  

”Vi holder de her arrangementer, fordi der foregår en masse spændende forskning på universitetet, og det vil vi godt dele med omverdenen. Der plejer at dukke omkring 200-300 mennesker op (digitalt og fysisk), og der er også virksomheder, der efterfølgende rækker ud og vil samarbejde,” fortæller han.

Samarbejde på 433 kilometers afstand

Indtil videre har formatet været en succes, og da ”Curious today – partner tomorrow” løb af stablen i november, var det med satellit-events flere steder i Danmark og hos den største organisation for anvendt forskning og udviklingstjenester i Europa, Fraunhofer. Tyske Fraunhofer består af 75 institutter og forskningsinstitutioner, og størstedelen af organisationens 29000 ansatte er ingeniører og forskere. I forbindelse med arrangementet var Enterprise Europe Networks rolle at rekruttere deltagere udenfor Danmarks grænser, og med hjælp fra kollegaer i Rostock lykkedes det at etablere en kontakt til Fraunhofer IGP i Rostock. Tobias Klein, konsulent hos Enterprise Europe Network i Rostock, fortæller:

“For os her i Rostock var det en interessant mulighed at deltage i arrangementet “Curious today – partner tomorrow” med et satellit-event på vores lokale Fraunhofer-institut. Forberedelsen og selve arrangementet var meget professionelt. Mange tak til Morten og Bjarne for den fremragende forberedelse og implementering. Som regional partner i Enterprise Europe Network håber vi, at vores virksomheder og forskere vil komme i kontakt med den dynamiske robotscene i Odense, og at dette vil resultere i et fremtidigt samarbejde. Hvis corona-pandemien tillader det, håber vi at rejse med en virksomhedsmission til den internationale robotmesse R-22 i Odense i slutningen af marts 2022.”
 

Som en direkte konsekvens af satellit-arrangementet i Rostock er der skabt kontakt mellem HIK Rostock og Odense Kommune, der arrangerer sideevents med blandt andet virksomhedsbesøg for internationale gæster i forbindelse med R-22 robotmessen. Det er netop denne type samarbejder, der er ideen med ” Curious today – partner tomorrow” – også selvom det konkrete udbytte ligger udenfor SDU, forklarer Morten Berenth Nielsen:

”Vi har fået rigtig mange henvendelser på baggrund af arrangementerne, og hvis andre også kan få det, er det jo fantastisk” fortæller han og fortsætter: 

”På SDU er vi i det hele taget meget aktive internationalt og sender blandt andet en delegation på 50 industriprofessionelle og forskere fra hele det nordiske område på det, vi kalder SDU@AUTOMATICA – en inspirations- og netværkstur til verdens største robotmesse Automatica i München i juni 2022. Pladserne går som varmt brød, men er man hurtig, kan man stadig nå at komme med på en netværkstur ud over det sædvanlige. Det er jeg personlig garant for, hvilket bekræftes af antallet af gengangere,” afslutter Morten Berenth Nielsen med en opfordring til at kontakte ham, hvis netværksturen lyder spændende.

Om Enterprise Europe Network og Det Syddanske EU-kontor

SDEO er dansk partner i Enterprise Europe Network, hvorigennem vi primært understøtter private virksomheder med international vækst og udvikling. Kontoret har to ansatte i Enterprise Europe Network Danmark, som hjælper med at finde samarbejdspartnere i netværkets lande og yder support til at styrke og forbedre virksomheders arbejde med innovation samt support til eksekvering og opstart af EU-støttede innovationsprojekter. 

Læs mere om SDU’s robotevents her.