Nyheder:

Syddanske drone- og robotvirksomheder kan spille nøglerolle i den europæiske forsvarsindustri

Forsvar2

I slutningen af maj afholdt Det Syddanske EU-kontor infomøde i Kolding om Den Europæiske Forsvarsfond sammen med SDU og CenSec. Med et budget på 8 mia. kr. frem mod 2027 støtter fonden europæiske projekter og konsortier på forsvarsområdet, og det giver store muligheder for syddanske virksomheder i mange forskellige brancher.

EU ønsker en stærkere europæisk forsvarsindustri, og det skal Den Europæiske Forsvarsfond bidrage til at sikre. Med fonden har EU øremærket ca. 8 mia. kr. til projekter og konsortier på forsvarsområdet frem mod 2027. Danske virksomheder, forskningsinstitutioner og andre kan søge støtte fra fonden til forsvarsprojekter og dermed styrke dansk sikkerhed og konkurrenceevne.

Det var det overordnede tema, da Det Syddanske EU-kontor sammen med andre aktører på forsvarsområdet arrangerede et nationalt infomøde om Den Europæiske Forsvarsfond (EDF) d. 25. maj ved SDU i Kolding. Vores EU-konsulent Kasper Kjeldgaard Bloch-Jørgensen var med til at få arrangementet op at stå.

”Med infomødet ville vi gerne fremhæve de mange gode muligheder, som Den Europæiske Forsvarsfond kan tilbyde bl.a. danske virksomheder og forskningsinstitutioner. I Syddanmark har vi f.eks. nogle rigtig dygtige drone- og robotvirksomheder, som kan komme til at spille en nøglerolle i forhold til at opbygge en stærk europæisk forsvarsindustri, men reelt vil virksomheder fra alle mulige brancher kunne spille en rolle” forklarer Kasper Kjeldgaard Bloch-Jørgensen.

Netop droner kom til at fylde en del til infomødet. Det er nemlig et område, hvor Danmark er langt fremme og har nogle helt unikke rammer.

Faglige diskussioner om droner og EU-regler

Til infomødet fortalte en række oplægsholdere om EU’s forsvarsfond og dens muligheder. Efter hvert oplæg var der stor spørgelyst blandt de 35 tilhørere, der bestod af repræsentanter fra danske dronevirksomheder, klynger og andre aktører på forsvarsområdet.

Bl.a. fortalte Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om, hvordan Forsvaret samarbejder med erhvervslivet om at få støtte fra EDF til danske projekter. EU vil gerne have mere ensartede forsvarssystemer på tværs af medlemslandene, så det bliver nemmere at samarbejde med hinanden. Dertil ønsker EU en stærk forsvarsproduktion i Europa. Hvis danske virksomheder kan understøtte de ambitioner, har de gode chancer for at få projektmidler fra EDF. 

Odense Robotics, der er en klynge for bl.a. dronevirksomheder, holdt et oplæg om dronebranchens muligheder og udfordringer i Danmark. Stramme EU-regler gør det til tider besværligt at få lov til at teste droner. Til gengæld har Danmark gode forudsætninger for at teste droner på Fyn, hvor HCA Airport fungerer som et særligt testområde for droner med gode og unikke rammer for droneflyvning.

I samme boldgade pointerede en gruppe grønlandske deltagere, at Grønland måske en dag kan tilbyde attraktive testområder for droner, fordi landet, ud over barske forhold og masser af plads, står udenfor EU og derfor ikke på samme måde er bundet af de meget strenge regler for flyvning, der er i det øvrige Europa.

Blandt deltagerne sad Eric Wanscher fra Erhvervshus Fyn. Han har stor indsigt i droneområdet og deltog for at høre mere om, hvordan EU’s forsvarsfond kan understøtte danske dronevirksomheder. 

”Jeg har fået bedre indsigt i koblingen mellem drone- og forsvarsindustrien. Jeg har selv mest indsigt i dronebranchen, hvor vi på Fyn har godt gang i udviklingen af undervandsdroner, så det var jeg meget interesseret i at høre mere om,” fortalte Eric Wanscher efter infomødet.

Derudover fortalte Dansk Industri om deres rolle som nationalt kontaktpunkt i Danmark for EDF. Som kontaktpunkt skal DI udbrede kendskabet til fonden og dens ansøgningsprocesser og deadlines, mens de også skal hjælpe danske aktører med at få kontakt til udenlandske samarbejdspartnere. Med andre ord kan man få hjælp af Dansk Industri, hvis man ønsker at gribe de muligheder, fonden tilbyder. 

Infomødet om EDF blev arrangeret i samarbejde med de danske regionale EU-kontorer samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, SDU, Dansk Industri, CenSec og Odense Robotics.

Deltag i EU’s informationsdage om EDF d. 28-29. juni

På EU’s hjemmeside om forsvarsfonden kan I læse meget mere om EDF, hvor der til november er frist for at indsende projektansøgninger. 

Desuden afholder EU to informationsdage om fonden d. 28-29. juni 2023 i Bruxelles. Det er muligt at deltage både fysisk og virtuelt. Læs mere om arrangementet og tilmelding her. 

Få støtte til din ansøgning

Fra august 2023 bliver det muligt at søge EUopSTART til ansøgninger til Den Europæiske Forsvarsfond året ud. Tilskuddet dækker op til 50 % af udgifter forbundet med udarbejdelsen af EDF-ansøgninger. Der kan opnås støtte på op til 75.000 kr. afhængig af rollen i projektet. Læs mere.

Kontakt os for at få rådgivning og sparring til EU-projekter

Ved Det Syddanske EU-kontor hjælper vi syddanske virksomheder, kommuner, institutioner og organisationer med sparring og vejledning i forhold til EU-projekter. 

Hvis I vil vide mere om EDF og fondens muligheder, er I velkomne til at kontakte EU-konsulent Kasper Kjeldgaard Bloch-Jørgensen på kbj@southdenmark.be eller tlf. +45 22 57 13 90. 

 
SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor