Nyheder:

Temadag: Internationale kommuner og grønne projekter

Styrelsen for Forskning og Uddannelsen sætter fokus på EU-projekter i København.

Danske kommuner har store muligheder i EU’s programmer for forskning, innovation, videregående uddannelse, erhvervsudvikling og iværksætteri – og snart sætter Styrelsen for Forskning og Uddannelse et grønt skær på disse.

Det sker til en temadag på Park Inn ved Københavns Lufthavn den 13. november kl. 10-16, hvor du kan høre om gode cases fra kommuner med afsæt i samarbejdet om grønne EU-projekter, og der vil være rig lejlighed til at udvide dit netværk.

Alt om temadagen:

Temadagen henvender sig til dig, der er ansat i en kommune, har særligt fokus på udviklings- og projektarbejde og kendskab til eller interesse for et eller flere af EU’s programmer. Du og din kommune har allerede noget praktisk erfaring med EU-projekter og er måske interesserede i at indgå i flere af denne type tværfaglige, internationale samarbejder.

Temadagen afholdes i regi af EU-DK Support, et netværk som Styrelsen faciliteterer for offentlige danske rådgivere for EU-programmer som Horizon 2020 og Interreg samt EU-rådgivere fra regioner, universiteter, GTS, professionshøjskoler m.v.

Vi forventer deltagelse af ca. 80 rådgivere fra dette netværk samt repræsentanter fra mindst 10 danske kommuner.

Hvorfor deltage?

Temadagen vil give dig og din kommune mulighed for at få større indsigt i det danske EU-rådgivningslandskab og på den måde forny jeres viden om bredden, dybden og mulighederne i EU’s programmer. Du vil have mulighed for at knytte nye kontakter i hele landet og med meget forskellige profiler, der kan åbne døre til fremtidigt samarbejde for din kommune.

Vil du deltage aktivt?

Speakers’ Corner: Vi vil gerne invitere dig til at bidrage til ”Speakers’ Corner”, hvor du kan give en ultrakort pitch på 3 min. om din kommune, jeres grønne fokus, og hvorfor, hvordan og ud fra hvilke behov I ser jer selv indgå i et europæisk samarbejde. Pitchen vil give dig en særlig mulighed for at sætte netop din kommune på landkortet som interessant projektpartner.

Vi vil kunne tilbyde pitch til maks. 8 af de kommuner, der gæster temadagen. Udvælgelsen vil ske efter først-til-mølle-princippet. Vi vil være behjælpelig med en lille pitch-vejledning forud for dagen.

Markedsplads: Du kan desuden få stillet en lille ”stand” til rådighed, hvor du fx kan profilere din kommune som partner i EU-projekter, vise nogle af de resultater, I allerede har skabt inden for rammerne af tidligere og igangværende EU-projekter, eller beskrive nogle af de behov og udfordringer, som I kan være interesseret i at finde løsninger på i et EU-samarbejde. Du kan tage roll-ups, brochurer og andet materiale med.

Temadagen gør os klogere på kommuner

Temadagen henvender sig både til ovennævnte netværk af EU-rådgivere og til kommuner. Vi ønsker at sætte kommunerne helt i centrum på dagen: Både som oplægsholdere, cases og som gæster. Fokus vil især cirkle om de internationale strategier og politiske dagsordner, som kommuner navigerer efter. Vi vil i forlængelse heraf forsøge at kaste lys på den merværdi, som et projektsamarbejde kan tilbyde både kommunerne og de øvrige partnere i et europæisk konsortium.

Formålet er, at man på temadagen får en dybere viden om det store potentiale, som kommuner repræsenterer: Kommunerne har vægt som projektpartnere med konkrete og praktiske behov, som innovative og forskningsbaserede projektløsninger kan være svaret på. Kommunerne kan også være vejen til direkte bruger- og borgeradgang. Den viden er relevant, når deltagerne rådgiver kommunerne selv og de virksomheder, hospitaler, uddannelses- og forskningsinstitutioner mv., som deltager i de europæiske projekter. De rådgivere, der vil være til stede på dagen, vil kunne bruge denne viden i deres fremtidige virke.

Det praktiske:

  • Klik her for at tilmelde dig!

  • Speaker’s Corner finder sted fra ca. kl 15-15:45.

    Ønsker du at give en pitch i Speakers’ Corner og/eller at få en stand (cafébord) på Markedspladsen, skal du sende mail herom senest fredag den 1. november til både stbj@ufm.dk og bva@ufm.dk.

  • Sted: Park Inn Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy